Aile Yaşam Döngüsü

Aile Yaşam Döngüsü (AYD) hem bireyi hem de toplumu etkilemekte olan aileyi ve fonksiyonlarını anlamak için önemli bir araçtır. AYD yaklaşımı aileyi zaman değişkenine göre ele almaktadır. Ailenin toplumsal bir birim olarak yaşamı boyunca geçirdiği aşamalar olarak adlandırılan AYD dönemlerinin belirlenmesi, her bir dönemle çevrede gelişen toplumsal olaylar arasındaki ilişkileri anlamak hem toplumsal hem de bireysel olarak önemlidir. Başka ülkelerdeki yaşam döngüsü aşamaları ile Türkiye’deki farklıdır. Birçok batı ülkesinde 18 yaşına gelen çocuklar artık aileden ayrılırken, ülkemizde aile birlikteliği daha ileri yaşlara kadar sürebilmektedir. Aile bağları Türk toplumunda batılılara göre çok daha güçlüdür. Aile hekimleri tarafından ailenin AYD’nin hangi aşamasında olduğunun tanımlanmış olması, aile ve bireyleri biyopsikososyal açıdan ele alabilmeyi ve aile ihtiyaç duyduğunda psikolojik destek verebilmeyi mümkün kılar. Ailenin gündemini oluşturan problemler dönemsel olarak tanımlanabilir. AYD’nün bir sonraki aşaması öngörülebilir olduğunda, aileleri karşılaşabilecekleri sıkıntılar konusunda uyarmak ve bu sıkıntıları önleyici adımların atılması mümkün olacaktır. Birinci basamak hekimliğinin ana unsurlarından olan kapsamlı ve bütüncül yaklaşım, toplum sağlığının ve iyilik durumunun da geliştirilmesi ile sonuçlanacaktır.

Kaynakça

1. Özdemir Ş, Vatandaş C, Torlak Ö. Sosyal Problemleri Çözmede Aile Yaşam Döngüsünün (AYD) Önemi. Aile ve Toplum 2009: 4(16);7-18

2. Özdemir Ş, Vatandaş C, Torlak Ö. Aile yaşam döngüsü ve tüketim. Sekam yayınları, 2013

3. Ünal S. Aile Psikolojisi ve Eğitimi. İNUZEM Yayını No 2010-001.5

4. Akademi Araştırma Derneği. Aile hayatının evreleri; Problemler ve beklentiler. http://blog.crisd.org/2017/07/25/aile-hayatinin-evreleri/ Son erişim tarihi: 12/08/2018

5. McDaniel, S.H., Campbell, Th.L., Hepworth, J., Lorenz, A. Family-Oriented Primary Care. Springer Science Business Media 2005 Rochester, ABD.

Kaynak Göster