1980 Sonrası Türk Belediye Sisteminde Yeni Liberal ve Desentralist Egilimler

Refah devleti anlayışının 1970’li yıllarda krize girmesi ve başta üretim merkezli olmak üzere pek çok alanda dönüşümlerin meydana gelmesi yeni liberal politikaları 1980’li yılların başlarında iktidara taşımıştır. Bu politikalar siyasal, toplumsal ve kültürel pek çok alanla birlikte kamu yönetimi ve yerel yönetimleri de derinden etkilemiş, bundan Türk yerel yönetim sistemi de payını almıştır. 1980’li yılların başlarında iktidara gelen Özal Hükümetleri, yeni liberal değerleri önemli ölçüde öne çıkarmış ve bunları pek çok alana uygulama eğiliminde olmuştur. Bu çerçevede yerel yönetimlerde de yeni eğilimler, desentralizasyon doğrultusunda piyasa anlayışını da öne çıkaran bir anlayışla geliştirilmeye çalışılmıştır.

Since both the understanding of welfare state came into crisis and there has been a lot of turning in many areas brought about the neo-liberal policies to power in the beginning of the 1970’s. These policies have deeply affected both public management and local government and Turkish local government system as well in societal and cultural area. Özal governments coming to power early 80’s gave importance to liberal values and had a tendency to apply them into many areas. At this point, new tendencies have been tried for improving along the decentralization with the understanding of marketing.

___

APA Aydınlı, H. İ. (2003). 1980 Sonrası Türk Belediye Sisteminde Yeni Liberal ve Desentralist Egilimler . Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , (5) , 73-86 .