Kimura's disease: A diagnostic challange

Kımura hastalığı, özellikle sarı ırkta hayatın iki ve üçüncü on yılında rastlanan nadir, benign, kronik bir hastalıktır. Bir çok klinisyen bu hastalığın klinik seyri hakkında yeterli bilgiye sahip değildir. Hastalık kendini baş boyun bölgesinde, çoğunlukla parotis bezini de içeren, tümör benzeri lezyonlar ve eşlik eden lenfadenopati, periferik eosinofili ve belirgin olarak artmış serum IgE seviyesi ile belli eder. Kimura Hastalığının teşhisi tutulan lenf nodlarının biopsisi veya çıkartılması ile konulur. Tümörün çıkartılması, sistemik ve lezyon içi steroid uygulanması ve lokal radyoterapi üç ana tedavi seçeneğidir. Bu makalede tekrarlayan boyun kitlesi ile kliniğimize başvuran, daha önce değişik tanılar konulmuş 43 yaşında erkek bir hasta sunulmuştur. Hastanın patolojik olarak tekrar değerlendirilmesine ek olarak çeşitli kan testleri de yapılmıştır. Kimura Hastalığı tedavi seçenekleri ile tartışılmıştır.

Kimura hastalığı: Tanısı zor bir patoloji

Kimura's disease is a rare, chronic, benign disorder primarily seen in male Orientals during second and third decades of life. Many clinicians don't have enough knowladge about clinical presentation of this entity. Disease presents itself as a tumor like lesion with a predilection for the head and neck region often with parotid gland involvement and usually associate with lymphadenopathy, peripheral eosinophilia and markedly elevated serum IgE levels.The diagnosis of Kimura's disease is frequently based on the biopsy or excision of the involved node. Resection of the tumor mass, systemic and intralesional corticosteroids local irradiation are the three major therapeutic options. A 43 years old Turkish male who had been misdiagnosed was referred to our clinic for treatment of recurrent neck mass. In addition to pathological reevaluation of patients histologic speciemens, various blood work was done. Kimura's disease was discussed with treatment options.

Kaynakça

1) Armstrong WB, Allison G, Pena F, Kim JKV. Kimura's disease: Two case reports and a literature review. Ann Otol Rhinol Laryngol 1998;107: 1066-71. [ Abstract ]

2) Nyrop M. Kimura's disease: case report and brief review of the litherature. J Laryngol Otol 1994; 108: 1005-1007. [ Abstract ]

3) Kennedy SM, Pitts JF, Lee WR, Gibbons DC. Bilateral Kimura's disease of eyelids. Br J Ophthalmol 1992; 76: 755-757. [ Abstract ]

4) Calli C, Oncel S, Pinar E, Bener S, Calli A. Kimura's disease: two case reports with a review of the literature. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2004;12:139-143. [ Abstract ]

5) Kuo T, Shih L, Chan H. Kimura's disease involvement of lymph nodes and distinction from angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia. Am J Surg Path 1988; 12: 843-854. [ Abstract ]

6) Motoi M, Wahid S, Horie Y, Akagi T. Kimura's disease; clinical, histological and immunohistochemical studies. Acta Med Okayama 1992; 46:449-455. [ Abstract ]

7) Terada N, Konno A, Shirotori K, Fujisawa T, Atsuta J, Ichimi R, Kikuchi Y,Takaki S, Takatsu K, Togawa K. Mechanism of Eosinophilic granulation in the patients with subcutaneous angioblastic lymphoid hyperplasi with eosinophilia (Kimura's disease) Int Arch Allergy Immunol 1994;104: 18-20. [ Abstract ]

8) Day TA, Abreo F, Hoajsoe DK, Aarstad RF. Treatment of Kimura's disease; a therapetic enigma. Otolaryngol Head Neck Surg. 1995; 112: 333-337. [ Abstract ]

Kaynak Göster

736 309

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Normal burunlarda subjektif nazal açıklık hissi ile objektif bulgular arasındaki uyum

Hacim DELİKTAŞ, Murat Cem MİMAN, Orhan ÖZTURAN, Yüksel TOPLU, Mustafa AKARÇAY

Sarı tırnak sendromu

Erdinç AYDIN, Kübra AKMAN, Güzin AKKUZU, Babür AKKUZU, Levent Naci ÖZLÜOĞLU

Impact of microdebrider in surgical treatment of nasal polyposis in terms of health related quality of life and objective findings: A comperative randomized single blinded clinical study

Kürşat CEYLAN, Ünal BAYIZ, Zeynep KIZILKAYA, Özcan LALE, Hatice EMİR, İLHAN ÜNLÜ, Ahmet YAVANOĞLU, Erdal SAMİM

Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda sefalometrik analiz sonuçları

Ebru TAŞ, Mustafa BİLAZER, Ethem ŞAHİN, Ali Okan GÜRSEL

Bilateral nasoalveolar cyst: Case report and therapeutic approach

Ahmet URAL, M. Huntürk ATİLLA, Mesut TEZER, Sabri USLU

İşitsel devamlı-durumda uyarım yanıtları ve klinik kullanımı

Yezdan FIRAT, Gonca SANNAROĞLU, Erol BELGİN

Acoustic difference in voıce of the patients with and without organic lesion in functional voıce disorders

Tolga KANDOĞAN, Ziya OZUER

Posterior oral kavite defektlerinin rekonstruksiyonunda masseter kas transpozisyon flebi

Ali Şafak DAĞLI, Ertap AKOĞLU, Şemsettin OKUYUCU, Önder MUTLU

Maksiller sinüs kolesterol granüloması

MANSUR DOĞAN, Altan YILDIRIM, Ali İhsan BEBEK, Ahmet MÜSLEHETTİNOĞLU, Şahande ALAGÖZ

Kimura's disease: A diagnostic challange

Ozan Seymen SEZEN, Hande KAYTANCI, UTKU KUBİLAY, Nagihan BARIŞIK, Şeref ÜNVER