Aşı Şeması Tamamlanan Çocuklarda Operasyon Öncesi Anti- Hbs Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Amaç: Bu çalışmada yıllara bağlı olarak azalan anti-Hbs düzeyleri nedeniyle operasyon öncesi anti-Hbs düzeylerinin kontrolü ve anti-Hbs düzeylerine etki eden faktörlerin belirlenmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: S.B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği‘ne operasyon öncesi başvuran, aşı şemasını tamamlamış 1-12 yaş arası 180 çocuk çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen hastalara anti-Hbs düzeyleri bakılarak, sosyodemografik özellikleri içeren birkaç soru soruldu. Bu yanıtlarla ve yaşla, anti-Hbs düzeyi arasındaki ilişki sorgulandı. Bulgular: Çalışmaya ortalama yaşı 4,83 ± 2,34 olan 180 çocuk dahil edildi. Çalışmaya katılan çocukların 78‘i (%43,3) kız, 102‘si (% 56.7) erkekti. Olguların %21,6‘sında (n=39) anti-Hbs düzeyi 10 mIU/ml altında, %78,4 ‗ünde (n=141) 10 mIU/ml üzerinde bulundu. Anti-Hbs düzeyi

The Evaluation of Pre-Op Anti-Hbs Levels at the Children Who Were Completed the Vaccine Schedule

Objective: At this study we aimed to evaluate pre-op anti-Hbs at the children who were completed the vaccine shedule. Methods: We analyzed, between 1-12 years old 180 children who applied to Ankara Educational and Research Hospital Pediatry Polyclinic before the operation. The vaccination schedules of all these children were completed who are included in our study. We checked up their anti-Hbs levels and asked them some sociodemographic questions. Then we interrogated their relationships with age and anti-Hbs levels. Results: Of our 180 cases, 102 (56.7%) were male, 78 (43,3%) female. Mean age of the cases was 4,83 ± 2,34 years (range: 1-12). The values of Anti-HBs were 10mIU/ml in 78,4% (n=141) of the cases. A significant negative correlation between age and anti-Hbs titration was found in this study, after 1-2 years old the other ages anti-Hbs levels were decreased. But there is no relatıonship between age, gender, smoking at home and additional diseases with anti-Hbs

Kaynakça

Lok AS, McMahon BJ. Chronic hepatitis B. Hepatology. 2007;45(2):507-39.

Lavanchy D. Hepatitis B virus epidemiology, disease burden, treatment, and current and emerging prevention and control measures. Journal of viral hepatitis. 2004;11(2):97-107.

Organization WH. Global hepatitis report 2017: World Health Organization; 2017.

Demirören K, Deveci U, Demirören S, Doğumevi S. Sağlık Bakanlığımızın uyguladığı hepatit B aşılarının sağladığı anti-HBs değerleri. FÜ Sağ Bil Derg. 2007;21(5):183-5.

Bakanlığı TS, Müdürlüğü TSHG. Genişletilmiş bağışıklama programı genelgesi. Genelge. 2009;17:2009.

Mehmet D, Meliksah E, Serif Y, et al. Prevalence of hepatitis B infection in the southeastern region of Turkey: comparison of risk factors for HBV infection in rural and urban areas. Jpn J Infect Dis. 2005;58(1):15-9.

Nalbantoğlu B, Nalbantoğlu A, Külcü NU, et al. 9 Ay-8 Yaş Arası Çocuklarda Hepatit B Seroprevalansı ve Aşılanma Durumları. Çocuk Dergisi. 2008;10(3):116-21.

Özen M, Yoloğlu S, Işık Y, Yetkin G. Turgut Özal Tıp Merkezi‘ne başvuran 0 16 yaş grubu çocuklarda AntiHBs seropozitifliği Orijinal Araştırma. Türk Pediatri Arşivi. 2006;41(1).

Bruce MG, Bruden D, Hurlburt D, et al. Antibody levels and protection after hepatitis B vaccine: results of a 30-year follow-up study and response to a booster dose. The Journal of infectious diseases. 2016;214(1):16- 22.

McMahon BJ, Dentinger CM, Bruden D, et al. Antibody levels and protection after hepatitis B vaccine: results of a 22-year follow-up study and response to a booster dose. The Journal of infectious diseases. 2009;200(9):1390-6.

Jan CF, Huang KC, Chien YC, et al. Determination of immune memory to hepatitis B vaccination through early booster response in college students. Hepatology. 2010;51(5):1547-54.

Liao S-s, Li R-c, Li H, et al. Long-term efficacy of plasma-derived hepatitis B vaccine: a 15-year follow-up study among Chinese children. Vaccine. 1999;17(20-21):2661-6.

Chen CJ, Wang LY, Yu MW. Epidemiology of hepatitis B virus infection in the Asia–Pacific region. Journal of gastroenterology and hepatology. 2000;15:E3-E6.

Yıllığı Sİ. TC Sağlık Bakanlığı. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Ankara. 2016:181-209.

Tsatsralt‐Od B, Takahashi M, Endo K, et al. Prevalence of hepatitis B, C, and delta virus infections among children in Mongolia: progress in childhood immunization. Journal of medical virology. 2007;79(8):1064-74.

Ali SA, Donahue RM, Qureshi H,et al. Hepatitis B and hepatitis C in Pakistan: prevalence and risk factors. International journal of infectious diseases. 2009;13(1):9-19.

Lin JB, Lin DB, Chen SC, et al. Seroepidemiology of hepatitis A, B, C, and E viruses infection among preschool children in Taiwan. Journal of medical virology. 2006;78(1):18-23.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-3878
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2009

4.9b 2.8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Evaluation of Anterior Segment Parameters and Retinal Nerve Fiber Layer Thickness According to Pregnancy Trimester

KUDDUSİ TEBERİK, ALPER BAŞBUĞ, Hakan SAĞLAM, Musa KARAASLAN, MURAT KAYA

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Hakkındaki Düşünceleri

ZEYNEP BAYKAN, MELİS NAÇAR, MUAMMER HAKAN POYRAZOĞLU

Stratejik Aile Danışmanlığı: Bir Vaka İncelemesi

Kenan TAŞTAN

Tıp Fakültesi 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinde Flört ġiddetinin Değerlendirilmesi

BİLGEHAN AÇIKGÖZ, BANU AÇIKGÖZ, Ali Rıza KARAKOYUN, Nehir ASLAN YÜKSEL, Fatih AKÇA, AYŞE SEMRA DEMİR AKCA, FERRUH NİYAZİ AYOĞLU

Amiodaron Kullanımına Bağlı Gelişen Hipotiroidi

Ridvan SİVRİTEPE, Sema UÇAK BASAT, Ece YİĞİT, HANİFE ŞERİFE AKTAŞ

Fibromyalji Hastalarında Travmatik YaĢantıların Hastalığa Etkisi

Safinaz ATAOĞLU, HANDAN ANKARALI, AHMET ATAOĞLU, SEYİT ANKARALI, Büşra Bahar ATAOĞLU, Safiye Bahar ÖLMEZ

Turner Sendromlu Olgularımızın Karyotip Kompozisyonlarının Başvuru şikâyetleri ve Antropometrik Verileri ile Birlikte Değerlendirilmesi

Mustafa DOĞAN, Recep ERÖZ, Semih BOLU, Hüseyin YÜCE

Analysis of the Type 2 Diabetic Patients Followed in a University Clinic

MEHMET ZAHİD KOÇAK, GÜLALİ AKTAŞ, Edip ERKUŞ, TUBA TASLAMACIOĞLU DUMAN, Burcin Meryem ATAK, Haluk ŞAVLI

Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Hastaların D Vitamini Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Ahmet ÖKSÜZ, RUHUŞEN KUTLU

Behavioural Problems Associated with Child Sexual Abuse in Adolescents: A Retrospective Study

Mirac Baris USTA, Seher AKBAŞ, BERNA AYDIN