Kırklareli Yöresi Süt Sığırlarında Subklinik Paratüberkülozun Seroprevalansı

Paratüberküloz, Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis’in neden olduğu, başlıca sığırları etkileyen kronik seyirli, bulaşıcı ve ölümcül bir hastalıktır. Hastalık uzun dönem bir subklinik evreye sahiptir. Bu evrede etken hasta hayvanlar tarafından sağlıklı hayvanlara bulaştırılabilir. Hastalık süt sığırı işletmelerinde ciddi ekonomik kayıplara yol açar. Yanı sıra, paratüberküloz olası zoonotik karakterde bir hastalık olup, insanlarda gözlenen Crohn’s hastalığının temelinde rol oynayabileceği bildirilmektedir. Türkiye de bu hastalığın varlığı uzun yıllardır bilinmektedir. Sunulan çalışmada ülkemiz süt sığırı yetiştiriciliği açısından önem arz eden Kırklareli yöresinde subklinik paratüberküloz prevalansının belirlenmesi hedeflendi. Antikor tespiti serum örneklerinde ELISA yöntemiyle yapıldı. Çalışma materyalini optimal süt verimine ve canlı ağırlığa sahip, klinik olarak sağlıklı, yaşları 3-4 arasında değişen, 400 multiparoz Holştayn süt sığırı oluşturdu. Çalışma kapsamında, Kırklareli merkez dahil olmak üzere, sekiz farklı ilçede toplam 23 işletmeden randomize örnekleme gerçekleştirildi. Araştırma sonucunda, Kırklareli yöresi süt sığırlarında subklinik paratüberkülozun seroprevalansı %1.5 pozitif, %1.5 şüpheli ve %97 negatif olarak tespit edildi.

Seroprevalence of Subclinical Paratuberculosis in Dairy Cattle in Kırklareli Region

Paratuberculosis is a contagious, chronic and deadly disease affecting the primary cattle produced by Mycobacterium avium subsp. Paratuberculosis. It has a long-term subclinical phase. In this period, the disease can be transmitted to healthy animals by the patients. It raises important economical losses in dairy cattle farms. It is also reported that paratuberculosis is zoonotic and plays a key role in Crohn's disease observed in humans.The condition of the disease in Turkey has been known for many years. Purpose of this study was to define the prevalence of subclinical paratuberculosis in Kırklareli region which is important in terms of milk cattle breeding. Antibody detection was done by ELISA in serum samples. The research animal material consisted of 400 multiparous Holstein dairy cattle with optimal milk yield and live weight, clinically healthy, aged 3-4 years. Within the scope of the study, a total of 23 farms were randomly sampled in eight different districts, including the Kırklareli center. As a result of the present study, the seroprevalence of subclinical paratuberculosis was 1.5% positive, 1.5% suspected and 97% negative in Kırklareli region in dairy cattle.

Kaynakça

Alibaşoğlu M, Demirer F, Yücel N. Paratüberkülozda Alerjik Reaksiyonların Patolojik Bulgularla Uygunluk Derecesi Üzerine Araştırma. A.Ü. Vet. Fak. Derg. 1969; 16:236-256.

Andrews AH. Bovine Medicine: Blackwell Scientific Publication London. 1992.

Atala N, Akcay E. Türkiye genelinde sığır paratüberkülozu prevalansının ELISA ile araştırılması, Etlik Vet Mikrobiyol Derg. 2001; 12:39-48.

Baumgartner W, Khol JL. Paratuberculosis (johne disease) in Ruminants ongoing story. Slow vet res. 2006; 43:5-10.

Berberoğlu M, Civelek T. Seroprevalence of Subclinical Paratuberculosis in Dairy Cattle in Manisa Region of Turkey. Kocatepe Vet J. 2016; 9(3):194-196.

Chiodini RJ, Hermon-Taylor J. The thermal resistance of Mycobacterium paratuberculosis in raw milk under contidions simulating pasteriuzation. J Vet Diagn Invest. 1993; 5:629-631.

Civelek T, Celik HA, Ozenc E, Avcı G, Kav K, Cıngı CC, Yılmaz O. Effects of PCRconfirmed subclinical paratuberculosis on retinol and β-carotene levels in dairy cattle. Arch Med Vet. 2009; 41:281-284.

Collins MT, Socket DC, Goodger WJ. Herd prevalence and geographic distribution of, and risk factors for bovine paratuberculosis in Wisconsin. J Am VetMed Assoc. 1994; 204:636-41.

Çetınkaya B, Erdogan HM, Morgan KL. Risk factors for Bovine Paratuberculosis. II. The multiple analysis of risk ractors for Bovine Paratuberculosis. Turk J Vet Anim Sci. 1997; 21:303-306.

Çetınkaya B, Ergan K, Harbour DA, Morgan KL. An abattoir-based study of the prevalence of subclinical Johnes disease in adult cattle in south west England. Epidemiol. Infect. 1999; 116:373-379.

Çetınkaya B, Muz A, Eertas HB, Ongor H, Sezen İY, Gulcu HB. Süt ineklerinde Paratüberküloz prevalansının Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) ile saptanması. Turk J Vet Anim Sci, 2000; 24:371-379.

Dıequez FJ, Gonzales AM, Menendez S, Vilar MJ, Sanjuan ML, Yus E, Arnaiz I. Evaluation of four commercial serum ELISA for detection of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis infection in dairy cows. Vet J. 2009; 180:231-235.

Grant IR, Ball HJ, Neġll SD, Rowe MT. Inactivation of Mycobacterium paratuberculosis in cows milk at pasteurization temperatures. Appl. Environ. Microbiol. 1996; 62:631- 636.

Hacker U, Huttner K, Konoe M. Untersuchungen zur serologischen Prävalenz und zu Risikofaktoren der Paratuberkulose in Milchviehbetrieben in Mecklenburg Vorpommern. Berl Münch Tierärztl Wochenschr, 2004; 117:140-144.

Jakobsen MB, Alban L, Nielsen SS. A crosssectional study of paratuberculosis in 1155 Danisch dairy cows. Prev Vet Med. 2000; 46:15-27.

Jubb TF, Sergeant ES, Callinan AP, Galvin J. Estimate of the sensitivity of an ELISA used to detect johne’s disease in Victorian dairy cattle herds. Aust Vet j. 2004; 82:569-573.

Kalis CHJ, Hesselink JW, Barkema HW. Comparison of culture of individual and strastegically pooled bovine faecal samples for Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis. In: Manning EJB, Collins MT, eds. Proceedings of the 6th International Colloquium on Paratuberculosis. pp 344-8. Madison, Wisconsin. 1999.

Makav M, Gökçe E. Kars Yöresi Sığırlarında Subklinik Paratüberkülozun Seroprevalansı. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg. 2013; 19(5):913-916.

Moghadam MT, Sarv S, Moosakhani F, Badııe A. Detection of Mycobacterium avium Subspecies paratuberculosis in Milk and facel Samples in Dairy Cattle by PCR and Nested-PCR. Journal of Animal Veterinary Avances. 2010; 9(24):3055-3061.

Nakase H, Nishio A, Tamaki H. Specific antibodies against recominant protein of insertion element 900 of Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis in Japanese patients with Crohn’s disease. Inflamm Bowel Dis. 2006; 12:62-69.

Nielsen SS. Transitions in diagnostic tests used for detection of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis. Vet Microbiol. 2008; 132:274-282.

Nielsen SS, Toft NA. Reivew of prevalence of paratuberculosis in farmed animals in Europe. Prev. Vet Med. 2009; 88:1.14.

Osterstock JB, Sinha S, Seabury CM, Cohen ND. Effect of classifyingdisease states in genetic association studies for paratuberculosis. Prev Vet Med. 2010; 95:41- 49.

Öztürk D, Pehlivanoğlu F, Tok AA, Gunlu S, Guldalı Y, Turutoglu H. Seroprevalence of paratuberculosis in the Burdur province (Turkey), in dairy cattle using the enzyme linked immunosorbent assay (ELISA). Israel J Vet Med, 2010; 65:53-57.

Özpınar H, Tekiner İH, Karaman O, Kurt Y. Investigation of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) in Fecal and Bulk Milk Samples from Dairy Farms in Thrace Region of Turkey. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 2015; 21(2):247-252.

Pıckup RW, Rhodes G, Arnott S. Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis in the catchment aera and water of the river Taff in 11. South Wales, United Kingdom, and its potential relationship to clustering of Crohn’s disease in the city of Cardiff. Appl Environ Microbiol. 2004; 71:2130-2139.

Pozzato N, Capello K, Comin A, Toft N, Nielsen SS, Vicenzoni G, Arrigoni N. Prevalence of paratuberculosis infection in dairy cattle in Northern Italy. Prev Vet Med. 2011; 102:83-86.

Van Leeuwen, JA, Keefe GP, Tremblay R. Seroprevalence of infection with Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis, bovine leukemia virus and bovine viral diarrhea virus in Maritime Canada dairy cattle. Can Vet J. 2001; 42:193- 8.

Vural B, Atala N. Serological study on bovine paratuberculosis in central Anatolia using the microcomplement fixation and tube complement fixation tests. Etlik Vet. Microbiol Derg. 1988; 6:87-97.

Yıldırım, D, Civelek T. Prevalence of subclinical paratuberculosis in dairy cattle in Uşak Region. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 2013; 19(1):121-126.

Kaynak Göster

331 143

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Presence of Beta-Lactam Antibiotic Residues in Raw Milk Obtained From Afyonkarahisar Province#

Eda AYCAN, Sinan İNCE

Honamlı Keçisi ve Kıl Keçisi (Karakeçi) Kılları Üzerinde Morfolojik İncelemeler

İMDAT ORHAN, Ayhan DÜZLER, AYDIN ALAN, ÖZKAN ELMAZ, Özcan ÖZGEL

Niğde İlindeki Çiğ Koyun, Keçi ve İnek Sütlerinde Aflatoksin M1 Düzeyleri

FULDEN KARADAL, NURHAN ERTAŞ ONMAZ, HARUN HIZLISOY, YELİZ YILDIRIM, SERHAT AL, ZAFER GÖNÜLALAN

Kırklareli Yöresi Süt Sığırlarında Subklinik Paratüberkülozun Seroprevalansı

Banu KARAKAŞ, TURAN CİVELEK

Gentamisin Verilen Sıçanlara Bor Uygulamasının Hematolojik Parametre Düzeylerine Etkileri

İBRAHİM DURMUŞ, SİNAN İNCE, Mehmet Naci SALİM, ABDULLAH ERYAVUZ, İSMAİL KÜÇÜKKURT

Gastrointestinal Helminth Infections in Dogs Detected by Stool Examination in Isparta Province

Mehmet ACIÖZ, AHMET GÖKSU, MAHMUT SİNAN EREZ

Endosülfan ve C Vitamini Uygulamalarının Erkek Yeni Zellanda Tavşanları Üzerindeki Etkisi

ÖZLEM YILDIZ GÜLAY, TÜLAY BÜYÜKOĞLU, Fatma Şefika HATİPOĞLU, MEHMET ŞÜKRÜ GÜLAY

Merinos Koçlarda Spermaya Katılan Antioksidanların Kısa Süreli Saklama Sırasında Spermatolojik Parametreler ve DNA Hasarı Üzerine Etkileri

FATİH AVDATEK, DENİZ YENİ, MUSTAFA GÜNDOĞAN

Afyonkarahisar’dan Toplanan Çiğ Manda Sütlerinde Salmonella spp. Varlığının Araştırılması

ULAŞ ACARÖZ, RECEP KARA, ZEKİ GÜRLER, DAMLA ARSLAN ACARÖZ, FAHRİYE ZEMHERİ NAVRUZ

Afyonkarahisar'da Bir Keçide Sekonder Enfeksiyonlarla Birlikte Seyreden Koksidiosis Olgusu

AHMET GÖKSU, M. Fatih BOZKURT, HATİCE ÇİÇEK, M.Sinan EREZ, D.Fatih BAŞER