Enflasyon Hedeflemesi Stratejisine Geçiş Bağlamında TC Merkez Bankası Bağımsızlığının Fonksiyonelliği

Enflasyon hedeflemesini uygulamak için iki ön koşul bulunmaktadır. Birincisi, merkez bankalarının nominal hedeflerine ulaşabilmek için para politikası araçlarını serbestçe belirleyebilme gereği, yani merkez bankasının araç bağımsızlığına sahip olması; üstelik araç bağımsızlığının da fonksiyonel hale gelmesi gerekir. Bağımsızlığın fonksiyonel hale gelmesi için de mali baskınlığın hiçbir belirtisi olmamalı ve ülkenin mali sistemi güçlü olmalı, kırılgan bir yapıya sahip olmamalı. İkinci ise, merkez bankasınca, özellikle nominal döviz kurları gibi başka bir nominal değişkene yönelik hiçbir kesin taahhüdün olmaması gerekmektedir. TC Merkez Bankasının bu son koşula ters düşen her hangi bir taahhüdü bulunmamaktadır. Ancak, aynı şeyi merkez bankası bağımsızlığının fonksiyonelliği hakkında söylemek mümkün görülmemektedir. Bu çalışmada maalesef Türk ekonomisinin mali baskınlığa sahip olduğu ve mali piyasaların yeterince güçlü olmadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla TC Merkez Bankasının kazanmış olduğu bağımsızlık fonksiyonel hale gelememiştir.

There are two prerequisites for adopting inflation targeting. The first requirement is that the central banks ought to be able to gear freely the instruments of monetary policy toward the attainment of some nominal objective. Namely central banks must have instrument independence. Furthermore instrument independence of the central banks must be functional. Absence of outright fiscal dominance is therefore a key prerequisite for inflation targeting, and the fiscal system of the country must be powerful and no fragile. The second requirement for adopting inflation targeting is the absence of any firm commitment by the central bank to target the level of any other nominal variable, especially, the nominal exchange rate. This second requirement isn’t drawback because the absence of any firm commitment by The Central Bank of The Republic of Turkey is to target the level of any other nominal variable. But the same thing is no expressed about the function of the independence of the central bank. In this study, unfortunately Turkish economy has fiscal dominance and economy isn’t powerful, and fragile. Consequently the instrument independence of The Central Bank of The Republic of Turkey isn’t functional.

___

APA Çolakoğlu, B. (2002). Enflasyon Hedeflemesi Stratejisine Geçiş Bağlamında TC Merkez Bankası Bağımsızlığının Fonksiyonelliği . Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , (4) , 17-31 .