COVID-19 İnfeksiyonunun Maternal ve Fetal Sağlığa Etkisi: Sistematik Derleme

Amaç: COVID-19 infeksiyonu tüm dünyada hızla yayılarak insan sağlığı açısından olumsuz sonuçlara neden olmaktadır. Gebelik döneminde meydana gelen fizyolojik ve immünolojik değişiklikler nedeniyle gebeler ve yenidoğanlar infeksiyona karşı daha duyarlı olabilmektedirler. COVID-19 infeksiyonunun gebelik sürecindeki etkileri hakkında araştırmaların sınırlı olması, gebeler ve yenidoğanlar üzerindeki olumsuz etkileri konusunda ciddi endişe yaratmaktadır. Bu sistematik derlemede COVID-19 infeksiyonunun maternal ve fetal sağlığa, gebelik sonuçlarına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma, sistematik derleme niteliğindedir. Araştırmaya, gebe ve yenidoğan popülasyonunda Türkçe ya da İngilizce 6 Nisan 2020 tarihine kadar yayınlanmış çalışmalar dâhil edilmiştir. PubMed, Science Direct, Web of Science ve Cochrane veri tabanları aracılığıyla tarama yapılmıştır. Çalışmaların belirlenmesi ve seçimi iki araştırmacı tarafından bağımsız olarak yapılmıştır. Sistematik derlemeye alınan çalışmalarda ortak bildirilen bazı sonuçlar ile ilgili birleştirilmiş yüzde hesabı yapılmıştır. Bulgular: Sistematik derlemeye yedi Wuhan’da, bir New York’ta olmak üzere toplam sekiz çalışma, 137 gebe alınmıştır. Gebelerin %25.2’sinin kronik hastalığa sahip olduğu, COVID-19'lu gebe olmayan yetişkinlerle benzer klinik özelliklerin olduğu ve belirtilerin hafif seyrettiği, %76.8’inin sezaryen doğum yaptığı, %2.2’sinde yenidoğanda infeksiyon görüldüğü belirlenmiştir. Sonuç: Mevcut çalışmalar, kanıt düzeyi bakımından COVID-19’un gebelik sürecine etkisini açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle konu ile ilgili geniş kapsamlı çalışmaların yapılması önem göstermektedir.

Kaynakça

1. Zhao W, Zhong Z, Xie X, Yu Q, Liu J. Relation between chest ct findings and clinical conditions of coronavirus disease (COVID-19) pneumonia: A multicenter study. Am J Roentgenol. 2020;214(5):1072-77. doi: 10.2214/AJR.20.22976.

2. World Health Organization. Statement on the Second Meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee Regarding the Outbreak of Novel Coronavirus (2019-nCoV). Geneva, Switzerland; 2020. Available from: https://www.who.int/emergencies/ diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen

3. Liu H, Liu F, Li J, Zhang T, Wang D, Lan W. Clinical and CT imaging features of the COVID-19 pneumonia: Focus on pregnant women and children. J Infect. 2020;80(5):e7-e13. doi: 10.1016/j.jinf.2020.03.007.

4. Velavan TP, Meyer CG. The COVID-19 epidemic. Trop Med Int Health. 2020;25(3):278-80. doi: 10.1111/tmi.13383.

5. World Health Organization. Coronavirus (COVID-19). Available from: https://covid19.who.int/

6. Chen H, Guo J, Wang C, Luo F, Yu X, Zhang W, et al. Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records. Lancet. 2020;395(10226):809-15. doi: 10.1016/ S0140-6736(20)30360-3.

7. Liu D, Li L, Wu X, Zheng D, Wang J, Yang L, et al. Pregnancy and perinatal outcomes of women with coronavirus disease (COVID-19) pneumonia: A preliminary analysis. Am J Roentgenol. 2020;215(1):127- 32. doi: 10.2214/AJR.20.23072.

8. Schwartz DA. An analysis of 38 pregnant women with COVID-19, their newborn infants, and maternal-fetal transmission of SARS-CoV-2: Maternal coronavirus infections and pregnancy outcomes. Arch Pathol Lab Med. 2020;144(7):749-805. doi: 10.5858/arpa.2020-0901-SA.

9. Zhu H, Wang L, Fang C, Peng S, Zhang L, Chang G, et al. Clinical analysis of 10 neonates born to mothers with 2019-nCoV pneumonia. Transl Pediatr. 2020;9(1):51-60. doi: 10.21037/tp.2020.02.06.

10. Yu N, Li W, Kang Q, Xiong Z, Wang S, Lin X, et al. Clinical features and obstetric and neonatal outcomes of pregnant patients with COVID-19 in Wuhan, China: A retrospective, single-centre, descriptive study. Lancet Infect Dis. 2020;20(5):559-64. doi: 10.1016/S1473- 3099(20)30176-6.

11. Panahi L, Amiri M, Pouy S. Risks of novel coronavirus disease (COVID-19) in pregnancy; a narrative review. Arch Acad Emerg Med. 2020;8(1):e34. PMID: 32232217.

12. Karaçam Z. Sistematik derleme metodolojisi: Sistematik derleme hazırlamak için bir rehber. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 2014;6(1):26-33.

13. Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group. Reprint-preferred reporting items for systematic reviews and metaanalyses: The PRISMA statement. PLoS Med. 2009;6(7):e1000097. doi: 10.1371/journal.pmed.1000097.

14. Joanna Briggs Institute. Critical Appraisal Tools 2020. Available from: https://joannabriggs.org/critical-appraisal-tools

15. Li N, Han L, Peng M, Lv Y, Ouyang Y, Liu K, et al. Maternal and neonatal outcomes of pregnant women with COVID-19 pneumonia: A casecontrol study. Clin Infect Dis. 2020;ciaa352. doi: 10.1093/cid/ciaa352.

16. Zeng L, Xia S, Yuan W, Yan K, Xiao F, Shao J, et al. Neonatal Early-Onset Infection With SARS-CoV-2 in 33 Neonates Born to Mothers With COVID-19 in Wuhan, China. JAMA Pe

17. Breslin N, Baptiste C, Gyamfi-Bannerman C, Miller R, Martinez R, Bernstein K, et al. Coronavirus disease 2019 infection among asymptomatic and symptomatic pregnant women: two weeks of confirmed presentations to an affiliated pair of New York City hospitals. Am J Obstet Gynecol MFM. 2020;2(2):100118. doi: 10.1016/j.ajogmf.2020.100118.

18. Chen S, Liao E, Cao D, Gao Y, Sun G, Shao Y. Clinical analysis of pregnant women with 2019 novel coronavirus pneumonia. J Med Virol. 2020;10.1002/jmv.25789. doi: 10.1002/jmv.25789.

19. Qiao J. What are the risks of COVID-19 infection in pregnant women? Lancet. 2020;395(10226):760-2. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30365-2.

20. Peyronnet V, Sibiude J, Deruelle P, Huissoud C, Lescure X, Lucet JC, et al. SARS-CoV-2 infection during pregnancy. Information and proposal of management care. CNGOF. Gynecol Obstet Fertil Senol. 2020;48(5):436-43. doi: 10.1016/j.gofs.2020.03.014.

21. Wong SF, Chow KM, Leung TN, Ng WF, Ng TK, Shek CC, et al. Pregnancy and perinatal outcomes of women with severe acute respiratory syndrome. Am J Obstet Gynecol. 2004;191(1):292-7. doi: 10.1016/j.ajog.2003.11.019.

22. Chen G, Wu D, Guo W, Cao Y, Huang D, Wang H, et al. Clinical and immunological features of severe and moderate coronavirus disease 2019. J Clin Invest. 2020;130(5):2620-9. doi: 10.1172/JCI137244.

23. Wang X, Zhou Z, Zhang J, Zhu F, Tang Y, Shen X. A case of 2019 novel coronavirus in a pregnant woman with preterm delivery. Clin Infect Dis. 2020;71(15):844-6. doi: 10.1093/cid/ciaa200.

24. Liang H, Acharya G. Novel corona virus disease (COVID-19) in pregnancy: What clinical recommendations to follow? Acta Obstet Gynecol Scand. 2020;99(4):439-42. doi: 10.1111/aogs.13836.

25. Rasmussen SA, Smulian JC, Lednicky JA, Wen TS, Jamieson DJ. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) and pregnancy: what obstetricians need to know. Am J Obstet Gynecol. 2020;222(5):415-26. doi: 10.1016/j.ajog.2020.02.017.

26. Luo Y, Yin K. Management of pregnant women infected with COVID-19. Lancet Infect Dis. 2020;20(5):513-4. doi: 10.1016/S1473- 3099(20)30191-2

Kaynak Göster

362 119

Arşiv