Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Hastaların D Vitamini Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Amaç: Çalışmamızda bir yıl içinde aile hekimliği polikliniğine başvuran 18 yaş ve üzeri hastaların yaşa, cinsiyete, mevsimlere ve aylara göre D vitamini düzeylerinin dağılımının incelenmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalışma 01.01.2015-01.01.2016 tarihleri arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği polikliniğine herhangi bir sebeple başvurup vitamin D seviyeleri ölçülen hastaların dosyaları retrospektif olarak taranarak yapıldı. Hastalar örneklerin alındığı mevsimlere ve aylara, yaşlarına göre gruplandırıldı. Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde SPSS 20.0 paket programı kullanıldı. p

Evaluation of the Vitamine D Levels of the Patients Who Applied to Meram Medical Faculty Family Medicine Outpatient Clinic

Objective: We aimed; investigate the distribution of vitamine D levels according to gender, age, months and seasons who aged 18 years and over, applied to family medicine outpatient clinic during one year. Methods: This descriptive study was carried out retrospectively by scanning the files of patients who admitted Meram Medical Faculty Family Medicine outpatient clinic between 01.01.2015-01.01.2016 for any reason and whose vitamine D levels were measured. Patients were grouped according to age, months and seasons they were taken samples. SPSS 20.00 package program used the evaluation of data, p

Kaynakça

Champe PC, Harvey RA, Ferrier DR. Biyokimya. Çeviri Editörü: Ulukaya E. Lippincott‘s Illustrated Reviews Serisinden. 3. Baskı. Nobel Tıp Kitapevleri; 2007.

Meer IM, Middelkoop BJC, Boeke AJP, et al. Prevalence of vitamin D deficiency among Turkish, Moroccan, Indian and sub-Sahara African populations in Europe and their countries of origin: an overview. Osteoporos Int 2011; 22:1009-21.

Nanri A, Foo LH, Nakamura K, et al. Serum 25-hydroxyvitamin D concentrations and season-specific correlates in Japanese adults. 1. J Epidemiol. 2011;21(5):346-53.

WHOQOL Group. The Development of the World Health Organisation quality of life assessment: International perspectives. Heidelberg: Springer Veriag, 1994;41-57.

Schoor MN, Lips P. Worldwide vitamin D status. Best Practice&Research Clinical Endocrinology&Metabolism 2011; 25:671-80.

Özkan B, Döneray H. D Vitamininin iskelet sistemi dışı etkileri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2011;54:99-119.

Wacker M, Holick MF. Vitamin D - effects on skeletal and extraskeletal health and the need for supplementation. Nutrients. 2013;5(1):111-48. doi: 10.3390/nu5010111. Review.

Holick MF, Binkley NC, Bischoff-Ferrari HA, et al. Evaluation Treatment, and Prevention of Vitamin D Deficiency: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab 2011;96:1911-30.

Holick MF. Vitamin D: a D-lightful health perspective. Nutr Rev 2008;66:182-94.

Pearce SHS, Cheetham TD. Diagnosis and management of vitamin D deficiency. BMJ 2010;340:b5664.

Mansoor S, Habib A, Ghani F, et al. Prevalence and sig¬nificance of vitamin D deficiency and insufficiency among apparently healthy adults. Clinical Biochemistry 2010; 43:1431-5.

Uçar F, Taşlıpınar MY, Soydaş AÖ, et al. Ankara Etlik İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi‘ne Başvuran Hastalarda 25-OH Vitamin D Düzeyleri. Eur J Basic Med Sci 2012;(2):12-5.

Telo S, Kaman D, Akgöl G. Elazığ İlinde D Vitamini Düzeylerinin Yaş, Cinsiyet ve Mevsimlere Göre Değişimi. Firat Med J 2017; 22(1): 29-33.

Brot C, Vestergaard P, Kolthoff N, et al. Vitamin D status and its adequacy in healthy Danish perimenopausal women: relationships to dietary intake, sun exposure and serum parathyroid hormone. Br J Nutr. 2001;86 Suppl 1:97-103.

Hill TR, McCarthy D, Jakobsen J, et al. Seasonal changes in vitamin D status and bone turnover in healthy Irish postmenopausal women. Int J Vitam Nutr Res 2007;77:320-325.

Holick MF. Sunlight and vitamin D for bone health and prevention of autoimmune diseases, cancers, and cardiovascular disease. Am J Clin Nutr 2004;80:1678- 1688.

Valtueña J, González-Gross M, Huybrechts I, et al. Factors Associated with Vitamin D Deficiency in Eu¬ropean Adolescents: The HELENA Study. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo) 2013;59:161-171.

Kaynak Göster

980 534

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Fibromyalji Hastalarında Travmatik YaĢantıların Hastalığa Etkisi

Safinaz ATAOĞLU, HANDAN ANKARALI, AHMET ATAOĞLU, SEYİT ANKARALI, Büşra Bahar ATAOĞLU, Safiye Bahar ÖLMEZ

Aşı Şeması Tamamlanan Çocuklarda Operasyon Öncesi Anti- Hbs Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Gökçe İŞCAN, Medine Ayşin TAŞAR

Evaluation of Anterior Segment Parameters and Retinal Nerve Fiber Layer Thickness According to Pregnancy Trimester

KUDDUSİ TEBERİK, ALPER BAŞBUĞ, Hakan SAĞLAM, Musa KARAASLAN, MURAT KAYA

İnvaziv Meme Karsinomlu Olgularda İmmunhistokimyasal Olarak Human Epidermal Growth Faktör 2 (Her2) 2+/ Amplifiye ve Her2 2+/ Amplifiye Olmayan Grupların Histopatolojik Ve Klinik Prognostik Parametreler Açısından Karşılaştırılması

PEMBE OLTULU, Rabia KÜPELİ, FAHRİYE KILINÇ, MEHMET SİNAN İYİSOY, HACI HASAN ESEN, Salim GÜNGÖR, MUSTAFA CİHAT AVUNDUK, Lema TAVLI, Sıdıka FINDIK

Serum Sistatin-C düzeyleri Diyastolik Kalp Yetmezliğinde Öngördürücü Olabilir

Osman KAYAPINAR, Cem ÖZDE, ADNAN KAYA

Stratejik Aile Danışmanlığı: Bir Vaka İncelemesi

Kenan TAŞTAN

The Relationship between the Situation of Being Exposed to Violence and the Burnout in Security Guards Working in the Hospital

CÜNEYT ARDIÇ, Oğuzer USTA, Güzin ZEREN ÖZTÜRK

Tıp Fakültesi 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinde Flört ġiddetinin Değerlendirilmesi

BİLGEHAN AÇIKGÖZ, BANU AÇIKGÖZ, Ali Rıza KARAKOYUN, Nehir ASLAN YÜKSEL, Fatih AKÇA, AYŞE SEMRA DEMİR AKCA, FERRUH NİYAZİ AYOĞLU

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Hakkındaki Düşünceleri

ZEYNEP BAYKAN, MELİS NAÇAR, MUAMMER HAKAN POYRAZOĞLU

Turner Sendromlu Olgularımızın Karyotip Kompozisyonlarının Başvuru şikâyetleri ve Antropometrik Verileri ile Birlikte Değerlendirilmesi

Mustafa DOĞAN, Recep ERÖZ, Semih BOLU, Hüseyin YÜCE