Yalın Metodolojinin Hastane Laboratuvar Süreçlerinin İyileştirilmesinde Kullanılması (Toyota Üretim Sistemi- Spaghetti Diyagramı)

Amaç: Mühendislik alanında süreç iyileştirmede yaygın olarak kullanılan yalın metotlar, hizmet sektöründe de kullanılmaya başlanılmıştır. Değer ve israf kavramları yalın metodolojide yaygın olarak kullanılmaktadır. Biz bu çalışmada süreç akış şeması çizmeden önce, yalın araçlardan spagetti (makarna) diyagramı çizerek israf kavramına odaklandık ve daha ergonomik iş ortamı geliştirmeyi hedefledik. Metot: Çalışma İzmir Aliağa Devlet Hastanesinde Şubat 2015 ve Eylül 2015 tarihleri arasında yapılmıştır. Ölçümlerde kaizen kartları ve timer, çizimlerde Microsoft office kullanıldı. 13 adet ana süreç ve 37 adet işlem aşaması adımları ölçüldü ve çizimleri gerçekleştirildi. Kaizen kartları ve beyin fırtınası yöntemi kullanılarak yeniden tasarlama ve tekrar düzeltmeler yapılarak, ölçümler yeniden gerçekleştirildi. Bu işlem üç kez tekrar edildi. İlk ve son durum arasındaki farklar karşılaştırıldı. Bulgular: Başlangıçta 283 metre olarak hesaplanan toplam süreç adımları 165 metreye düştü. Toplamda %41.5 bir azalma kaydedilirken daha ergonomik bir iş ortamına ulaşıldı. Sonuç: Elde ettiğimiz veriler, bize yalın metotların laboratuar ortamında kullanılması ve bu metodolojiye, spagetti diyagramı gibi basit kolay öğrenilebilir görsel yönetim teknikleri ile başlanmasının uygun olacağını düşündürmüştür.

The Improvement of Hospital Laboratory Processes Using the Principles of Lean Methodology (Toyota Production System-Spaghetti Diagram)

Aim: Lean methods are widely used in engineering for improving processes. These methods have also been begun to be used in the service sector. Value and waste are the most common parameters in the lean methodology. In this study, we focused on waste in laboratory with spaghetti diagrams to improve our processes before drawing the process flow map in order to create more ergonomic laboratory. Methods: This process improvement study was practiced between February and September in Izmir Aliaga State Hospital. We used kaizen chart, timer and brainstorming for Microsoft office in measurements. 13 main processes were measured and redesigned. 37 steps were investigated and discussed. This procedure was repeated three times. We compared the first and last results. Results: Our total walks were 283 meters at the beginning of the study. After the improvement this figures decreased to165 meters. We observed totally 41.5% saving in processes. Conclusion: These findings suggested that using principles of lean methodologies in hospital laboratory are useful tools to improve process. The spaghetti diagram seems to be the basic tool for beginning to draw the process map and become more ergonomic for the laboratory environment.

Kaynakça

1. Nakamuro J. Morale Exercise: Actions to Foster Your Mindset https://www.linkedin.com/pulse/moraleexercise- actions-foster-your-mindset-jun-nakamuro trk=hp-feed-article-title-comment (Erişim Tarihi: 24.11.2015).

2. Liker K J, Houses M. Toyata Kültürü Optimist yayın Dağ. 2008: 24

3. Graban M. Lean Hospitals. 1th Edition. Newyork: CRC Pres, 2009:19

4. Özveri O, Güçlü P. Değer Akış Haritalamada Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) Uygulanması, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2015; 7(1):1-12.

5. Birgün S, Gülen KG, Özkan K. Yalın Üretim Sürecinde Değer Akış Haritalama Tekniğinin Kullanılması. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2016; 5(9):47-59.

6. Özdemir D. Hastane Süreçlerinin Yalın Yöntemler İle İyileştirilmesi, T.C. Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2013.

7. Kuruthan M N, Usta E, Şimşir İ, Orhan F, Bağış M. Waste management approaches in hospital organizations and an example of practice. BMMR 2014; 17(1):10-12

8. Aytaç Z. Hastanelerde Yalın Yönetim Sistemleri, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2009.

9. Rutledge J, Xu M, Simpson J. Application of the Toyota Production System improve score laboratory operations Am J Clin Pathol. 2010; 133(1):24-31.

10. Stapleton FB, Hendricks J, Hagan P, DelBeccaro M. Modifying the Toyota Production System for continuous performance improvement in an academic children's hospital. Pediatr Clin North Am. 2009; 56(4):799-813.

11. Skeldon SC, Simmons A, Hersey K, et al. Lean methodology improves efficiency in out patient academic uro-oncology clinics. Urology. 2014; 83(5):992-7.

12. El Sayed MJ, El-Eid GR, Saliba M, Jabbour R, Hitti EA. Improving Emergency Department Door to Doctor Time and Process Reliability: A Successful Implementation of Lean Methodology. Medicine (Baltimore) 2015;94(42): e1679. doi: 10.1097/MD1679.

13. Lin SY, Gavney D, Ishman SL, Cady-Reh J. 2013 Use of lean sigma principles in a tertiary care otolaryngology clinic to improve efficiency Laryngoscope. 2015; 123(11):2643-8.

14. Inözü B. Sağlık Kuruluşlarında Kalite, Verim ve - ―Yalın‖, ―Altı Sigma‖ ve ―Kısıtlar Yönetimi‖ İle - Süreç İyileştirmeleri. 3. Ulusal Kongre 8 Kasım 2014, Antalya www.sasder.org/sunumlar/ulusal-kongre3/Prof-Dr- Bahadir-Inozu.pdf (Erişim Tarihi: 24.11.2015).

Kaynak Göster

739 392

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Hiperkapnik Solunum Yetmezliği Gelişen Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Hastalarında Noninvaziv AVAPS (Average Volume Assured Pressure Support) Modu

ALİ NİHAT ANNAKKAYA, Peri ARBAK

Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinde Hepatit A ve Hepatit B Seroprevalansının Değerlendirilmesi

RUHUŞEN KUTLU, ARSLAN TERLEMEZ, Medine Merve KARADEMİRCİ

Batman İli ve Kadın İntiharları

Nazlı GÖRMELİ KURT, SONGÜL ARAÇ

The Evaluation of the Nicotine Dependence in Psychiatric Disorders

HÜLYA ERTEKİN, YUSUF HAYDAR ERTEKİN

Ankara İli Akyurt Bölgesindeki Gebelerde Demir Eksikliği Anemisi Prevalansı ve Demir Eksikliğine Sebep Olan Faktörler

HATİCE KÜÇÜKCERAN, DUYGU AYHAN BAŞER, EZGİ AĞADAYI, Aybüke DEMİR ALSANCAK, Rabia KAHVECİ

Kocaeli İlindeki Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarının Anne Sütü ve Emzirme İle İlgili Bilgi Düzeyleri

DUYGU AYHAN BAŞER, CEMİL IŞIK SÖNMEZ, Merve ARSLAN

Proton Pompa İnhibitörü Kullanımının Blastocystis sp.’ nin Görülme Sıklığı Üzerine Etkisi

ETEM HIZALER, VESİLE ŞENOL, ÜLFET ÇETİNKAYA, İzzet ŞAHİN

Disfajik İnmeli Bireylerde Kullanılan Kompansatuvar Postürün Yutma Üzerine Etkisi

ELİF YAKŞİ, RAMAZAN KURUL, ŞEBNEM AVCI, MUHAMMED NUR ÖGÜN

Orta-Yüksek Yoğunluktaki Fiziksel Aktiviteyi Ölçen Üç Eksenli (3D) Sensör Destekli Pedometre Kullanımının Vücut Kompozisyonuna Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma

Yusuf Haydar ERTEKİN, YUSUF HAYDAR ERTEKİN

The Perception of Privacy in the Emergency Department: Medical Faculty Hospital as a Case in Point

HÜLYA ÖZTÜRK, ÖMÜR ŞAYLIGİL, AHMET MUSMUL, Nurdan ERGÜN ACAR