BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİNİN DİFÜZYON AĞIRLIKLI GÖRÜNTÜLEME İLE NORMAL ADC DEĞER ARALIKLARININ SAPTANMASI

Amaç: Sağlıklı bireylerde böbrek üstü bezine ait görünen difüzyon katsayısı değerler aralıklarının saptanması. Gereç ve Yöntem: Retrospektif olarak planlanan çalışmamızda, böbrek üstü patolojisi veya endokrin patoloji tanımlamayan 25 sağlıklı erişkin olgu dahil edildi. 1.5 Tesla MRG cihaz ile b 0 ve 800 s/ mm2 değerleri kullanılarak her iki böbrek üstü bezinde ikişer kere ölçüm yapıldı. Elde edilen görünen difüzyon katsayısı değerleri istatistiksel olarak kıyaslandı ve ortalaması elde olundu. Bulgular: Ortalama 21.4 mm2 ROI ile sağ böbrek üstü bezine ait ile elde olunan görünen difüzyon katsayısı ölçüm değerleri sırasıyla 1.33±0.2x10-3 mm2 /s ve 1.29±0.3x10-3 mm2 /s (ortalama 1.31±0.25x10-3 mm2 /s) olarak saptandı. Sol böbreğe ait görünen difüzyon katsayısı ölçümleri ise sırasıyla 1.3±0.2x10-3 ve 1.30±0.2x10-3 mm2 /s (ortalama 1.3±0.2x10-3 mm2 /s) olarak saptandı. Her iki adrenal için ortalama değer 1.3±0.2x10-3 mm2 /s olarak bulundu. Elde olunan her dört ölçüm arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. Sonuç: Sağlıklı bireylerde mevcut MRG cihazı ve protokollerimizle elde olunan ortalama görünen difüzyon katsayısı değerleri, belirgin yer kaplayıcı lezyon göstermeyen diffüz böbrek üstü bezi patolojilerinin değerlendirmesine ışık tutacağı inancındayız.

Assesment of Normative ADC Values of Surrenal Glands in Healthy Subjects

Objective: We aimed to establish the normative apparent diffusion coefficient (ADC) values of adrenal glands in healthy subjects. Material and Methods: 25 healthy subjects without any endocrine and adrenal disorders were involved in this retrospective study. Diffusion-weighted magnetic resonance imaging (DW-MRI) sequences were acquired at a 1.5 T scanner using b values of 0.800 s/ mm2 . ADC values were measured pixel-by-pixel on DW-MRI scans, and automatic co-registration with the ADC map was obtained. ADC values were measured for each adrenal gland twice with an avarege ROI of 21.4 mm2 . Results: Mean ADC values for the right adrenal glands were 1.33±0.2x10-3 mm2 /s and 1.29±0.3x10-3 mm2 /s (mean 1.31± 0.25x10-3 mm2 /s) respectively. Whereas, for the left adrenal gland 1.3±0.2x10-3 mm2 /and 1.3±0.2x10-3 mm2 /s (mean 1.3±0.2x10-3 mm2 /s) was found respectively. The mean ADC values were statistically documented. Conclusion: Our results establish the normative data for the adrenal glands using DWI. This data may be additive for the diagnosis of indeterminate cases such as mild hyperplasia or other diffuse diseases of the adrenal gland.

Kaynakça

1.Le Bihan D, Breton E, Lallemand D, Aubin ML, Vignaud J, Laval M. Separation of diffusion and perfusion in intravoxel incoherent motion MR imaging. Radiology. 1988;168(2):497-505.

2. Pagani E, Bizzi A, Di Salle F, De Stefano N, Flippi M. Basic concepts of advanced MRI techniques. Neurol Sci. 2008;29(Suppl 3):290-5.

3. Padhani AR, Liu G, Koh DM, Chenevert TL, Thoeny HC, Tahara T et al. Diffusion weighted magnetic resonance imaging as a cancer biomarker: consensus and recommendations. Neoplasia. 2009;11(2):102-25.

4. Patterson DM, Padhani AR, Collins DJ. Technology insight: water diffusion MRI-a potential new biomarker of response to cancer therapy. Nat Clin Pract Oncol. 2008;5(4):220-33.

5. Neil JJ. Measurement of water motion (apparent diffusion) in biological systems. Concepts in Magnetic Resonance. 1997;9(6):385-401.

6. Thomas S, Kayhan A, Lakadamyali H, Oto A. Diffusion MRI of acute pancreatitis and comparison with normal individuals using ADC values. Emerg Radiol. 2012;19(1):5-9.

7. Papanikolaou N, Gourtsoyianni S, Yarmenitis S, Gourtsoyiannis N. Comparison between two-point and four-point methods for quantification of apparent diffusion coefficient of normal liver parenchyma and focal lesions. Value of normalization with spleen. Eur J Radiol. 2010;73(2):305-9.

8. Macarini L, Stoppino LP, Milillo P, Ciyffereda P, Fortunato F, Vinci R. Diffusion-weighted MRI with parallel imaging technique: apparent diffusion coefficient determination in normal kidneys and in nonmalignant renal diseases. Clin Imaging. 2010;34(6):432-40.

9. Teixeira SR, Elias PCL, Leite AFM, Oliveria TMG, Muglia VF, Junior JE. Apparent diffusion coefficient of normal adrenal glands. Radiol Bras. 2016;49(6):363- 8.

10. Aybar MD, Karagöz Y, Turna Ö, Tuzcu G, Büker A. Karaciğer kitlelerinde malign-benign ayırımında difüzyon ağırlıklı MRG (DAG) ve ADC’nin tanı değeri. İstanbul Med J. 2013;14:16-9.

11.Koike N, Cho A, Nasu K, Seto K, Nagaya S, Oshima Y et al. Role of diffusion-weighted magnetic resonance imaging in the differential diagnosis of focal hepatic lesions. World J Gastroenterol. 2009;15(46):5805-12.

12. Er HÇ, Erden A. Karaciğerin Fokal Kitlelerinde Difüzyon Ağırlıklı MR Görüntüleme. Güncel Gastroenteroloji. 2013;17(1):65-74.

13. El-Kalioubie M, Emad-Eldin S, Abdelaziz O. Diffusion-weighted MRI in adrenal lesions: A warrented adjunct? EGYJNM. 2016;47(2):599-606.

14. Sandrasegaran K, Patel AA, Ramaswamy R, Samuel VP, Northcutt BG, Frank MS et al. Characterization of adrenal masses with diffusionweighted imaging. AJR. 2011;197(1):132-8

Kaynak Göster

358 111

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

TEKRARLAYAN GEBELİK KAYBINDA HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN ÖNEMİ

Mahmut İlkin YERAL, Buğra ÇOŞKUN, Bora ÇOŞKUN, Mehmet KARSLI, Coskun SİMSİR

KIRIKKALE İLİNDEKİ İKİ HASTANEDE YATAN HASTALARDA ANTİBİYOTİK KULLANIMI: BİR GÜNLÜK NOKTA PREVALANS ÇALIŞMASI

Doğan Barış ÖZTÜRK, Birgül KAÇMAZ, Çiğdem TORUN EDİS, Özlem EROL, Okan ÇALIŞKAN, Serdar Savaş GÜL, Sedat KAYGUSUZ, Kenan ECEMİŞ

HİPOFİZ SAPI KESİLME SENDROMU MR GÖRÜNTÜLEME BULGULARI: ÜÇ OLGU SUNUMU

Adem YOKUŞ, Sercan ÖZKAÇMAZ

POSTERİOR PELVİK HALKA YARALANMALARINDA HANGİ TEKNİK SEÇİLMELİDİR: PERKÜTAN SAKROİLİAK VİDA FİKSASYONU YA DA POSTERİOR PERKUTAN TRANSİLİAK PLAK FİKSASYONU?

Cem Yalın KILINÇ

ANALYSIS OF TRAFFIC ACCIDENT VICTIMS ADMITTED TO INTENSIVE CARE UNIT IN THE PROVINCE OF KIRSEHIR FROM MAY, 01, 2016 TO MAY, 01, 2018: A RETROSPECTIVE STUDY

Mehmet CANTÜRK

İDİYOPATİK PARKİNSON HASTALARINDA OLFAKTÖR BULBUS VOLÜM VE OLFAKTÖR SULKUS DERİNLİĞİNİN MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Adil DOĞAN, Veysel BURULDAY, Murat ALPUA

EFFECTS OF THYMOQUINONE, ZEOLITE AND PLATELET RICH PLASMA ON THE HEALING OF ISCHEMIC COLONIC ANASTOMOSIS

Faruk PEHLİVANLI, Gökhan KARACA, OKTAY AYDIN, Canan ALTUNKAYA, İbrahim Tayfun ŞAHİNER, Hüseyin ÖZDEN, Hafize UZUN, Mevlüt Recep PEKCİCİ

ÇORUM İLİNDE DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR KLİNİĞİNDEN PLASTİK CERRAHİ KLİNİĞİNE KONSÜLTE EDİLEN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: İKİ YILLIK RETROSPEKTİF BİR ARAŞTIRMA

Ümran MUSLU

BİR ORTA ANADOLU ÖRNEĞİ OLARAK KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ KLİNİK VERİLERİ

Bahar SAY, Ufuk ERGUN, İlknur YARDIMCI, Murat ALPUA

BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİNİN DİFÜZYON AĞIRLIKLI GÖRÜNTÜLEME İLE NORMAL ADC DEĞER ARALIKLARININ SAPTANMASI

Mirace Yasemin KARADENİZ BİLGİLİ