Honamlı Keçisi ve Kıl Keçisi (Karakeçi) Kılları Üzerinde Morfolojik İncelemeler

Yapılan bu çalışma ile Kıl keçisi’nin ve Honamlı keçisi’nin kıl yapısı, ırk özellikleri, korteks, medulla, bulbus ve scopus pili’nin makro anatomik, stereo mikroskopik, ışık mikroskopik, SEM ve germe test sonuçlarının, farklı ve benzer yanlarının ortaya konulması amaçlandı. Her iki keçi ırkında gözlenen bulbus tiplerine bakıldığında ırk ayrımı bakımından önem taşıyan bir özellik saptanamadı. Honamlı keçisi kıllarının bulbus pili ve scapus pili çaplarının, kıl keçisi kıllarının bulbus pili ve scapus pili çaplarından daha büyük olduğu tespit edildi. Elde edilen rakamlar, kortex ve medulla ölçümlerinde de belirgin şekilde Honamlı keçilerinde yüksektir. Germe testi uygulamasında maksimum uzama ve maksimum kuvvete dayanma konusunda en güçlü kıllar Honamlı keçisine aittir. Ortalama esneme değerine bakılınca Kıl keçilerinin kıllarının esnekliğinin daha fazla olduğu görülmüştür.

Morphological Investigations on The Hairs of The Honamlı Goat and The Hair Goat (Black Goat)

In this study, it was aimed that to reveal different and similar aspects of hair structures and breed characteristics with cortex, medulla, bulbus and scopus pili of these two goat breeds by macro anatomic, stereo microscopic, light microscopic, SEM and tensile test results. When we look at the types of bulbus observed in both goat breeds, a characteristic that is important in terms of breed discrimination cannot be determined. The diameters of the bulbus pili and scapus pili of Honamlı Goat were found to be greater than Hair Goat’s. This difference was also found to be significantly higher of the cortex and medulla measurements in the Honamlı Goats. The strongest hairs on the maximum elongation and maximum strength on pull-test were Honamlı Goats. According to the average stretch value, Hair Goats have more flexibility

Kaynakça

Alizadehasl M, Ünal N. Some morphological traits of Kilis, Norduz and Honamlı indigenous goats breeds. Lalahan Hay Araşt Enst Derg. 2011; 51(2):81-92.

Deedrick DW, Koch SL (a). Microscopy of hair part II: A practical guide and manual for animal hairs. Forensic Sci Com. 2004; 6(3).

Deedrick DW, Koch SL (b). Microscopy of hair part II: A practical guide and manual for animal hairs. Forensic Sci Com. 2004; 6(3).

Dellal G, Eliçin A, Söylemezoğlu F, Erdoğan Z, Arık İ.Z (a). Some physical characteristics and utiliztion of down fiber obtained from hair goats. Turk J Vet Anim Sci. 2001; 25:581-587.

Dellal G, Eliçin A., Erdoğan Z, Söylemezoğlu F., Arık İ.Z (b). Some physical characteristics and utiliztion of down fiber obtained from hair goats. Turk J Vet Anim Sci. 2001; 25:589-596.

Dursun N. Veteriner Anatomi III, 7. Baskı, Medisan Yayınevi, Ankara, TURKIYE. 2008; pp. 189-192.

Dyce KM, Sack WO, Wensing CJG. Textbook of Veterinary Anatomy, 4th Ed., Saunders, Missouri, USA. 2002; pp. 357-361.

Elmaz O, Saatci M, Dag B, Aktas AH, Ata A, Gulay MS, Mamak N, Gok B (a): Some descriptive characteristics of a new goat breed called Honamli in Turkey. Trop Anim Health Prod. 2012; 44:1913–1920.

Elmaz O, Saatci M, Mamak N, Dag B, Aktas AH, Gok B (b). The determination of some morphological characteristics of Honamlı goat and kids, defined as a new indigenius goat breed of Turkey. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 2012; 18(3):481-485.

Gharu J, Trivedi S. Comparison of cuticle scale patterns, medulla and pigment in hairs of domestic goat, sheep, cow and buffalo from Rajasthan (India). J Chem Bio Phy Sci B. 2015; 5(1): 570-7.

Kshirsagar SV, Singh B, Fulari SP. Comperative study of human and animal hair in relation with diameter and medullary index. Indian J Forensic Med Path. 2009; 2(3):105-108.

Lungu A, Recordati C, Ferrazzi V, Gallazzi D. Image analysis of animal hair: morphological features useful in forensic veterinary medicine. Lucrari Stiintifice Medicina Veterinara. 2007; 40:439-46.

Linacre A. Forensic Science in Wildlife Investigations, International Forensic Science and Investigation Series, CRC Press, Florida, A.B.D. 2009; pp. 637-41.

Marinis AM, Agnelli P. Guide to the microscope analysis of Italian mammals hairs: Insectivora, Rodentia and Lagomorpha. Bolletino di zoologia. 1993; 60(2):225-32.

Marinis AM, Asprea A. Hair identification key of wild and domestic ungulates from southern Europe. Wildlife Biology. 2006; 12(3):305- 20.

Resmi gazete. Yerli hayvan ırk ve hatlarının tescili hakkında tebliğ. 2015; Madde 1. Ek-59.

Sessions BD, Hess WM, Skidmore WS. Can hair width and scale pattern and direction of dorsal scapular mammalian hair be a relatively simple means to identify species?. Journal of Natural History. 2009; 43: 489– 507.

Şengonca M. Keçi Yetiştirme, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları Serisi No. 222, Bornova, İzmir. 1974; pp. 136.

TAGEM Türkiye Evcil Hayvan Genetik Kaynakları Tanıtım Kataloğu. 2009; pp. 76- 83.

Turan SF. Karkas yapısı, kıl morfolojik özellikleri ve yağ asitleri kompozisyonlarına göre et hayvan türlerinin tanınması üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, 2006.

WAVA, ICVGAN. Nomina Anatomica Veterinaria, 5th Ed., Knoxville, USA. 2012; pp. 155-8.

Yıldız D, Gültiken ME, Bolat D. A Scanning elektron microscopic investigation of the mohair in Turkish Angora goats. Ankara Univ Vet Fak Derg, 2004; 51: 225-7.

Kaynak Göster

540 231

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Gentamisin Verilen Sıçanlara Bor Uygulamasının Hematolojik Parametre Düzeylerine Etkileri

İBRAHİM DURMUŞ, SİNAN İNCE, Mehmet Naci SALİM, ABDULLAH ERYAVUZ, İSMAİL KÜÇÜKKURT

Afyonkarahisar'da Bir Keçide Sekonder Enfeksiyonlarla Birlikte Seyreden Koksidiosis Olgusu

AHMET GÖKSU, M. Fatih BOZKURT, HATİCE ÇİÇEK, M.Sinan EREZ, D.Fatih BAŞER

Ramlıç ve Dağlıç Koyunlarda Kırkım Sonu Canlı Ağırlık, Yapağı Verimi ve Özellikleri

Özge BAĞKESEN, SERDAR KOÇAK

Kırklareli Yöresi Süt Sığırlarında Subklinik Paratüberkülozun Seroprevalansı

Banu KARAKAŞ, TURAN CİVELEK

Merinos Koçlarda Spermaya Katılan Antioksidanların Kısa Süreli Saklama Sırasında Spermatolojik Parametreler ve DNA Hasarı Üzerine Etkileri

FATİH AVDATEK, DENİZ YENİ, MUSTAFA GÜNDOĞAN

Honamlı Keçisi ve Kıl Keçisi (Karakeçi) Kılları Üzerinde Morfolojik İncelemeler

İMDAT ORHAN, Ayhan DÜZLER, AYDIN ALAN, ÖZKAN ELMAZ, Özcan ÖZGEL

Presence of Beta-Lactam Antibiotic Residues in Raw Milk Obtained From Afyonkarahisar Province#

Eda AYCAN, Sinan İNCE

Endosülfan ve C Vitamini Uygulamalarının Erkek Yeni Zellanda Tavşanları Üzerindeki Etkisi

ÖZLEM YILDIZ GÜLAY, TÜLAY BÜYÜKOĞLU, Fatma Şefika HATİPOĞLU, MEHMET ŞÜKRÜ GÜLAY

Niğde İlindeki Çiğ Koyun, Keçi ve İnek Sütlerinde Aflatoksin M1 Düzeyleri

FULDEN KARADAL, NURHAN ERTAŞ ONMAZ, HARUN HIZLISOY, YELİZ YILDIRIM, SERHAT AL, ZAFER GÖNÜLALAN

Gastrointestinal Helminth Infections in Dogs Detected by Stool Examination in Isparta Province

Mehmet ACIÖZ, AHMET GÖKSU, MAHMUT SİNAN EREZ