İn Vitro Fertilizasyon ve Akupunktur

İnfertilite, çiftlerin %10-15‘inde görülmektedir. İnfertilite sadece ilgili çiftleri etkileyen bir sağlık problemi olmayıp; psikolojik, sosyal ve finansal etkileriyle çiftlerin mikro ve makro çevresini de etkilemektedir. Akupunktur vücutta belli noktalara iğne batırmak suretiyle uygulanan ve birçok hastalıkta kullanılan tamamlayıcı bir tedavi modalitesidir. Akupunkturun kullanıldığı hastalıklar arasında infertilite de yer almaktadır. Özellikle in vitro fertilizasyon tedavisiyle birlikte kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Bu yazıda infertilite tedavisinde akupunkturun yeri tartışılacaktır.

In Vitro Fertilization and Acupuncture

Infertility is encountered in 10-15% of couples. Infertility is not only a health problem that affects the couples; also have psychological, social and financial influences affect the micro and macro environment of the couple. Acupuncture is a complementary treatment modality that is applied to the body by puncturing and used for many diseases. One of the diseases that acupuncture is used is infertility. Especially in combination with in vitro fertilization treatment, its use is becoming increasingly widespread. Acupuncture in infertility treatment will be discussed in this article.

Kaynakça

Kırca N, Pasinlioğlu T. İnfertilite Tedavisinde Karşılaşılan Psikososyal Sorunlar, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 2013; 5(2):162-78.

Cousineau TM, Domar A. Psychological impact of infertility. Best Pract Res Clin Obstet Gynecol 2007; 21:293-308.

Rızk B, Garcıa-Velasco J, Sallam H, et al. İnfertilite ve Yardımcı Üreme Teknikleri. Ankara: Güneş Tıp Kitabevi; 2012.

Speroff L, MA F. Klinik Jinekolojik Endokrinoloji ve İnfertilite. Erk A GS, editor. Ankara-İstanbul: Güneş Tıp Kitapevleri; 2007. 1013-274 p.

Moghissi KS, Wallach E. Unexplained İnfertility. Fertil Steril 1983;39(5).

Cayir Y. Akupunktur Tedavisi. Numune Sağlık 2015; 3:16-20.

Acupuncture: Review and Analysis of Reports on Controlled Clinical Trials. http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s4926e/s4926e.pdf. Erişim Tarihi: 29-06-2018.

Çevik C. Medikal Akupunktur. 2. Baskı. Ankara: Kuban Matbaacılık Yayıncılık. 2001: 61-9.

Huang DM, Huang GY, Lu FE, et al. Acupuncture for infertility: Is it an effective therapy? Chinese Journal of Integrative Medicine 2011; 17:386-95.

Smith CA, Grant S, Lyttleton J, et al. Using a Delphi consensus process to develop an acupuncture treatment protocol by consensus for women undergoing Assisted Reproductive Technology (ART) treatment. BMC Complement Altern Med 2012; 7:12:88.

Anderson B, Rosenthal L. Acupuncture and in vitro fertilisation: Critique of the evidence and application to clinical practice. Complementary Therapies in Clinical Practice 2013; 19:1-5.

Stener-Victorin E, Waldenstrom U, Wikland M, et al. A prospective randomised study of electro-acupuncture versus alfentanil as anesthesia during oocyte aspiration in in-vitro fertilization. Human Reproduction 1999; 14:2480-84.

Manheimer E, Zhang G, Udoff L, et al. Effects of acupuncture on rates of pregnancy and live birth among women undergoing in vitro fertilisation: systematic review and meta-analysis. BMJ 2008, 336:545-9.

Anderson B, Rosenthal L. Acupuncture and in vitro fertilisation: Critique of the evidence and application to clinical practice. Complementary Therapies in Clinical Practice 2013; 19:1-5.

Smith CA, de Lacey S, Chapman M, et al. Effect of Acupuncture vs Sham Acupuncture on Live Births Among Women Undergoing In Vitro Fertilization: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2018; 319(19):1990-8.

Isoyama D, Cordts EB, de Souza van Niewegen AM, et al. Effect of acupuncture on symptoms of anxiety in women undergoing in vitro fertilisation: a prospective randomised controlled study. Acupunct Med 2012; 30(2):85-8.

Smith CA, Ussher JM, Perz J, et al. The effect of acupuncture on psychosocial outcomes for women experiencing infertility: A pilot randomised controlled trial. Journal of Alternative and Complementary Medicine 2011; 10:923-30.

Moy I, Milad MP, Barnes R, et al. Randomized controlled trial: Effects of acupuncture on pregnancy rates in women undergoing in vitro fertilization. Fertility and Sterility 2011;95:583-7.

Nandi A, Shah A, Gudi A, et al. Acupuncture in IVF: A review of current literature. J Obstet Gynaecol 2014; 34(7):555-61.

Kaynak Göster

1149 646

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Comparing the Long-Term Outcome of Uterosacral and Sacrospinous Ligament Suspension Surgeries in Apical Pelvic Organ Prolapse

Gökmen SUKGEN, Aşkı ELLİBEŞ KAYA

Ischemia-Modified Albumin Levels in Essential Thrombocytosis

Ercan ERSOY, UTKU ERDEM SOYALTIN, Ahmet PEKER, Ayfer ÇOLAK, Cengiz CEYLAN, HARUN AKAR

Düzce İli Çocuk Evlerinde Kalan Çocuk ve Ergenlerin Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri

ÇİĞDEM YEKTAŞ, Ali Evren TUFAN, Merve YAZICI

The Effect of Rose Oil on Penicillin-Induced Epileptiform Activity in Rats: An Electrophysiological Study

SEYİT ANKARALI, ERSİN BEYAZÇİÇEK, ERKAN KILINÇ, ÖZGE BEYAZÇİÇEK, Kayhan ÖZKAN, AYHAN ÇETİNKAYA, ŞENGÜL CANGÜR, HANDAN ANKARALI

Anxiety, Coping and Social Support Among Parents Who Have Children with Chronic Kidney Disease

OĞUZHAN ZENGİN, BUĞRA YILDIRIM, ERCÜMENT ERBAY

Bakteriyel Konjonktivit Etkenlerinin Rutinde Kullanılan Antibiyotiklere İnvitro Duyarlılıkları

MURAT ÇAKMAKLIOĞULLARI, ELÇİN KAL ÇAKMAKLIOĞULLARI

2 Yaş Altı Çocuklarda Kafa Travmasının Değerlendirilmesinde Bilgisayarlı Tomografinin Rolü

FERUZA TURAN SÖNMEZ, ÖNDER KILIÇASLAN, Gülşen YALÇIN

Antibacterial Activity of Verbascum antinori

BAŞARAN DÜLGER, GÖRKEM DÜLGER

Effect of Pro-Inflammatory Cytokine IL-1β, on Urotensin II Gene Expression in Human Lung Cancer Cells

Hamza Malik OKUYAN, Menderes Yusuf TERZİ, Cansu ÖNLEN GÜNERİ, Meral URHAN KÜÇÜK

Nadir Görülen Bir Olgu: Mesane İçinde Taşlaşmış Geç Kurşun Migrasyonu

Dursun BABA, Ekrem BAŞARAN, Alpaslan YÜKSEL, M. Ali KAYIKÇI, ALİ TEKİN