PLATELET TO LYMPHOCYTE RATIO AS A PREDICTIVE BIOMARKER FOR PREOPERATIVE DIAGNOSIS OF PARATHYROID ADENOMA

Objective: There is a significant increase in studies concerning the use of platelet to lymphocyte ratio (PLR) and neutrophil to lymphocyte ratio (NLR) for diagnosis and prognosis in many inflammatory and malignant diseases. The idea that PLR and NLR can be used as a biomarker attracts many researchers to this area. The aim of this retrospective case control study was to investigate the role of PLR and NLR values in diagnosis of the parathyroid adenoma. Material and Methods: In this study, 17 patients with parathyroid adenoma (PAD group) were included and the PLR and NLR values of these patients were compared with control group (15 participants) consisted of healthy subjects. Results: The lymphocyte count values of the PAD group were significantly higher than those of the CONTROL group. The platelet count and NLR values were not different between the groups. The PLR values of the PAD group were significantly lower than those of the CONTROL groups. ROC-Curve analysis results showed that if platelet to lymphocyte ratio value was

Paratiroid Adenomunun Ameliyat Öncesi Tanısında Öngörücü Bir Biyobelirteç Olarak Trombosit/Lenfosit Oranı

Amaç: Trombosit lenfosit oranı (PLR) ve nötrofilin lenfosit oranı (NLR) değerlerinin pekçok inflamatuvar ve malign hastalığın prognoz ve tanısında kullanımına yönelik çalışmalar her geçen gün artarak devam etmektedir. PLR ve NLR nin bir biyobelirteç olarak kullanılabilirliği fikri pek çok araştırmacının ilgisini bu alana çekmektedir. Bu retrospektif vaka kontrol çalışmasının amacı, PLR ve NLR değerlerinin paratiroid adenomu tanısındaki rolünü araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya paratiroid adenomu olan 17 hasta (PAD grubu) dahil edildi ve bu hastalara ait PLR ve NLR değerleri sağlıklı bireylerden oluşan Kontrol grubu (15 katılımcı) değerleri ile karşılaştırıldı. Bulgular: PAD grubunun lenfosit sayım değerleri CONTROL grubundan anlamlı derecede yüksekti. Trombosit sayısı ve NLR değerleri gruplar arasında farklı değildi. PAD grubunun PLR değerleri Kontrol grubundakilerden anlamlı derecede düşüktü. ROC-Curve analizi sonuçları, trombosit lenfosit oranı değeri

Kaynakça

1. Cheng SP, Liu CL, Liu TP, Hsu YC, Lee JJ. Association between parathyroid hormone levels and inflammatory markers among US adults. Mediators of Inflammation. 2014;2014:709024.

2. Kamani F, Najafi A, Mohammadi S, Tavassoli S, Shojaei S. Correlation of biochemical markers of primary hyperparathyroidism with single adenoma weight and volume. Indian Journal of Surgery. 2013;75(2):102-5.

3. Clark OH, Duh QY. Primary hyperparathyroidism: a surgical perspective. Endocrinology and Metabolism Clinics of North America. 1989;18(3):701-14.

4. Dubest C, Bordier P. The estimation of PTH in primary hyperparathyroidism. Nouvelle Presse Med. 1985;7:21-5.

5. Wagner P, Rothmund M. Correlation of tumor weight and typical pathologic laboratory parameters in primary and secondary hyperparathyroidism. Langenbecks Archiv fur Chirurgie. 1983;360(2):133-9.

6. Mózes G, Curlee KJ, Rowland CM, van Heerden JA, Thompson GB, Grant CS et al. The predictive value of laboratory findings in patients with primary hyperparathyroidism. Journal of the American College of Surgeons. 2002;194(2):126- 30.

7. Yang PS, Liu CL, Liu TP, Chen HH, Wu CJ, Cheng SP. Parathyroidectomy decreases neutrophilto-lymphocyte and platelet-to-lymphocyte ratios. Journal of Surgical Research. 2018;224:169-75.

8. Zeren S, Yaylak F, Ozbay I, Bayhan Z. Relationship between the neutrophil to lymphocyte ratio and parathyroid adenoma size in patients with primary hyperparathyroidism. International Surgery. 2015;100(7):1185-9.

9. Carneiro DM, Solorzano CC, Nader MC, Ramirez M, Irvin GL. Comparison of intraoperative iPTH assay (QPTH) criteria in guiding parathyroidectomy: which criterion is the most accurate? Surgery. 2003;134(6):973-9.

10. Pehlivanli F, Aydin O. Factors Affecting Mortality in Fournier Gangrene: A Single Center Experience. Surgical Infections. 2018;20(1):78-82.

11.Jiang K, Lei J, Chen W, Gong Y, Luo H, Li Z et al. Association of the preoperative neutrophil-tolymphocyte and platelet-to-lymphocyte ratios with lymph node metastasis and recurrence in patients with medullary thyroid carcinoma. Medicine. 2016;95(40).e5079.

12. Aydin O, Pehlivanli F. Is the platelet to lymphocyte ratio a potential biomarker for predicting mortality in peptic ulcer perforation? Surg Infect (Larchmt). 2019:(Epub 2019 Feb 8). Doi: 10.1089/sur.2018.288.

13. Wang X, Zhang G, Jiang X, Zhu H, Lu Z, Xu L. Neutrophil to lymphocyte ratio in relation to risk of all-cause mortality and cardiovascular events among patients undergoing angiography or cardiac revascularization: a meta-analysis of observational studies. Atherosclerosis. 2014;234(1):206-13.

Kaynak Göster

684 285

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

POSTERİOR PELVİK HALKA YARALANMALARINDA HANGİ TEKNİK SEÇİLMELİDİR: PERKÜTAN SAKROİLİAK VİDA FİKSASYONU YA DA POSTERİOR PERKUTAN TRANSİLİAK PLAK FİKSASYONU?

Cem Yalın KILINÇ

SERVİKAL LAMİNEKTOMİ SONRASI EPİDURAL HEMATOM VE LHERMİTTE BULGUSU: OLGU SUNUMU

Mustafa ÖĞDEN, Süleyman AKKAYA, Alemiddin ÖZDEMİR, Mehmet Faik ÖZVEREN

HİPOKALSEMİ İLE BAŞVURAN BİR OTOİMMUN POLİGLANDÜLER SENDROM TİP 1 OLGUSU

Özlem KORKMAZ, Samim ÖZEN, Damla GÖKŞEN, ŞÜKRAN DARCAN

CORRELATION OF HISTOPATHOLOGIC RESPONSE AND PROGNOSTIC MARKERS WITH THE SURVIVAL IN LOCALLY ADVANCED NON-SMALL CELL LUNG CANCER PATIENTS TREATED WITH NEOADJUVANT CHEMOTHERAPY

Samet RAHATLI, Nadire KUCUKOZTAS, SELİM YALÇIN, Merih TEPEOĞLU, Dalokay KILIÇ, Özden ALTUNDAĞ

BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİNİN DİFÜZYON AĞIRLIKLI GÖRÜNTÜLEME İLE NORMAL ADC DEĞER ARALIKLARININ SAPTANMASI

Mirace Yasemin KARADENİZ BİLGİLİ

BİR ORTA ANADOLU ÖRNEĞİ OLARAK KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ KLİNİK VERİLERİ

Bahar SAY, Ufuk ERGUN, İlknur YARDIMCI, Murat ALPUA

PLATELET TO LYMPHOCYTE RATIO AS A PREDICTIVE BIOMARKER FOR PREOPERATIVE DIAGNOSIS OF PARATHYROID ADENOMA

OKTAY AYDIN, Faruk PEHLİVANLI

ANALYSIS OF TRAFFIC ACCIDENT VICTIMS ADMITTED TO INTENSIVE CARE UNIT IN THE PROVINCE OF KIRSEHIR FROM MAY, 01, 2016 TO MAY, 01, 2018: A RETROSPECTIVE STUDY

Mehmet CANTÜRK

THE INFLAMMATION OF EPIPLOIC APPENDIX: PRIMARY EPIPLOIC APPENDAGITIS

Sevilay VURAL, Figen COŞKUN

TEKRARLAYAN GEBELİK KAYBINDA HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN ÖNEMİ

Mahmut İlkin YERAL, Buğra ÇOŞKUN, Bora ÇOŞKUN, Mehmet KARSLI, Coskun SİMSİR