The Effect of Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor Therapy on Publication Rates and Characteristics of Abstracts Presented in The First National Pediatric Orthopedics Congress: A Bibliometric Study

INTRODUCTION: Publication rates, number of citations, and quality of journals publishing presentations in a congress are considered among important factors which defines the value of the congress. The purpose of this study is to evaluate publication rates and characteristics of oral and poster presentations of the first National Pediatric Orthopedics Congress in Turkey. METHODS: We reached abstracts of oral and poster presentations of first National Pediatric Orthopedics Congress through the official web site of the Pediatric Orthopedic Society. Presentations were searched via scientific databases using author names. Studies; were evaluated in the context of the journal, time between congress and publishing, impact factor, Scimago point, and index of journal, number of citations, and first authors institution. RESULTS: Between congress and time of this study, 36,7% of presented papers were published. Journals published oral presentations had an average impact factor of 1,524 (0,39-4,154) and Scimago point of 0,75 (0,265-1,57) at the time of the study. These values were for poster presentations; 1,051 (0,39-2,383) and 0,663 (0,355-1,129) respectively. Oral and poster presentations were published an average of 20,9 and 23,75 months after congress respectively. At the end of the four years, the number of citations of oral presentations were 0-25 and poster presentations 0-8. Affiliation of first authors of papers were 32 university hospital, 18 research hospital, 6 general state hospital, 5 private hospitals. DISCUSSION AND CONCLUSION: A high percentage of orally presented papers and also posters progressed to original articles. Although the time from the presentation to publication was somewhat long, they appeared in high-quality journals.

1. Ulusal Çocuk Ortopedisi Kongresi’nde Sunulan Bildirilerin Yayına Dönüşme Oranı ve Özellikleri: Bibliyometrik Analiz

GİRİŞ ve AMAÇ: Bir kongrede sunulan bildirilerin yayına dönüşme oranları, aldıkları atıf sayıları ve yayınlandıkları dergilerin kaliteleri, kongrenin değerini belirleyen faktörler arasında kabul edilirler. Bu çalışmanın amacı; 1. Ulusal Çocuk Ortopedisi Kongresi’nde sunulan sözel ve poster bildirilerin yayına dönüşme oran ve özelliklerini değerlendirmektir. YÖNTEM ve GEREÇLER: Birinci Ulusal Çocuk Ortopedisi Kongresi bildiri özetlerine Çocuk Ortopedisi Derneğinin resmi internet sitesinden ulaşıldı. Yazar isimleri kullanılarak yayınlar bilimsel arama motorları üzerinden tarandı. Çalışmalar; dergi, kongre ile yayın olmaya kadar geçen süre, dergilerin etki faktörü ve Scimago puanı, kayıtlı oldukları indeks, atıf sayısı ve ilk yazarın bağlı oldukları kurum özellikleri açısından değerledirildi. BULGULAR: Kongre ile çalışma arası sürede bildirilerin %36,7'si yayına dönüşmüştü. Sözlü bildirileri yayınlayan dergilerin etki faktörü 1,524 (0,39-4,154) ve Scimago puanı 0,75 (0,265-1,57) iken bu değerler poster sunumlar için sırası ile 1,051 (0,39-2,383) ve 0,663 (0,355-1,129) olarak hesaplandı. Sözel bildirler kongre sonrası ortalama 20,9 ayda yayınlanırken, poster bildiriler için bu süre 23,75 aydı. Dört yıllık sürenin sonunda sözel bildiriler 0-25, poster bildiriler 0-8 atıf almışlardı. İlk yazarların bağlı olduğu kurumlar; 32 üniversite hastanesi, 18 eğitim araştırma hastanesi, 6 devlet hastanesi ve 5 özel hastane şeklindeydi. TARTIŞMA ve SONUÇ: Birinci Ulusal Çocuk Ortopedisi kongresinde sunulan sözel bildirilerde daha fazla olmak üzere yüksek oranda yayına dönüşmüşlerdir. Kongre ile ile yayına dönüşme arası süre biraz uzun olsa dahi, yüksek kalitede dergilerde yayınlanmışlardır.

Kaynakça

1. Yalcinkaya M, Bagatur E. Fate of abstracts presented at a National Turkish Orthopedics and Traumatology Congress: publication rates and consistency of abstracts compared with their subsequent full. text publications Acta Orthop Traumatol Turc. 2013;47(4):223-30.

2. De Simone B, Ansaloni L, Kelly MD, Coccolini F, Sartelli M, Di Saverio S, et al. The Congress Impact Factor: A proposal from board members of the World Society of Emergency Surgeons. it (WSES) and Academy of Emergency Medicine and Care (AcEMC). F1000Research. 2018;7.

3. Gürbüz Y, Süğün TS, Özaksar K. A bibliometric analysis of orthopedic publications originating from Turkey. Acta Orthop Traumatol Turc. 2015;49(1):57-66.

4. Lefaivre KA, Shadgan B, O’Brien PJ. 100 most cited articles in orthopaedic surgery. Clinical Orthopaedics and Related Research®. 2011;469(5):1487-97.

5. Gulcek M, Inci F, Ceyhan E, Gurhan U, Kahve Y, Ucaner A. Rate of conversion of reports presented at the Turkish Society of Sports Traumatology, Arthroscopy and Knee Surgery Congress into publication. Acta orthopaedica et traumatologica turcica. 2018;52(6):447-51.

6. Liu L, Danziger RS. Fate of conference abstracts. Nature. 1996;383(6595):20-.

7. Çatal B, Akman YE, Şükür E, Azboy I. Worldwide arthroplasty research productivity and contribution of Turkey. Acta orthopaedica et traumatologica turcica. 2018;52(5):376-81.

8. Patsopoulos NA, Analatos AA, Ioannidis JP. Relative citation impact of various study designs in the health sciences. Jama. 2005;293(19):2362-6.

9. Movassagi K, Kunze KN, Beck EC, Fu MC, Nho SJ. Predictors of 5-year citation rate in the orthopaedic sports medicine literature. The American journal of sports medicine. 2019;47(1):206-11.

Kaynak Göster

  • ISSN: 2147-0758
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2012

6b3.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

The Effect of Extended Hydroxychloroquine in Intensive Care Management of Covid 19 on Survival and Costs

Fulya ÇİYİLTEPE, Ayten SARAÇOĞLU, Ömer Ersin KAHRAMAN, Yeliz BİLİR, Elif BOMBACI, Kemal Tolga SARAÇOĞLU

Comparison of Bone Cement and Incus Transposition Outcomes in Repair of Incus Long Arm Defects

Bayram ŞAHİN, Merve Aliye AKYOL, Fatih ÖZDOĞAN, Halil Erdem ÖZEL, Selahattin GENÇ

The Impact of Preoperative Anemia in Patients Undergoing Cardiac Surgery

Ayten SARACOĞLU, Mehmet EZELSOY, Kemal SARACOĞLU

The Effectiveness of Neutrophil/Lymphocyte Ratio in Hospitalization of Childhood Viral Gastroenteritis

Emrah ÇELİK, Hüseyin Cahit HALHALLİ, Emre ŞANCI

Kardiyovasküler Hastalıkların Tanısında Yeni Nesil Dizi Analizi Yöntemi ile Genetik Varyasyonların Tespitinin Önemi

Sinem YALÇINTEPE, Hakan GÜRKAN, Sezgi SARIKAYA SOLAK, Selma Demir ULUSAL, Emine İkbal ATLI, Engin ATLI, Servet ALTAY

Analysis of The Orthopedic Forensic Cases Admitted to The Emergency Department in A Tertiary Care Setting

Emin UYSAL, Yahya Ayhan ACAR

Gerilim Tipi Baş Ağrısı Hastalarında Temporomandibular Disfonksiyon Birlikteliği

Aybala Neslihan ALAGÖZ, Seher ŞİRİN, Sena Destan BÜNÜL

De Quervain Tenosinovit Cerrahisinde Longitudinal İnsizyon mu? Transvers İnsizyon Mu?

Erdinç ACAR, B. Alper GÜLTEKİN

Diffusion Tensor Imaging Findings In Relapsing Remitting Multiple Sclerosis Patients: A Case Control Study

İsa ÇAM, Hande BİÇKİN, Yonca ANİK, Hüsnü EFENDİ

Is The Autologous Stem Cell Transplantation Cardiotoxic or Cardioprotective in Patients With Multiple Myeloma?

Ayfer GEDÜK, Elif BİRTAŞ ATEŞOĞLU, Özgür MEHTAP, Pınar TARKUN, Esra DEMİRSOY TERZİ, Meral ULUKÖYLÜ MENGÜÇ, Zafer GÜLBAŞ, İrem KARAÜZÜÜM, Abdullah HACIHANEFİOĞLU