Konkur Atı Yetiştiriciliğinde Besleme Maliyetlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Bu çalışma, konkur atı yetiştiriciliğinde besleme maliyetlerinin dönemsel olarak tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın materyalini Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulu bulunan Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezine bağlı At Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığında mevcut tay, kısrak ve aygırlara verilen yem materyallerinin miktarı ve kayıtlardaki birim maliyetleri oluşturmuştur. Araştırmada 36 aya kadar bir tayın toplam besleme gideri 3,811.40 US$, ayrıca çalışmayan, hafif çalışan, orta çalışan, ve ağır çalışan bir atın bir yıllık toplam besleme gideri sırasıyla 657.64 US$, 898.36 US$, 1,157.56 US$ ve 1,408.31 US$ olarak tespit edilmiştir. Çalışmada gebe kısrak (11 ay), emziren kısrak (6 ay) ve aşım sezonundaki aygır (6 ay) için toplam dönemsel besleme gideri sırasıyla 1,540.78 US$, 984.19 US$ ve 876.98 US$ olarak bulunmuştur. Araştırma kapsamında 36 aya kadar bir tayda yem materyallerinin toplam besleme giderleri içerisindeki payları sırasıyla %31,63 ile tay büyütme yemi, %23,65 yulaf, %16,50 eklem katkı maddesi, %15,18 kuru yonca, %7,05 kuru ot, %2,86 Vitamin-mineral ve aminoasit kompleksi, %2,40 süt ikame yemi ve %0,72 yalama taşı olarak saptanmıştır

A Study on Determination of The Feeding Costs in Jumping Horse Breeding

This study performed in order to periodically determine the feeding costs at the jumping horse breeding. The materials of the research were composed of the quantity of the feed materials given to the foal, mare and studhorses available in the Horse Production and Training Battalion Command allied with the Military Veterinary School and Training Center established in Bursa and unit costs in the records. Total breeding expense of a foal, up to 36 months, was determined as US$ 3,811.40 besides this; total annual breeding expense of a non-training, lightly training, moderately training and hard training were respectively determined as US$ 657.64, US$ 898.36, US$ 1,157.56 and US$ 1,408.31. Total breeding expenses of pregnant mare, breastfeeding mare and studhorse in mating season were respectively determined as US$ 1,540.78, US$ 984.19, US$ and 876.98. The proportions of the feed materials in the total breeding expenses of a foal, up to 36 months were determined as follows; 31,63% for foal grower feed, 23,65% for oat, 16,50% for joint additives, 15,18% for dried alfalfa, 7,05% for hay, 2,86% for vitamin-mineral and amino-acid complex, 2,40% for milk replacer and 0,72% for licking block

Kaynakça

Cordell L. Equinomics: the secret to making money with your horse business. 1st ed. LA, USA: Esprit de Equestre Publishing; 2003.

De Oliveira JEG, Soares JB, Barioni LG, Leite GG, Braga AC, Menezes ME. Optimized feed planning for a grazing horse production systems. Revista Brasileira de Zootecnia 2010; 39: 932-940.

Doğan O. Bozkır kavimlerinin kültür ve mitolojilerinde at. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Çağ Tarihi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2006; Ankara. (Master Thesis In Turkish).

Eastwood S, Riis JAL, Jordan A. Business management for the equine industry. 2nd ed. Oxford, UK: Blackwell Publishing; 2006.

Gordon J. The horse industry: contributing to the Australian economy. Canberra Australia: Rural Industries Research and Development Corp.; 2001.

Heusner G. Horse ownership: obligations, costs and benefits. Georgia, USA: The University of Georgia Cooperative Extension Publication; 2006.

Kline KH. Horse feeds and feeding. Nutrition and Health 2008; 10: 62-67.

Küçükersan MK, Ergün A, Tuncer ŞD, Çolpan İ, Yalçın S, Yıldız G, Saçaklı P. Hayvan besleme ve beslenme hastalıkları. Pozitif Matbaa 5. Baskı, 2011; Sayfa:545-604 (Book in Turkish).

Martinson K, Wilson J, Cleary K, Lazarus W, Thomas W, Hathaway M. Round-bale feeder design affects hay waste and economics during horse feeding. Journal of Animal Science 2012; 90: 1047-1055.

McCall CA. Decreasing the costs of feeding horses. Alabama Cooperative Extension System. 2012; available online at . Rolo J. The cost of horse ownership. 2010; available online article at .

The British Horse Society. The cost of keeping a horse or pony. Warwickshire, UK: The British Horse Society Welfare Department; 2004.

Undersander D, Morrison J, Phillips E, Leep R, Peterson P, Sheaffer C. Buying horse hay. Wisconsin, USA: University of Wisconsin Extension Publication; 2002.

Wilson J, Martinson K. Equine economics: optimizing horse health and management on a budget. Minnesota, USA: University of Minnesota Extension Publication; 2009.

Kaynak Göster