Türkiye’deki Popüler Kültür Çalışmaları Üzerine Kısa Bir Değerlendirme

Türkiye'de popüler kültür yirminci yüzyılın son çeyreğinde biçimlenmiş ve olgulara yönelik çalışmalar da bu dönemde ortaya çıkmıştır. Bu inceleme, özellikle 1980-90'larda gelişen ve sorunu ulusal ölçekte ele alan popüler kültür çalışmalarını sınıflandırmayı amaçlamaktadır. Birçok çalışmada popüler kültür olgusuna yönelik çalışmaların yetersiz olduğu bulgulanmıştır. Konu aynı zamanda yöntem geliştirme ve bu yöntemi uygulamaya koyma sorunlarını da taşımaktadır.

___

Alemdar, Korkmaz ve Erdoğan, İrfan (1994). Popüler Kültür ve İletişim. Ankara: Ümit Yayıncılık.

Cantek, Levent (1996). Türkiye'de Çizgi Roman. İstanbul: İletişim Yayınları.

Güngör, Nazife (1993). Arabesk. Ankara: Bilgi Yayınevi.

Gürbilek, Nurdan (2001). Vitrinde Yaşamak. İstanbul: Metis.

Mutlu, Erol (1998). İletişim Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Oktay, Ahmet (1997). Türkiye'de Popüler Kültür.İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Oskay, Ünsal (2000). XIX. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri. İstanbul: DER Yayıncılık

Tellan, Tolga (1999). "Kalkınma ve İletişim". Ekonomik Yaklaşım 10 (35): 79-94.

___

APA Tellan, D. & Tellan, T. (2003). Türkiye’deki Popüler Kültür Çalışmaları Üzerine Kısa Bir Değerlendirme . Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi , (3) , 77-99 .