Onkoloji hekimlerinin gözünden psikoonkoloji: "Birim kurulurken ve iki yıl sonra" - Bir anket çalışması

Amaç: Bu çalışmanın amacı, kliniğimizin, konsültasyon-liyezon psikiyatrisi (KLP) ve psiko-onkoloji (PO) hizmetlerinin gelişimine katkıda bulunmak ve bu kavramların, onkoloji hastanesinde çalışan hekimlerin gözünden nasıl göründüğünün, kliniğimizin kuruluşunun başlangıcında ve iki yıl sonra ne gibi değişiklikler içerdiğinin araştırılmasıdır. Yöntem: Hastanemizde çalışan 217 hekime KLP ve PO hakkındaki görüşlerini öğrenmeyi amaçlayan, kliniğimiz tarafından hazırlanan bir anket formu uygulanmış, iki yıl sonra uygulama aynı yöntemle tekrarlanmıştır. Bulgular: İlk uygulamada anketin yanıtlanma oranı %48.3 iken; iki yıl sonraki uygulamada %68.2'ye yükselmiştir. Hekimlerin KLP ve PO konusunda iki yıl içinde bilgi düzeyleri artmıştır (p=0.001). Hekimler, psikiyatri çalışanlarının onkoloji tedavi ekibinin bir parçası olması gerekliliği ile ilgili olarak ilk uygulamada %50 oranında, iki yıl sonra %78 oranında evet diyerek yanıtlamışlardır (p=0.0001). Hekimlerin psikiyatri konsültasyonu isteme sıklıkları ile ilgili yanıtları ilk uygulamada %16 oranında "fazla", %33 oranında "orta", %37 oranında "az" ve %14 oranında "hiç" şeklindeyken, iki yıl sonraki uygulamada %25 oranında "fazla", %49 oranında "orta", %22 oranında "az" ve %4 oranında "hiç" şeklinde olmuştur (p=0.002). Sonuç: İki yıl içinde hastanemizde çalışan hekimlerin hastalarının ruhsal yakınmalarını daha çok sorguladıkları ve psikiyatri konsültasyonu isteme sıklıklarının arttığı, en önemlisi de ruh sağlığı çalışanlarının onkoloji ekibinin içinde olmaları gereğine daha çok inandıkları anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler:

Psikiyatri, Tıbbi onkoloji, Anketler

Psycho-oncology in the point of view of oncology doctors: "Newly settling psycho-oncology unit and two years after" - A questionnaire study

Objective: The goal of the study was to determine the level of information of the doctors on Consultation-Liaison Psychiatry (CLP) and psycho-oncology (PO) at the beginning of settling of a psychiatry clinic and two years later. Method: Two hundred and seventeen doctors working in the hospital were applied a questionnaire, which was prepared by us for obtaining information about the doctor's opinions on CLP and PO. The questionnaire was reapplied in the same way two years after. Doctors answered the questionnaire by choosing one of four options: "high", "moderate", "low", "any". Results: On first application, the rate of answering the questionnaire was 48.3%; after two years, the rate was higher than previous application (68.2%). The level of information on CLP and PO of the doctors increased in two years time (p=0.001). Doctors answered positively that psychiatrist have to be included in oncology team on the first application 50%, two years after 78%, (p=0.0001). The frequency of pscychiatric consultation ratios were 16% "high", 33% "moderate", 37% "low" and 14% "any "after two years ratios were 25 % "high", 49% moderate,22% "low", 4% "any" (p=0.002). Conclusion: According to the results of questionnaire; doctors working in our hospital have been much more informed on CLP and PO in two years time, interested in much more about their patients' psychiatric complaints and they have frequently consultated their patients and especially explained that psychiatrists have to be included in oncology team.

Kaynakça

Holland JC (1998) Societal Views of Cancer and the Emergence of Psycho-oncology. Psycho-oncology, Cilt 1, JC Holland (Ed), New York, Oxford University Press, Gelder, s.3-15.

Holland JC, Marchini A (1998) International Psycho-oncology, Cilt 2, JC Holland (Ed), New York, Oxford University Press, Gelder, s.1165-1169.

Özkan S (1997) Türk Psikiyatrisinin Tarihi ve Çağdaşlaşma Süreci İçinde Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisinin Gelişimi ve İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisinin Klinik, Araştırma ve Eğitim Objektifleri ile Gelişimi. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi, 1996- 1997, M Özkan (Ed), İstanbul, s.9.

Ünlüoğlu G, Okyavuz Ü, Kumbasar H ve ark. (1998) Spontaneous remission of cancer: A Turkish sample. Journal of Ankara Medical School, 20(1):33-40. Elbi H (1991) Kanserin psikolojik yönü. Türk Psikiyatri Dergisi 2(1): 60-66. Özkan S (1997) Psikiyatrik Tıp: Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi. EGE Psikiyatri Sürekli Yayınları.

Aladjem DA (2005) Consultation-liaison Psychiatry. Comprehensive Textbook of Psychiatry, 8. Baskı, Cilt 2, BJ Sadock, VA Sadock (Ed), Philadelphia, Lıppıncott Williams ve Wilkins, s. 2225-2241.

Gelder M, Gath D, Richard M ve ark. (1996) Psychiatry and Medicine. Oxford Textbook of Psychiatry, 3. Baskı, M Gelder, D Gath, M Richard, P Cowcn (Ed), New York, Oxford University Press, s. 363-387.

Özmen E, Aydemir Ö, İçelli (1997) Bedensel hastalığı olanlar­da psikiyatrik tanı dağılımı, EGE Psikiyatri Sürekli Yayınları, s.285-298.

Gala C, Rigatelli M ve ark. (1999) A multicenter investigation of consultation-liaison psychiatry. Gen Hosp Psychiatry, 21(4): 310-317.

Derogatis LR, Morrow G, Fetting J (1983) The prevalence of psychiatric disorders among cancer patients. JAMA, 249: 751-757.

Duffy JD (1997) The neural substrates of motivation. Psychiatry Annals, 27: 24-27.

Berard RM, Boermeester F, Viljoen G (1998) Depressive disor­ders in an outpatient oncology setting: prevalence, assessment, and management. Psycho-oncology, 7:112-120.

Mermelstein HT, Lesko L, Holland JC (1992) Depression in the cancer patient. Psycho-oncology, s. 199-216.

Kumbasar H, İnce E, Atakan NN ve ark. (1998) The opinions of physicians about the activities of the consultation liasion unit. Journal of Ankara Medical School, 20 (1): 29-32.

Karhdere T, Özmenler KN, Ateş A ve ark. (1999) Hekimlerin Psikiyatrik Konsültasyondan Beklentileri. 35. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Uluslararası Kros-Kültürel Psikiyatri Uydu Sempozyumu Tam Metin Kitabı, Trabzon, s.177-179.

Whippen DA, Canellos GP (1991) Burnout syndrome in the practice of oncology: results of a random survey of 1000 oncolo­gists. J Clin Oncol, 9(10): 1916-1920.

Fawzy FI, Wcllisch DK, Pasnau RO ve ark. (1983a) Preventing nursing burnout: a challenge for liaison psychiatry. Gen Hosp Psychiatry, 5: 141-149.

Fawzy FI, Wcllisch DK, Pasnau RO ve ark. (1991) Burnout in the health professions. Handbook of Studies on General Hospital Psychiatry. FK Judd, GD Burrows, DR Lipsett, New York, Elsevier Science, s. 119-130.

Fawzy IF, Servis M, Greenberger DB (2002) Oncology and Psycho-oncology. Textbook of Consultation- Liaison Psychiatry. Psychiatry in The Medically 111. MG Wise, 2. baskı, JR Rundell (cd.) Washington, American Psychiatric Publishing, s.657-679.

Derogatis LR, Feldstein M, Morrow G ve ark. (1979) A survey of psychotropic drug prescriptions in an oncology population. Cancer, 44: 1919-1929.

Huyse FJ, Herzog T ve ark. (2000) European consultation-liai­son services and their user populations: the user populations: the European Consultation-Liasion

Workgroup Collaborative Study. Psychosomatics, 41(4): 330-338. Aghanwa H (2002) Consultation-Liasion Psychiatry in Fiji. Pac Health Dialog, 9(1): 21-28.

Özçelik B, Karamustafalıoğlu O, Güven T ve ark. (2003) Genci bir hastanede yatan hastalarda psikiyatri kosültasyonu istenen ve istenmeyenlerin karşılaştırılması. 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi 14-19 Ekim 2003 Kongre Bildirileri Özet Kitabı, s. 322-327.

Sertöz ÖÖ, Doğanavşargil Ö, Noyan A ve ark. (2003) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisinden istenen yerinde konsültasyonların altı aylık değerlendirmesi. 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi 14-19 Ekim 2003 Kongre Bildirileri Özet Kitabı, s.313-315.

Okyayuz HÜ (2003) Kötü haberin verilmesi: Hastaya ölümcül hastalık tanısı söylenmeli mi? 10. Sosyal Psikiyatri Kongresi Özet Kitabı, Ankara, s.28.

Scheier MF, Carver CS (2001) The Importance of Hope and Purpose. Psychosocial Interventions for Cancer. A Baum and BL Andersen (eds), Washington, American Psychological Association, s: 15-36.

Lederberg MS (1998) Oncology staff stress and related inter­ventions. Psycho-oncology, 2. cilt, JC Holland (cd), New York Oxford University Press, s.1035-1048.

Stern TA, Prager LM, Cremens MC (1993) Autognosis round for medical house staff. Psychosomatic, 34(1):1-7.

Kaynak Göster