Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda sefalometrik analiz sonuçları

Amaç: Bu çalışmada radyolojik tanı yöntemlerinden biri olan sefalometrik incelemenin obstrüktif uyku apne sendromunun (OUAS) tanısına katkısı araştırılmıştır. Hastalar ve Yöntem: OUAS ön tanısı konulup çalışmaya alınan 60 hastanın; 19'u kadın, 41'i erkek ve yaş dağılımları 26-66 arasında (ortalama 44,2) idi. Tüm hastaların sefalometrik ve polisomnografik tetkikleri yapıldı. Sefalografilerin üzerinde önceden belirlenen parametreler doğrultusunda mesafe,açı ve alan hesapları yapıldı. Olguların polisomnografik ve sefalometrik sonuçlarının değerlendirmesinde Mann Whitney-U ve Pearson çift yönlü korelasyon analizi kullanıldı. Bulgular: 60 hastanın 40'ında apne-hipopne indeksi>5 bulunarak OUAS (+) grup olarak belirlendi. polisomnografi sonucu normal olarak değerlendirilen 20 olgu ise OUAS (-) grup olarak kabul edildi. Sefalometrik değerlendirme sonucuna göre; OUAS (+) olgularda hyoidin aşağı konumda yerleşmesi apne patogenezinde ve apne derecesinin şiddetlenmesinde en önemli parametredir. Ayrıca dilin özellikle arka kısmının büyük ve/veya arkada yerleşmiş olması, sert damağın ön-arka derinliğinin (kısalması) ve yumuşak damak kalınlığının artması OUAS (+) grupta OUAS (-) gruba göre anlamlı olarak farklı bulunmuştur. Vücut kitle indeksi artmış, arka yüz yüksekliği kısa ve kafa tabanı açıları dar olan bireylerin apne gelişimine eğilimli oldukları belirlenmiştir. Sonuç: OUAS şüphesi olan olgularda; ucuz, kolay uygulanabilir ve standart bir tekniği olan sefalometrik değerlendirmenin OUAS tanısına katkısı büyüktür.

The results of the obstructive sleep apnea patients' cephalometric analyses

Aim: In this study the value of cephalometry on the diagnosis of obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) was discussed. Patients and Method: 60 patients (19 female, 41 male) with prediagnosis of obstructive sleep apnea syndrome, were investigated. The age of the patients ranged from 26 to 66 years (mean age 44,2 years). The cephalometric and polisomnographic evaluations were done in all cases. Cephalometric width, angles, and areas were measured by various conventional parameters. Polisomnographic and cephalometric results were analysed with Mann Whitney-U and Pearson ‘s bilateral correlation test Results: In 40 of 60 cases the apnea-hipopnea index was found to be more than 5, and these cases were grouped as OSAS (+). 20 patients, whose polisomnographic results were found to be normal, were grouped as OSAS (-). According to cephalometric analyses; the most important parameter in the pathogenesis and the degree of apnea in OSAS (+) cases, is the inferior localization of hyoid bone. Posterior localization and enlargement of the tongue, lower and short orientation of the palatum, thickening of soft palate, were among the findings of the OSAS (+) cases. Patients with increased body mass index together with short back-face hight and narrow angle of skull base tend to have more apnea. Conclusion: Due to its cheapness, easy avaibility, and standardization, cephalometric investigations were found to have great value on the diagnosis of obstructive sleep apnea syndrome.

___

1) Mochizuki T, Okamoto M, Sano H, Naganuma H. Cephalometric analysis in patients with obstructive sleep apnea syndrome. Acta Otolaryngol Suppl. 1996;524:64-72. [ Özet ]

2) Tsuchiya M, Lowe AA, Pae EK, Fleetham JA. Obstructive sleep apnea subtypes by cluster analysis. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1992 Jun;101(6):533-42. [ Özet ]

3) Fleetham JA. Upper airway imaging in relation to obstructive sleep apnea. Clin Chest Med. 1992 Sep;13(3):399-416. Review. [ Özet ]

4) Schwab RJ, Gupta KB, Gefter WB, Metzger LJ, Hoffman EA, Pack AI. Upper airway and soft tissue anatomy in normal subjects and patients with sleep-disordered breathing. Significance of the lateral pharyngeal walls. Am J Respir Crit Care Med. 1995 Nov;152(5 Pt 1):1673-89. [ Özet ]

5) Fidan F, Ünlü M, Sezer M, Pala E, Geçici Ö. Obstrüktif uyku apne sendromu ile anksiyete ve depresyon arasındaki ilişki. Toraks Dergisi. 2006 Ağustos;7(2):125-9.

6) Dündar A, Gerek M, Akçam T, Papuşçu Y. Obstrüktif uyku apneli hastalarda üst hava yolu boyutlarının bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1998;6(3):134-138.

7) Yücel A, Ünlü M, Haktanır A, Acar M, Fidan F. Evaluation of the upper airway cross-sectional area changes in different degrees of severity of obstructive sleep apnea syndrome: cephalometric and dynamic CT study. Am J Neuroradiol. 2005 Nov/Dec; 26:2624–9. [ Özet ]

8) Andersson L, Brattstrom V. Cephalometric analysis of permanently snoring patients with and without obstructive sleep apnea syndrome. Int J Oral Maxillofac Surg. 1991 Jun;20(3):159-62. [ Özet ]

9) Hochban W, Brandenburg U. Morphology of the viscerocranium in obstructive sleep apnoea syndrome--cephalometric evaluation of 400 patients. J Craniomaxillofac Surg. 1994 Aug;22(4):205-13. [ Özet ]

10) Johns FR, Strollo PJ Jr, Buckley M, Constantino J. The influence of craniofacial structure on obstructive sleep apnea in young adults. J Oral Maxillofac Surg. 1998 May;56(5):596-602; discussion 602-3. [ Özet ]

11) Lowe AA, Ozbek MM, Miyamoto K, Pae EK, Fleetham JA. Cephalometric and demographic characteristics of obstructive sleep apnea: an evaluation with partial least squares analysis. Angle Orthod. 1997;67(2):143-53. [ Özet ]

12) Mayer G, Meier-Ewert K. Cephalometric predictors for orthopaedic mandibular advancement in obstructive sleep apnoea. Eur J Orthod. 1995 Feb;17(1):35-43. [ Özet ]

13) Petri N, Suadicani P, Wildschiodtz G, Bjorn-Jorgensen J. Predictive value of Muller maneuver, cephalometry and clinical features for the outcome of uvulopalatopharyngoplasty. Evaluation of predictive factors using discriminant analysis in 30 sleep apnea patients. Acta Otolaryngol. 1994 Sep;114(5):565-71. [ Özet ]

14) Lowe AA, Fleetham JA, Adachi S, Ryan CF. Cephalometric and computed tomographic predictors of obstructive sleep apnea severity. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1995 Jun;107(6):589-95. [ Özet ]

15) Ferguson KA, Ono T, Lowe AA, Ryan CF, Fleetham JA. The relationship between obesity and craniofacial structure in obstructive sleep apnea. Chest. 1995 Aug;108(2):375-81. [ Özet ]

16) Tangugsorn V, Krogstad O, Espeland L, Lyberg T. Obstructive sleep apnea (OSA): a cephalometric analysis of severe and non-severe OSA patients. Part I: Multiple comparison of cephalometric variables. Int J Adult Orthodon Orthognath Surg. 2000 Summer;15(2):139-52. [ Özet ]

17) Tangugsorn V, Krogstad O, Espeland L, Lyberg T. Obstructive sleep apnea (OSA): a cephalometric analysis of severe and non-severe OSA patients. Part II: A predictive discriminant function analysis. Int J Adult Orthodon Orthognath Surg. 2000 Fall;15(3):179-91. [ Özet ]

18) Barış Yİ, Obstüktif sleep apne sendromunun tarihçesi. In: Barış Yİ (ed). Obstrüktif Sleep Apne Sendromu. Ankara, Kent Matbaacılık 1993; 1-4.

19) Pae EK, Lowe AA, Fleetham JA. A role of pharyngeal length in obstructive sleep apnea patients. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1997 Jan;111(1):12-7. [ Özet ]

20) Köktürk O, Köktürk N. Obstrüktif uyku apne sendromu fizyopatolojisi. Tüberküloz ve Toraks 1998 46(3):288-300.

___

KBB-Forum
  • ISSN: 1303-3263
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2002

11.5b6.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Kimura's disease: A diagnostic challange

Ozan Seymen SEZEN, Hande KAYTANCI, UTKU KUBİLAY, Nagihan BARIŞIK, Şeref ÜNVER

Acoustic difference in voıce of the patients with and without organic lesion in functional voıce disorders

Tolga KANDOĞAN, Ziya OZUER

Normal burunlarda subjektif nazal açıklık hissi ile objektif bulgular arasındaki uyum

Hacim DELİKTAŞ, Murat Cem MİMAN, Orhan ÖZTURAN, Yüksel TOPLU, Mustafa AKARÇAY

Maksiller sinüs kolesterol granüloması

MANSUR DOĞAN, Altan YILDIRIM, Ali İhsan BEBEK, Ahmet MÜSLEHETTİNOĞLU, Şahande ALAGÖZ

Malignant peripheral nerve sheath tumor presenting as a parotid mass

Gül CANER, Güliz ÖZKÖK, Güldeniz GÜLER, Erdal GÜL, Mehmet Ziya ÖZÜER, Hakan POSTACI

Sarı tırnak sendromu

Erdinç AYDIN, Kübra AKMAN, Güzin AKKUZU, Babür AKKUZU, Levent Naci ÖZLÜOĞLU

Bilateral nasoalveolar cyst: Case report and therapeutic approach

Ahmet URAL, M. Huntürk ATİLLA, Mesut TEZER, Sabri USLU

Impact of microdebrider in surgical treatment of nasal polyposis in terms of health related quality of life and objective findings: A comperative randomized single blinded clinical study

Kürşat CEYLAN, Ünal BAYIZ, Zeynep KIZILKAYA, Özcan LALE, Hatice EMİR, İLHAN ÜNLÜ, Ahmet YAVANOĞLU, Erdal SAMİM

İşitsel devamlı-durumda uyarım yanıtları ve klinik kullanımı

Yezdan FIRAT, Gonca SANNAROĞLU, Erol BELGİN

Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda sefalometrik analiz sonuçları

Ebru TAŞ, Mustafa BİLAZER, Ethem ŞAHİN, Ali Okan GÜRSEL