Enerji Maliyetinin Ürün Fiyatlandırma Kararları Üzerindeki Etkisi

Öz Üretim maliyetlerinin doğru hesaplanması mamullerin fiyatlarının belirlenmesinde son derece önemlidir. Günümüz üretim hatlarının önemli bir maliyet unsuru olarak enerji maliyetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. İşletmeler, enerji kaynak kullanımının takibi devamlı yapılmalı, enerji kaynak kullanımlarına en az hammadde kullanımları kadar değer vermelidir.  Enerji muhasebesi,enerji kaynağı tedarik ve kullanım maliyetlerini azaltmada, işletme bütçelerinin yapılmasında işletme yönetimlerine yardımcı olur. Çalışmanın birinci bölümünde fiyat kararları ve enerji maliyetleri üzerinde durulmuş, ikinci bölümünde ise üretim başına düşen enerji maliyetinin otomatik takibi ve hesaplanması: kimya üretim tesisi örneği ile gerçekleştirilmiştir.

Kaynakça

Abbas, K. M. (2015). “Viability Of Some Applied Cost Systems in Manufacturing Firms: Egypt's Case”. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 15(1). 11-18.

Aktaş, R. (2013).Yeni Bir Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Yöntemi Olarak Kaynak Tüketim Muhasebesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi. Nisan. 55-76.

Cemalcılar, İlhan (1999). Pazarlama: Kavramlar Kararlar. İstanbul: Beta Basım.

Dodi K. (2010), Türkiye’de Yenilenebilir Enerji: Kaynakları Kullanım AlanlarıMuhasebesi,http://www.muhasebenet.net/makale_kadir/dodi.Pdf.

Erden, S. A. (2004). Stratejik Maliyet Yönetimi. İstanbul: Türkmen Kitabevi.

Grasso, Larry (2007). "Obstacles to Lean Accountancy". Stenzel, Joe (Ed.), Lean Accounting: Best Practices For Sustainable Integration. USA:John Wiley & Sons.

Haftacı, Vasfi (2006). İşlem Muhasebesi. İstanbul: Beta Yayınevi.

Haftacı, Vasfi (2010). İşletme Bütçeleri. İstanbul. Beta Yayınevi. 6.bs.

Inanlou, I., Hassanzadeh, M. ve Khodabakhshi, N. (2014). “Evaluating The Cost Of Resources Consumed In The Main Activity Of Iran Khodro”. Singaporean Journal of Business Economics, and Management Studies. 2(12): 199-204.

İslamoğlu, Ahmet Hamdi (2006). Pazarlama Stratejileri: Stratejik ve Global Yaklaşım. Beta Yayınları: İstanbul.

Karslı, S., ve Güllüce, H., Saraç H. (2011)."Isıtma ve Soğutma Sistemlerinde Enerji Maliyetlerinin Karşılaştırılması".Sözel Bildiri, Ulusal İklimlendirme Kongresi, Antalya.

Keçecioğlu, T. (1993). "Türkiye’deki Sanayi İşletmelerinin Rekabet Güçlerinin Arttırılmasında Enerji Yönetimi Stratejilerinin Uygulanması ve Gözlemler". Sözel Bildiri, TMMOB Sanayi Kongresi, Ankara.

Kırlı Mustafa ve Kulu Tekmez (2016). “Enerji yönetimi ve enerji muhasebesi”. http://www.j-humansciences.com., Volume: 13, Issue: 3:4891-4905.

Koç, E., ve Şenel, M. C. (2013). “Dünyada ve Türkiye’de Enerji Durumu - Genel Değerlendirme”. Mühendis ve Makina Dergisi, cilt 54, sayı 639.

Köse, T. ve Ağdeniz, Ş. (2015). “Kaynak Tüketim Muhasebesinde Kapasite Maliyet Yönetimi". Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı:45, Haziran.

Krumwiede, K., and - Suessmair, A., (2008). “A Closer Look at German Cost Accounting Methods”. Management Accounting Quarterly, Fall, Vol. 10, No. 1: 37-50.

Rahimi, M., and Sheybani, Z., Sheybani, E., Abed, F. (2014). “Resource Consumption Accounting: A New Approach to Management Accounting”. Management and Administrative Sciences Review, 3(4): 532-539.

Sharman, P., and Vikas, K., (2004). “Lessons From German Cost Accounting”. Strategic Finance, December: 28-35.

Tek, Ömer Baybars (2000). Pazarlama İlkeleri: Global Yönetimsel Yaklaşım Türkiye Uygulamaları. 8. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları.

Tek, Nergis, Dalkılıç, A.Fatih (2011). “Pazarlama- Satış ve Muhasebe İşlevlerinin Etkileşiminde Muhasebe Eğitiminden Beklentiler”. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı:33, Ocak 2011:1-15.

Tokol, Tuncer (1996). Pazarlama Yönetimi. 7. Basım. Bursa: Ceylan Matbaacılık.

Tse, M.S.C., and Gong, M.Z., (2009). “Recognition of Idle Resources in Time-Driven Activity-Based Costing and Resource Consumption Accounting Models”. JAMAR, Vol. 7, No.2: 41-54.

Tutkavul, Kadir ve Elmacı, Orhan (2016). Kaynak Tüketim Muhasebesi Modeli. Ankara: Gazi Kitapevi.

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü,http://www.eie.gov.tr/verimlilik/document/EnVerKanunu_Mayis2011.pdf [ET:01.12.2017]

Yükselen, Cemal (1998). Pazarlama: İlkeler – Yönetim.Yeniden Yazılmış 3. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.

Yükselen, Cemal (2016). Pazarlama. Ankara: Detay Yayıncılık.

Webber, S. A., and Clinton, D. (2004). “Resource Consumption Accounting Applied: The Clopay Case”. Management Accounting Quarterly, 6(1): 1-14.

White, Larry, (2009). “Resource Consumption Accounting: Manager-Focused Management Accounting”. The Journal of Corporate Accounting & Finance, May/June: 63-77.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { kosbed568870, journal = {Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-6658}, address = {[email protected]}, publisher = {Kocaeli Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {}, pages = {235 - 262}, doi = {10.35343/kosbed.568870}, title = {Enerji Maliyetinin Ürün Fiyatlandırma Kararları Üzerindeki Etkisi}, key = {cite}, author = {Badem, Ahmet Cemkut and Karataş, Yakup} }
APA Badem, A , Karataş, Y . (2019). Enerji Maliyetinin Ürün Fiyatlandırma Kararları Üzerindeki Etkisi . Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , (37) , 235-262 . DOI: 10.35343/kosbed.568870
MLA Badem, A , Karataş, Y . "Enerji Maliyetinin Ürün Fiyatlandırma Kararları Üzerindeki Etkisi" . Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2019 ): 235-262 <
Chicago Badem, A , Karataş, Y . "Enerji Maliyetinin Ürün Fiyatlandırma Kararları Üzerindeki Etkisi". Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2019 ): 235-262
RIS TY - JOUR T1 - Enerji Maliyetinin Ürün Fiyatlandırma Kararları Üzerindeki Etkisi AU - Ahmet Cemkut Badem , Yakup Karataş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35343/kosbed.568870 DO - 10.35343/kosbed.568870 T2 - Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 235 EP - 262 VL - IS - 37 SN - 1302-6658- M3 - doi: 10.35343/kosbed.568870 UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Enerji Maliyetinin Ürün Fiyatlandırma Kararları Üzerindeki Etkisi %A Ahmet Cemkut Badem , Yakup Karataş %T Enerji Maliyetinin Ürün Fiyatlandırma Kararları Üzerindeki Etkisi %D 2019 %J Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-6658- %V %N 37 %R doi: 10.35343/kosbed.568870 %U 10.35343/kosbed.568870
ISNAD Badem, Ahmet Cemkut , Karataş, Yakup . "Enerji Maliyetinin Ürün Fiyatlandırma Kararları Üzerindeki Etkisi". Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / 37 (Haziran 2019): 235-262 .
AMA Badem A , Karataş Y . Enerji Maliyetinin Ürün Fiyatlandırma Kararları Üzerindeki Etkisi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; (37): 235-262.
Vancouver Badem A , Karataş Y . Enerji Maliyetinin Ürün Fiyatlandırma Kararları Üzerindeki Etkisi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; (37): 235-262.