The Effects of Liquid Dishwashing Detergent Exposure in Male

Bu çalışmanın amacı sıvı bulaşık deterjanının erkek Swiss Albino farelerinde kan parametreleri ve organ ağırlıkları üzerine etkisinin araştırılmasıdır. Bu amaçla 40 sağlıklı Swiss albino fare rastgele olarak, her grupta 8 fare olacak şekilde, toplam 5 gruba ayrıldı. Kontrol grubundaki farelere (TR1) içme suyu olarak sadece musluk suyu verilirken, TR2, TR3, TR4 ve TR5 grubunda bulunan farelere su kaynağı olarak sırasıyla sadece 0.1, 0.5, 1 ve 5% sıvı deterjan ihtiva eden musluk suyu verildi. Çalışma fareler 3 haftalıkken başladı ve 60 gün süresince devam etti. Fareler standard laboratuvar koşulları altında plastik kafeslerde muhafaza edildi. Besin ve su ad libitum olarak sağlandı. Uygulamanın sonunda farelerden Sevorane anestezisi altında kan örnekleri toplandı. Kan örnekleri toplandıktan sonra hayvanlar öldürülerek iç organları çıkarıldı ve tartıldı. Bu çalışmanın sonucuna göre uygulanan deterjan dozlarının hematokrit, alyuvar, akyuvar, ortalama alyuvar hacmi, ortalama alyuvar hemoglobini, ortalama alyuvar hemoglobin yoğunluğu, total lenfosit, monosit ve bazofil değerleri üzerine herhangi bir etkisine rastlanmadı (P>0.1). Ayrıca, deterjan uygulamasının karaciğer, böbrek, dalak, akciğer, testis ve beyin ağırlıkları üzerinde etkisinin olmadığı belirlendi (P>0.1). Ancak, hemoglobin(P

Swiss Albino Erkek Farelerde Sıvı Bulaşık Deterjanı Maruziyetinin Etkilerinin İncelenmesi

The current study investigated the possible effects of liquid dishwashing detergent on some blood parameters and organ weights of male Swiss Albino mice. A total of 40 male Swiss albino mice were used in the experiment. Mice were randomly assigned to 5 treatment groups (n=8 per group). Mice in the control group (TR1) were supplied with tap water. Meanwhile, mice in TR2, TR3, TR4 and TR5 groups were given 0.1, 0.5, 1 and 5% v/v of the liquid detergent in tap water, respectively. The treatments started at 3 wk of age and continued for 60 d. Mice were kept under standard laboratory conditions in separate plastic cages. Food and water were provided ad libitum. At the end of the 60 d treatment period, blood samples were collected from the beating hearth under anesthesia. After sacrificed, the organs of the mice were weighted. There were no significant alterations on hematocrit, RBC, WBC, MCV, MCH, MCHC, total lymphocyte, monocyte or basophil levels (P>0.1) due to detergent exposure. Similarly, treatments had no effect on liver, kidney, spleen, lung, testis or brain weights (P>0.1). However, ingestion of detergent adversely affected hemoglobin (P < 0.01), plasma protein (P

Kaynakça

Ayandiran TA, Fawole SO, Adewoye SO, Ogundiran MA. Bio-concentration of metals in the body muscle and gut of Clarias gariepinus exposed to sub-lethal concentrations of soap and detergent effluent. J Cell Anim Biol. 2009; 3:113- 118. 39

Bhaskaram P, Balakrishna N, Radhakrishna KV, Krishnaswamy K. Validation of hemoglobin estimation using Hemocue. Ind J Pediatrics. 2003; 70(1): 25-28.

CESIO-Stats2010-Summary.http://www.cefic. org/Documents/About%20us/Industry %20sectors/ CESIO/ CESIO-Stats 2010-Summary-CD Hager.pdf; Accessien date: 21.06.2015.

Chernecky CC, Berger BJ. Laboratory Tests and Diagnostic Procedures. 3rd ed, W. B. Saunders Company, Philadelphia, 2001.

Dehelean C, Nastase A, Dragomirescu A, Heges A, Dinte E. Skin toxicity of sodium lauryl sulfate as evidenced in an animal model. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2004; 108:169-172.

Morse PM. Soaps and detergents. Chemical and Engineering News, February 1, 1999.

Nageswari KS, Kothari A. Practical Manual of Haematology. Jaypee Brothers Medical Publishers Ltd., New Delhi, India, 2007; pp. 93-111.

Ogundiran MA, Fawole OO, Adewoye SO, Ayandiran TA. Toxicological impacts of detergent effluent on juvenile of African Catfish (Claris gariepinus B.). Agric Bio Am. 2010; 1: 330-342.

Prats D, Ruiz F, Vazquez B, RodriguezPastor M. Removal of anionic and nonionic surfactants in a wastewater treatment plant with anaerobic digestion: a comparative study. Water Res. 1997; 31(8):1925-1930 Richtler HJ, Knaut J. Surfactants in the nineties. J Com Esp Deterg. 1991; 22: 3- 53.

Scott MJ, Jones MN. The biodegradation of surfactants in the environment. Biochim Biophy Acta. 2000; 1508:235-251

Wadaan MAM, Mubarak M. Toxicity of laundry detergent components to a freshwater cladoceran and their contribution to detergent toxicity. Ecotoxicol Environ Safety. 2009; 44:196-206.

Warne MJSt, Schifko AD. Toxicity of laundry detergent components to a freshwater Cladoceran and their contribution to detergent toxicity. Ecotoxicol Environ Safety. 1999; 44:196-206.

Yahaya T, Okpuzor J, Oladele EO. Investigation of toxicity of detergents. J Environ Sci Technol. 2011; 4: 638-645

Kaynak Göster

537 230

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Granzimlerin Apoptotik ve Non-Apoptotik Etkileri

Ercan KESKIN, DURMUŞ HATİPOĞLU

Afrika Gri Papağanlarına (Psittacus erithacus) Ait Dökülmüş Tüy Örneklerinin İki Yöntem ile DNA Kaynağı Olarak CHDW ve CHDZ Genlerinin Moleküler Analizi ile Cinsiyet Tanımlamasında Kullanımının Araştırılması

KOZET AVANUS, Lora KOENHEMSİ

Neonatal İshalli Buzağılarda İki Farklı Hematokrit Ölçüm Tekniğinin Karşılaştırılması

HASAN ERDOĞAN, MEHMET GÜLTEKİN, SERDAR PAŞA, KEREM URAL

The Effects of Liquid Dishwashing Detergent Exposure in Male

ÖZLEM YILDIZ GÜLAY, AYHAN ATA, Ahu DEMİRTAŞ, ŞÜKRÜ GÜNGÖR, MEHMET ŞÜKRÜ GÜLAY

Geleneksel Türk Süt Ürünü Kaymaktan Escherichia coli O157'nin İlk Bildirimi

Didem SAĞLAM, ESRA ŞEKER

Türkiye’de Canlı Sığır ve Sığır Eti İthalatındaki Gelişmeler ve Üretici Fiyatlarının Trend Modelleri ile İncelenmesi

HASAN ÇİÇEK, İLKAY DOĞAN

Sığırlarda Beyin, Ak Madde ve Gri Maddenin Cavalieri Prensibi ile Hacim Hesaplamaları

DURMUŞ BOLAT

İnfeksiyonların Tanısında En Çok Kullanılan İzotermal Amplifikasyon Yöntemleri

Mehmet ÜVEY, NİLGÜN ÜNAL

Canine Visceral Leishmaniasis’in Farklı Evrelerinde Ekokardiyografik Ejeksiyon Fraksiyonu ve Fraksiyonel Kısalmanın Değerlendirilmesi

Canberk BALIKÇI, KEREM URAL

Atak-S ve Isa Brown Tavukları Arasındaki Genetik Çeşitliliğin SSR Belirteçleri ile Tahmini

SELÇUK ÖZDEMİR, HARUN ARSLAN, UĞUR ÖZENTÜRK, FATİH YILDIRIM, AHMET YILDIZ