Sezeryan operasyonu yapılan hastalarda preoperatif anksyete düzeyi ve postoperatif ağrı arasındaki ilişki

GİRİŞ ve AMAÇ: Doğuma dair anksiyete gebelerde sık rastlanan bir durumdur. Çalışmamızda elektif ve acil sezaryen yapılan hastalarda preoperatif anksiyete durumu ile postoperatif ağrı arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık. YÖNTEM ve GEREÇLER: 15 Aralık 2017 - 15 Haziran 2018 tarihleri arasında S.B.U Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniğinde toplam 158 acil ve elektif şartlarda sezaryen yapılan hastaya preoperatif HADS (Hastane Anksiyete Depresyon Skalası)'ın anksiyeteyle ilgili soruları soruldu, postoperatif VAS(görsel ağrı skalası) skorları ve analjezik kullanımı değerlendirildi. BULGULAR: Anksiyete skoru yüksek (≥8) olan hastalarda, skoru düşük(

The Relationship Between Preoperative Anxiety Level and Postoperative Pain in Patients With Cesarean Section

INTRODUCTION: Anxiety related to birth is a common condition in pregnant women. In our study, we aimed to evaluate the relationship between preoperative anxiety level and postoperative pain in patients with elective and emergency caesarean section. METHODS: Between 15 December 2017 and 15 June 2018, a total of 158 patients with emergency and elective caesarean sections at S.B.U Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Obstetrics and Gynecology Department were included in the study. The patients were asked questions about anxiety in the HADS (Hospital Anxiety Depression Scale) preoperatively, and VAS (visual analog pain scale) scores and analgesic use were evaluated postoperatively. RESULTS: In patients with high anxiety scores (≥8), the VAS scores and the analgesic use at postoperative 6th hour were higher than those with low scores (

___

1. Cooke M, Chaboyer W HM. Music and its effect on anxiety in short waiting periods: a critical appraisal. J Clin Nurs. 2005;14:145–55.

2. Morgan GE Jr, Mikhail MS MM, Eds. Clinical Anesthesiology. New York: Lange Medical Books/McGraw-Hill; 2002.

3. Roy C AH. The Roy Adaptation Model. Stamford: Conn: Appleton & Lange; 1999.

4. Sjoling M, Nordahl G ON, K A. The impact of preoperative information on state anxiety, postoperative pain and satisfaction with pain management. Patient Educ Cons. 2003;41:169– 76.

5. Kalkman CJ, Visser K, Moen J B, GJ, Grobbee DE MK. Preoperative prediction of severe postoperative pain. Pain. Pain. 2003;105:415–23.

6. Abiodun OA. A validity study of the Hospital Anxiety and Depression Scale in general hospital units and a community sample in Nigeria. Br J Psychiatry. 1994;165:669–72.

7. Ömer aydemir, Taner Güvenir LK. Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği Türkçe Formunun geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Türk Pskiyatri Derg. 8:280–7.

8. Zigmond AS SR. The hospital anxiety and depression scale. ActaPsychiatr Scand. 1983;67:361–70.

9. Felicia Vaughn RH, Wichowski, RN; Gerry Bosworth R. Does Preoperative Anxiety Level Predict Postoperative Pain? AORN J. 2007;85.

10. Hughes S. The effects of giving patients preoperative information. Nurs Stand. 2002;16:33– 7.

11. Sjoling M, Nordahl G ON, K A. The impact of preoperative information on state anxiety, postoperative pain and satisfaction with pain management. Patient Educ Cons. 2003;41:169– 76.

12. Brown D. A literature review exploring how healthcare professionals contribute to the assessment and control of postoperative pain in older people. J Clin Nurs. 2004;13:74–90.

13. Kain ZN, Sevarino F, Alexander GM et al. Preoperative anxiety and postoperative pain in women undergoing hysterectomy: a repeatedmeasures design. J Psychosom Res. 2000;49:417–22.

14. Ozalp G, Sarioglu R, Tuncel G et al. Preoperative emotional states in patients with breast cancer and postoperative pain. Acta Anaesthesiol Scand. 2003;47:26–9.

15. Katz J, Poleshuck EL, Andrus CH et al. Risk factors for acute pain and its persistence following breast cancer surgery. Pain. 2005;119:16–25.

16. Elkins G, Staniunas R, Rajab MH et al. Use of a numeric visual analog anxiety scale among patients undergoing colorectal surgery. Clin Nurs Res. 2004;13:237–44.

17. Caumo W, Schmidt AP, Schneider CN et al. Preoperative predictors of moderate to intense acute postoperative pain in patients undergoing abdominal surgery. Acta Anaesthesiol Scand. 2002;46:1265–71.

18. Rudin A, Wo¨ lner-Hanssen P, Hellbom M et al. Prediction of post-operative pain after a laparoscopic tubal ligation procedure. Acta Anaesthesiol Scand. 2008;52:938–45.

19. Kain ZN, Sevarino FB, Rinder C et al. Preoperative anxiolysis and postoperative recovery in women undergoing abdominal hysterectomy. Anesthesiology. 2001;94:415–22.

20. Yang JC, Clark WC, Tsui SL et al. Preoperative Multidimensional Affect and Pain Survey (MAPS) scores predict postcolectomy analgesia requirement. Clin J Pain. 2000;16:314–20.

___

Kocaeli Tıp Dergisi
  • ISSN: 2147-0758
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2012

13.3b4.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Acil Tıbba Farklı Biir Bakış: İlaç sektörünün gözünden Acil Tıp

Bora KAYA, YAVUZ YİĞİT, ÖZLEM GÜNEYSEL, SERKAN YILMAZ

Evaluation of Integrated Pulmonary Index monitoring during sedation for Deep Brain Stimulation

Abdullah Aydın ÖZCAN, GÜLCAN BERKEL EROL

The Effects of Peripheral Platelet and Leukocyte Counts on Platelet Agregation in Peritoneal Dialysis Patients

SERKAN BAKIRDÖĞEN, SİBEL GÖKÇAY BEK, NECMİ EREN, Ant UZAY, Ümit BİLGİLİ, MUSTAFA BAKİ ÇEKMEN, Sara YAVUZ, Mehmet TUNCAY, Ahmet YILMAZ

Geriatrik hastalarda ilaç kullanımlarına kesitsel bir bakış

ZEYNEP YILMAZ ÖZTÜRK

An Atypical Case of Subacute Combined Degeneration With Concomitant Copper Deficiency

Onur ENGİN, ALİ KARAKAŞ, Banu DİLEK, Özlem EL

Effect of 36 °C heated 10% povidone-iodine solutions on patient's hemodynamics in caeserean operations

Vildan KILIÇ YILMAZ, MEHMET YILMAZ, Ayşe Zeynep TURAN, ÜNAL TURKAY, Aslı Duygu AYDAŞ, Tahsin ŞİMŞEK, AHMET KALE, İpek YAKIN DÜZYOL, Emine YURT, HASAN TERZİ

Preoperatif Vajinal Lavaj ve Tek Doz Antibiyotik Profilaksisinin Postoperatif Enfeksiyonlar Üzerine Etkisi

JULE ERİÇ HORASANLI

The Role In Angiogenesis Of Galectin-3

FUNDA KOSOVA

Hastanede Yatan Hastalardan İzole Edilen Mikroorganizmaların Biyofilm Formasyon Aktiviteleri

Abdulhamit ÇALI, CEM ÇELİK, UĞUR TUTAR, Mustafa Zahir BAKICI

Determination of Vitamin D Metabolism and Bone Strength by Quantitative Ultrasound in Term Newborns

Ebru CANDA, Nermin TANSUĞ, BETÜL ERSOY, CEVVAL ULMAN, Yeşim BÜLBÜL