Pandeminin ruh sağlığına etkileri

Kaynakça

1. Türkiye Psikiyatri Derneği. https://www.psikiyatri.org.tr/menu/161/cov%C4%B1d-19-veruh- sagligi

2. Center for the Study of Traumatic Stress. Psychological Effects of Quarantine During the Coronavirus Outbreak: What Healthcare Providers Need to Know. https://www.cstsonline.org/assets/media/documents/CSTS_FS_P sychological_Effects_Quarantine_During_Coronavirus_Outbre ak_Providers.pdf. Erişim 19 Nisan 2020.

3. Türkiye Psikiyatri Derneği Ruhsal Travma ve Afet Çalışma Birimi. Karantinanın ruhsal etkileri ve koruyucu önlemler. https://www.psikiyatri.org.tr/TPDData/Uploads/files/ KarantinaCOVID.pdf, Erişim 19 Nisan 2020.

4. Türkiye Psikiyatri Derneği Ruhsal Travma ve Afet Çalışma Birimi. COVID-19 ve Damgalama. https://www.psikiy a t r i . o r g . t r / u p l o a d F i l e s / 2 4 3 2 0 2 0 1 9 3 2 7 - DamgalanmaCOVID.pdf, Erişim 19 Nisan 2020.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1302-0099
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1998

6.9b4.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Bir üniversite hastanesi psikiyatri polikliniğine başvuran yaygın anksiyete bozukluğu tanılı hastalarda ayrılma anksiyetesi bozukluğu görülme sıklığı

Nevin ÖZKAN DEMİR, Yasemin GÖRGÜLÜ

use disorders with hopelessness, anxiety sensitivity, impulsivity and sensation seeking personality traits in adolescents

Sabide Duygu UYGUN, Esra ÇÖP, Kadir ÖZDEL, Mustafa TUNÇTÜRK, Arzu ÇİFTÇİ, Gül KARAÇETİN, Özden ÜNERİ

Manic episode associated with Varenicline treatment in a patient with a history of depression

Pınar KIZILAY ÇANKAYA, EVRİM ÖZKORUMAK KARAGÜZEL, Ahmet TİRYAKİ

Vajinismus tanısı konan kadınlarda obsesif inanışlar ve yaşam kalitesi

EVRİM ÖZKORUMAK KARAGÜZEL, Demet SAĞLAM AYKUT, Filiz CİVİL ARSLAN, Ayşe ÇAKIR, Aykut KARAHAN, Ahmet TİRYAKİ

Uzun etkili paliperidon palmitat kullanımı sonrası gelişen infertilite: Olgu sunumu

Kerim UĞUR, Sevler YILDIZ

Atomoxetine associated red ear: A case report

Hande Ayraler TANER, Burcu AKIN SARI

Kannabis, tıbbi kullanımı ve ilişkili politikaların topluma yansımaları

Ebru ALDEMIR, Rukiye DÖĞER, MELİKE AYDOĞDU, Betül AKYEL, Demet HAVAÇELİĞİ ATLAM, Serap Annette AKGÜR, Zeki YÜNCÜ

The importance of mothers’ self cohesion when their children diagnosed were with cancer

Sema YURDUŞEN, Canan AKYÜZ, Faruk GENÇÖZ

Examination of the phenomenological characteristics, reconsolidation update, and perceived temporal distance of intrusive memories in university students with high and low depressive symptoms

Ekin ÖZTEKİN, Banu YILMAZ

Comparison of neuropsychological factors in pregnant women who continue and quit smoking

Buket BELKIZ GÜNGÖR, Ersin BUDAK, Mahmut GÜNGÖR, İBRAHİM TAYMUR