Normal burunlarda subjektif nazal açıklık hissi ile objektif bulgular arasındaki uyum

Amaç: Bu çalışma ile hastalar tarafından normal solunum yaptığı ifade edilen burunların akustik rinometri (ARM) ve rinomanometri (RMM) gibi objektif ölçümlerinin hangi sınırlar içerisinde olduğunun ortaya konması, objektif verilerden hangilerinin hastanın kendi nazal açıklığını değerlendirmesi ile daha iyi korelasyon gösterdiğinin saptanması ve nazal direnç ve minimal kesit alanı (MCA) arasındaki ilişkinin ortaya konması amaçlanmıştır. Yöntem ve Gereçler: Subjektif olarak burun tıkanıklığı yakınması olmadığını söyleyen ve anterior rinoskopik muayenesi normal olan toplam 124 olgunun 248 nazal kavitesi çalışmaya alındı. Olgular burunlarında hissettikleri açıklığı “Görsel analog skala (GAS)” üzerinde işaretlediler. Bulgular: GAS ile dekonjesyon öncesi total volüm (tVol) ve ekspiratuar total nazal direnç (tND) arasında korelasyon olmadığı,; inspiratuar tND arasında ise çok zayıf bir korelasyon olduğu saptanmıştır. Dekonjesyon öncesi ve sonrasında tVol ile inspiratuar tND ve ekspiratuar tND arasında anlamlı bir korelasyon saptanmamıştır. Ayrıca hem dekonjesyon öncesi hem de sonrasında MCA1 ve MCA2 ile o kavitelerdeki ND arasında ilişki saptanamamıştır. Sonuç: Objektif değerlendirme yöntemleriyle subjektif burun açıklığı hissi arasında bir korelasyon olmaması nedeniyle burun açıklığı araştırılırken hem ARM, hem de RMM birlikte değerlendirilmelidir.

Correlation between subjective nasal patency feeling and objective findings in normal nose

Objective: In this study we aimed to explain the limits of objective measurements like acoustic rhinometry (ARM) and rhinomanometry (RMM), which objective parameter correlates the individual's own nasal patency feeling and the relation between nasal resistance and minimal cross sectional area (MCA) in normal individuals who expects themselves as normal nasal breathers. Matherials and Methods: A total of 248 nasal cavities (124 volunteers) were measured by using ARM and RMM and also each volunteer scorred their nasal patency feelings on the “visual analogue scale (VAS)”. Results: VAS scores showed a weak correlation with inspiratory total nasal resistance (tNR), but did not correlate with total volume (tVol) and expiratory tNR before decongestion. tVol didn't correlate with both inspiratory and expiratory tNR either before or after decongestion. In addition MCA1 and MCA2 did not correlate with NR at each side before and after decongestion. Conclusion: It is recommended that both ARM and RMM should be used for evaluation of nasal patency; since no correlation exists between objective analysis methods and subjective patency feeling.

Kaynakça

1) Clement PA. Committee for report on standardization of rhinomanometry. Rhinology. 1984;22:151-55. [ Özet ]

2) Miman MC, Toplu Y, Deliktaş H, Özturan O. Akustik rinometrik değerlendirme İle normal burun. KBB-Forum: Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2004;4(3). [ Tam Metin ]

3) Stewart MG, Smith TL, Weaver EM, Witsell DL, Yueh B, Hannley MT, Johnson JT. Outcomes after nasal septoplasty: results from the Nasal Obstruction Septoplasty Effectiveness (NOSE) study. Otolaryngol Head Neck Surg. 2004 Mar;130(3):283-90. [ Özet ]

4) Eccles R, Jones AS. The effect of menthol on nasal resistance to air flows. J Laryngol Otol 1983;97:705-709. [ Özet ]

5) Roithmann R, Cole P, Chapnik J, Barreto SM, Szalai JP, Zamel N. Acoustic rhinometry, rhinomanometry and the sensation of nasal patency: a correlative study. J Otolaryngol 1994:23:454-8. [ Özet ]

6) Szucs E, Clement PA. Acoustic rhinometry and rhinomanometry in the evaluation of nasal patency of patients with nasal septal deviation. Am J Rhinol 1998;12:345-352. [ Özet ]

7) Hirschberg A, Rezek O. Correlation between objective and subjective assessment of nasal patency. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec. 1998 Jul-Aug;60(4):206-11. [ Özet ].

8) Scadding GK, Darby YC, Austin CE. Acoustic rhinometry compared with anterior rhinomanometry in the assessment of response to nasal allergen challenge. Clin Otolaryngol Allied Sci. 1994 Oct;19(5):451-4. [ Özet ]

Kaynak Göster

480 175

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Maksiller sinüs kolesterol granüloması

MANSUR DOĞAN, Altan YILDIRIM, Ali İhsan BEBEK, Ahmet MÜSLEHETTİNOĞLU, Şahande ALAGÖZ

Sarı tırnak sendromu

Erdinç AYDIN, Kübra AKMAN, Güzin AKKUZU, Babür AKKUZU, Levent Naci ÖZLÜOĞLU

Bilateral nasoalveolar cyst: Case report and therapeutic approach

Ahmet URAL, M. Huntürk ATİLLA, Mesut TEZER, Sabri USLU

Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda sefalometrik analiz sonuçları

Ebru TAŞ, Mustafa BİLAZER, Ethem ŞAHİN, Ali Okan GÜRSEL

İşitsel devamlı-durumda uyarım yanıtları ve klinik kullanımı

Yezdan FIRAT, Gonca SANNAROĞLU, Erol BELGİN

Normal burunlarda subjektif nazal açıklık hissi ile objektif bulgular arasındaki uyum

Hacim DELİKTAŞ, Murat Cem MİMAN, Orhan ÖZTURAN, Yüksel TOPLU, Mustafa AKARÇAY

Impact of microdebrider in surgical treatment of nasal polyposis in terms of health related quality of life and objective findings: A comperative randomized single blinded clinical study

Kürşat CEYLAN, Ünal BAYIZ, Zeynep KIZILKAYA, Özcan LALE, Hatice EMİR, İLHAN ÜNLÜ, Ahmet YAVANOĞLU, Erdal SAMİM

Posterior oral kavite defektlerinin rekonstruksiyonunda masseter kas transpozisyon flebi

Ali Şafak DAĞLI, Ertap AKOĞLU, Şemsettin OKUYUCU, Önder MUTLU

Kimura's disease: A diagnostic challange

Ozan Seymen SEZEN, Hande KAYTANCI, UTKU KUBİLAY, Nagihan BARIŞIK, Şeref ÜNVER

Acoustic difference in voıce of the patients with and without organic lesion in functional voıce disorders

Tolga KANDOĞAN, Ziya OZUER