Vilayetim Angara: Ankara Oyun Havaları ve Pavyon

Bu metin, Ankara'da, Cebeci, Dışkapı ve Maltepe semtlerindeki pavyonlarda, yeni sözle- ri ve stillleri ile çalınan geleneksel Ankara oyun havaları üzerine, 2006-2014 yılları arasına yayılmış olan etnografik yönelimli bir alan araştırmasını; pavyonda çalışanlar, şarkıları beste- leyenlerle yapılan derinlemesine görüşmeleri, uzun zamanlı pavyon gözlem ve deneyimlerini içermektedir. Şarkıların sözleri, sözler nedeniyle yapılan eleştiriler, müzik, çalışanlar, müda- vimler ve modernite ile birbirine bağlanan gündelik hayat ve kent gerçekliği, bu deneyimin parçalanamaz bütünlüğünü kurarlar. Bu bütünlük içerisinde gözlemcinin alan deneyimleri, hafıza ve imgelemi de kaçınılmaz olarak yer alır ve etnografik metin de, gözlemcinin hafızası, imgelemi, deneyimi ile gözlenenin sergilediği arasındaki muğlak alanda tezahür eder

My Hometown Angara: Traditional Ankara Dance Music and Night Club/Pavyon

This text deals with the experiences and observations on the traditional Ankara folk songs and dance music that are exclusively performed with their newly created lyrics and styles in certain Ankara night clubs/ pavyon around the Cebeci, Dışkapı and Maltepe districts. The research was conducted on and off between 2006 and 2014 in those night clubs through an ethnographicaly oriented study which included the in-depth interviews with the employees and the performers and the long-term observations. The criticism directed to song lyrics and performers, the music itself; employees and the their regular customers of the night club; the everyday life which was connected to the urban reality through modernity; the memory, imagery and the experiences of the observer in and around the field, all together, construct the indivisible integrity of the experience. The ethnographical text, therefore, appears in an ambivalent space, in between the observer's memory, experience and the performance of the observed.

Kaynakça

Ahmet Haşim. Bize Göre, Gurebâhâne-i Laklakan, Frankfurt seyahatnamesi. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları, 1969.

And, Metin. Dünyada ve Bizde Gölge Oyunu. Ankara: İş Bankası Yayınları, 1997.

Bell, Catherine. Ritual Theory, Ritual Practice. Oxford & New York: Oxford University Press, 1992.

Bergson, Henri. Gülme. Çev. Yaşar Avunç. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1996.

Dündar, Can. "Ankara'nın Müstehcen Türküleri Meclis Gündeminde: 'Yakacaksın Sobayı, Göreceksin Pompayı'". Milliyet Pazar. _____http://www.milliyet.com.tr/2006/04/02/pazar/yazdundar.html> (02 Nisan 2006)

Eco, Umberto. "Overinterpreting Texts". Interpretation and Overinterpretetion. Ed. Stefan Collini. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. 45-66.

Foucault, Michel. Ders Özetleri. Çev. Selahattin Hilav. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1992.

Freud, Sigmund. The Joke and its Relation to the Unconsciousness. New York: Penguin Classics, 2003.

Gardner, Howard. The Theory of Multiple Intelligence. New York: Basic Books, 2011.

Goffman, Erwing. Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu. Çev. Barış Sezar. İstanbul: Metis Yayın- ları, 2012.

Güntekin, Reşat Nuri. Anadolu Notları. İstanbul: İnkılâp Kitabevi, 1993.

Gür, Ş. (Yapımcı), ve Ökten, Z. (Yönetmen). Düttürü Dünya [Sinema Filmi]. Ankara: Şeref Film, 1988.

Hartley, Leslie Poles. The Go-Between. New York: New York Review of Books, 2002.

Highmore, Ben. "Introduction". Highmore, 1-37.

Highmore, Ben ed. Everday Life Reader. London & New York: Routledge, 2001.

Huxley, Aldous. Algı Kapıları. Çev. Mehmet Fehmi İmre. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, 2015.

Ingold, Tim. The Perception of Environment: Essays on Livelihood, Dwelling and Skill. London & New York: Routledge, 2002.

Lefebvre, Henri. The Production of Space. Oxford: Blackwell, 1997.

Lefebvre, Henri. Modern Dünyada Gündelik Hayat. Çev. Işın Gürbüz, İstanbul: Metis Yayınla- rı, 1998.

Lefebvre, Henri. Rhythmanalysis: Space, Time and Everyday Life. New York: Continuum, 2007.

Lefebvre, Henri. Gündelik Hayatın Eleştirisi I. Çev. Işık Ergüden. İstanbul: Sel Yayıncılık, 2013. Yılmaz, Fatih. "Pavyon Kültürü Aile için Büyük Tehdit". Sabah. buyuk-tehdit> (17Aralık, 2012)

Şahin, Ömer. "Meclis Başkent Kültürünü Katletmekle Suçlanan Türkücüler için Devrede". Zaman. suclanan-ankarali-turkuculer-icin-devrede_261385.html> (2 Mart, 2006)

Kaynak Göster