Şizofreni Hastasının İlginç Suisidal Girişimi: Batında Dokuz Kalem Pil

Yabancı cisim yutulması, çocuklara oranla erişkinlerde daha az rastlanan acil problemlerdendir. Özellikle psikiyatrik bozukluğa eşlik eden psikoaktif madde kullanımı gibi komorbid durumu bulunan hastalarda bu oran daha artmaktadır. Şizofreni hastalarında % 10 oranında görülen suisidal girişimler özellikle bu hastaların ruhsal durumlarındaki dalgalanmaları ve tedavilerindeki aksamaları ile ilişkilidir. Karın ağrısı ile başvuran şizofreni hastalarında kendine zarar verme dürtüsü ve komutsal halüsinasyonlar ön planda ise yabancı cisim yutması akılda tutulması gereken nedenler arasındadır. Bir gün önce 14 mm çaplı, 50 mm uzunluğunda ve 9 gr ağırlığında dokuz adet kalem pil yutan şizofreni hastasına acil endoskopi yapıldı. Seri grafilerle ve hastanın klinik tablosu ile takip edildi. Gelişinden yaklaşık olarak 24 saat sonra piller komplikasyonsuz olarak feçes ile dışarı atıldı. Literatürde özellikle çocuklarda düğme şeklinde pil yutulması ile ilgili pek çok olgu bulunurken, erişkin hastada bu sayıda silindirik pil yutulması olgusuna rastlamadık. Bu olgu yabancı cisim sayısının fazla olması ve ilaç uyumu bozuk, alkol kullanımı olan psikiyatrik hastaların suisidal girişimleri arttırabileceğini vurgulaması açısından sunulmuştur.

Interesting Suicidal Attempt of Schizophrenia Patient: Nine Cylindrical Batteries in Abdomen

Foreign body ingestions are less common emergencyproblems in adults than in children. This rate moreincreases in patients who has comorbid conditions, especially using with psychoactive substances accompanyingpsychiatric disorders. The suicidal attempts are seen in %10 of the schizophrenia patients which is particularlyassociated with their mood swings and disruptions ofthe treatment. When the schizophrenia patients admittto the hospital have presented with a self-destructiveimpulsivity and command hallucinations foreign bodyingestion must keep in mind among the reasons. A daybefore the schizophrenia patient who has ingested 14mm diameter, 50 mm length and 9 g. lenght nine cylindrical batteries, was applied urgent endoscopy. Patientwas followed with serial radiography and clinic properities. After approximately 24 hours of arrival the batteriesare excreted in the feces without complicationEspecially in children most of suisidal attempts aboutingested the button batteries has been reported in literature, but we couldn't find out this number any case inadults. This case which has a greater number of foreignbodies, using drugs irregular and alcohol in psychatricpatients may increase the number of suisidal attemptshas been reported with literatüre

Kaynakça

Ambe P, Weber S, Schauer M ve ark (2012) Swallowed foreign bodies in adults. Dtsch Arztebl Int, 109(50):869-75.

Appleby L (1992) Suicide in psychiatric patients: risk and prevention. Br J Psychiatry, 161:749-58.

Blaho KE, Merigian KS, Winbery SL ve ark (1998) Foreign body ingestions in the Emergency Department: case reports and review of treatment. J Emerg Med, 16(suppl. 1):21-23.

Clarkston WK (1992) Gastrointestinal foreign bodies. When to remove them, when to watch and wait. Postgrad Med, 92:46-8, 51-9.

Kim SS, Kim JI, Kim SW ve ark (1999) Management of foreign bodies in the gastrointestinal tract: an analysis of 104 cases in children. Endoscopy, 31:302-304.

Louise Dunphy L, Maatouk M, Raja M ve ark (2015) Ingested cylindrical batteries in an incarcerated male: a caustic tale! BMJ Case Reports, doi:10.1136/bcr-2014-208922.

Misdrahi D, Llorca PM, Lancon C ve ark (2002) Compliance in schizophrenia: predictive factors, therapeutical considerations and research implications. Encephale, 28(3):266-72.

Olfson M, Mechanic D, Hansell S ve ark (2000) Predicting medication noncompliance after hospital discharge among patients with schizophrenia. Psychiatr Serv, 51(2):216-22.

Velitchkov NG, Grigorov GI, Losanoff JE ve ark (1996) Ingested foreign bodies of the gastrointestinal tract: retrospective analysis of 542 cases. World J Surg, 20:1001-5.

Kaynak Göster