İç Asya Tarihine Yaklaşımlar*

Türkiye ve İç Asya yakın bir coğrafya içinde bulunmak şöyle dursun, birbirlerinden hayli uzakta bulunurlar. Ancak iş tarih konusuna gelince durum farklı bir boyut kazanır. Türkiye'- deki tarih anlayışı çerçevesinde uzaklık değil yakınlık söz konusu olur. Bu çalışmada İç ve Orta Asya ile kurulan bu yakınlığın dayandığı temeller ve yaklaşımlar ele alınmaktadır. Son dönemlerde genç tarihçiler arasında gelişen karşılaştırmalı bakış açısı aynı zamanda bir mesafe anlayışı da getirmektedir. Bu açıdan bu alandaki çalışmalar geleceğe yönelik bir dinamiklilik içindedir.

Approaches towards Inner Asia History

In terms of geographical location Turkey and Inner Asia are far from one another. But when it comes to history, it is a different situation. History in Turkey is twofold, history of the country and history of the people. Within the latter perspective, Inner Asia is the land of historical ancestors. This study deals with the different approaches based on this close relationship. Lately, however, young historians dealing with comparative history have been successful in distancing themselves from this proximity.

Kaynakça

Abu-Lughod,Janet, Before European Hegemony, Oxford: Oxford University Press, 1989.

Berktay, Halil ve Suraiya Faroqhi (ed.), New Approaches to State and Peasant in Ottoman History, London: Frank Cass, 1992.

Cohen, Paul, Discovering History in China, New York: Columbia University Press, 1984.

Doerfer, G., Türkische und Mongolische Elemente im Neupersischen, Wiesbaden: Steiner, 1963.

Fletcher, Joseph F. Studies on Chinese and Islamic Inner Asia, ed. Beatrice Forbes Manz, Aldershot: Variorum, 1995.

Frank, A.G., Centrality of Central Asia, Amsterdam: VU University Press, 1992.

Frank, A.G., Reorient: Global Economy in the Asian Age, Berkeley: University of California Press, 1998.

Jagchid, Sechin, Peace, War and Trade along the Great Wall: Nomadic-Chinese Interaction through two Millenia, Bloomington: Indiana U. Press, 1989.

Lattimore, Owen, Inner Asian Frontiers of China. New York: American Geographical Society, 1940.

Renfrew, Colin ve John F. Cherry (ed.). Peer Polity Interaction and Socio-political Change, Cam- bridge: Cambridge University Press, 1986.

Sengupta, Anita ve Suchandana Chatterjee, S. Bhattacharya (ed.), Eurasia Twenty Years After, Kolkata: Shipra Publications, 2012.

Sinor, Denis,"The Turkic Title tutuq Rehabilitated". Turcica et Orientalia, Istanbul, Stocholm: Swedish Research Instıtute, 1988: 145-148.

Togan, İsenbike ve Gülnar Kara, Cahide Baysal. Eski T'ang Tarihi. Türkler Bölümü. Ankara: TTK, 2006.

Togan, İsenbike, "Twenty Years After: New Histories Emerging", Sengupta: 53-61.

Kaynak Göster