Pediatri Hemşireliğinde Aile Merkezli Bakım

Çocukluk, insan yaşamında çok özel ve önemli bir dönemdir. Bu dönemde aile çocuklar için büyük bir öneme sahiptir. Çocuğun hastaneye yatışının gerekli olduğu durumlarda çocuk, aile bireylerinden ayrılabilmekte, günlük rutini bozulmakta, bilmediği ve alışkın olmadığı bir ortamda kalmakta, tanımadığı sağlık profesyonelleriyle etkileşime geçmektedir. Tüm bu değişiklikler çocuğa ve ailesine rahatsızlık veren, anksiyete seviyesini yükselten durumlardır. Çocuğun hastaneye yatma sürecinde, çocuğun bakımının ve ihtiyaçlarının sağlık profesyonelleri tarafından karşılanması, ebeveynlere çaresiz ve yetersiz hissettirmektedir. Ayrıca bu süreçte ebeveynler, çocuklarının durumu hakkında bilgi almak ve bakımına katılmak istemektedir. Ailenin bakıma katılması, çocuğa güven duygusu ve psikososyal destek sağlaması, hem ailenin hem çocuğun anksiyetesini azaltarak hastalığın seyrini olumlu yönde etkilemektedir. Ailenin merkeze alınması ve bakıma katılmasının desteklenmesi aile merkezli bakım çerçevesinde olmalıdır. Bakım kavramıyla özdeşleşen, profesyonel bir meslek grubunun üyeleri olan hemşirelere bu konuda önemli roller düşmektedir. Bu bağlamda pediatri hemşireleri aile merkezli bakım felsefesi çerçevesinde ailenin özelliklerini tanıyarak, ebeveynleri bakıma katılmaları için desteklemelidir. Bu derleme ile aile merkezli bakımın gelişimi, ilkeleri, faydaları ve hemşirenin rolleri hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır.

___

  • Aktaş, E., Teksöz, E. & Ocakçı, A. F. (2012). Ailede Kadınının Değişen Rolünün Çocuk Sağlığına Etkisi Ve Aile Merkezli Bakımın Önemi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 28(1), 73-80.
  • Alsop‐Shields, L. & Mohay, H. (2001). John Bowlby and James Robertson: Theorists, Scientists and Crusaders For Improvements in The Care of Children in Hospital. Journal Of Advanced Nursing, 35(1), 50-58.
  • Aubuchon, M. (1958) To Stay or Not To Stay – Parents Are The Question. Hospital Progress 39, 170– 177.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi-Cover
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2017
  • Yayıncı: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi