Kendinden Menkul Bilimsellik: Türkiye'de 'Fennî' Müzik Yazarlığı

Bu çalışma, akademik ve bilimsel nitelikli araştırmalar dışında Türkiye'de müzik üzerine düşünce ve söylem üretme biçimi üzerine odaklanıyor. Bu türden sivil-entelektüel girişimlerin, inanılırlıklarını ve prestijlerini arttırmak amacıyla sıklıkla "bilimsel" olduğu iddia edilen argüman ve açıklamaları yedeğine aldığını gösterir. Ancak söz konusu bu bilimsellik iddiası, müzikoloji ve müzik bilimleri gibi halihazırda var olan akademik displinlerin onlarsız asla yapamayacakları bilimsel araştırma ve yazma ilkeleriyle uyuşmaz. Bu yazı tam da bu nedenle, bu iddia ve ona yaslanan müzik yazarlığı pratiğinin ikna edicilikten uzak bir bir toplum mü- hendisliği girişimi ve kendinden menkul bir bilimsellik olarak kaldığını göstermeye çalışıyor.

Self-proclaimed Science: 'Psuedo-Scientific' Authorship on Music in Turkey

This paper focuses on the manner of reflection and discourse production on music outside the academia in Turkey. And points out that in order to increase their own credibility, such kind of civil-intellectual attempts often use so-called "scientific" statements and arguments to 'spice up' their own discourses. However it seems impossible to come across any application of serious scientific research and writing principles -which are the essentials of already existing disciplines in the field such as musicology and musical sciencesin their self-proclaimed scientific works and publications. This essay tries to demonstrate that the claim of scientific approach and the writing practices resting on this claim is destined to remain as an example of an unpersuasive social engineering attempt and a selfproclaimed science in essence.

Kaynakça

Akdoğu, Onur, "Müzikolog olmak ya da olmamak", İzmir'den Anadolu'ya, S. 7, 1998.

Bulanık, Fikri, Dünyadan Müzikler, İzmir: yy., 2005.

Demirhan, Pertev, Musiki Düşüncelerim, İstanbul: yy. 1946.

Durgun, Şenol, Türkiye'de Devletçi Gelenek ve Müzik, Ankara: Alter Yayıncılık, 2005.

Gardner, Fred, The Unlawful Concert: An Account of the Presidio Mutiny Case, New York: Viking Press, 1970.

Göle, Nilüfer, Mühendisler ve İdeoloji: Öncü Devrimcilerden Yenilikçi Seçkinlere, İstanbul: Metis Yayınları, 1986.

Kahraman, Hasan Bülent, Bir Sürekli Cehennem, İstanbul: Kavram Yayınları, 1989.

Oransay, Gültekin, "Küğ Kuramı", yayımlanmamış ders notu, İzmir, t.y.

Özer, Yetkin, Bilim Perspektifinde Müzik, İzmir: Dokuz Eylül Yayınları, 1997.

Tansuğ, Feza, "Türkiye'de Çağdaş Müzikolojinin Gelişiminde Teorik ve Metodolojik Yakla- şımlar", Toplumbilim, S. 9, 1999.

Kaynak Göster