İki yıllık otoplasti deneyimi ve sonuçlarımız

Amaç: Kepçe kulak deformitesinin kozmetik sonuçlarını iyileştirmek ve komplikasyon oranlarını düşürmek için çok sayıda teknik tarif edilmiştir. Amacımız anterior çentiklemeyi bir törpü yardımıyla yaptığımız ve matris sütür ile sağlamlaştırdığımız otoplasti sonuçlarımızı ve deneyimimizi paylaşmaktır. Yöntem: Onaltı hastanın 32 kulağına otoplasti yapıldı. Olguların hepsi erkekti. Sekiz yaşındaki bir olgu hariç tüm olguların yaşları 18'den büyüktü. Bütün olgulara psikiyatri konsültasyonu alındı. Bir olgu genel, diğerleri lokal anestezi ile opere edildi. Tüm olgularda kulak arkasından kum saati şeklinde cilt çıkarıldıktan sonra üst uçta kıkırdakta 0,5 cm'lik kesi oluşturularak ön yüze geçildi ve subperikondral planda törpü ile kıkırdak daha esnek hale getirildi. Bunu takiben kıkırdak antiheliks oluşacak şekilde matris sütür ile desteklendi. Konkal kartilajı büyük olan olgularda kartilaj eksizyonu veya konka mastoid sütür yöntemleri kullanılarak rekonstüriksiyon yapıldı. Cilt kapatıldıktan sonra kulağa baskılı bandaj uygulandı. Bulgular: Postoperatif major komplikasyon (%9,3) olarak bir kulakta hematom oluştu, bir kulakta sütürler cilt altından dışarı çıktı ve bir olgunun iki kulağı arasında asimetri oluştu. Hematom iğne aspirasyonu ile tedavi edildi, sütürleri cilt altından çıkan ve asimetri olan olgular reopere edildi. Hastaların geri kalanı sonuçtan memnundu. Hiçbir olguda cilt nekrozu, enfeksiyon ve ön tarafta görünür kartilaj düzensizliği gözlenmedi. Sonuç: Otoplasti hasta ve doktor için tatmini fazla olan bir operasyondur. Amaç düzgün kontürlü simetrik kulaklar oluşturmaktır, bu nedenle tek bir teknik yerine kombine edilmiş teknikler kullanılmalıdır. Biz otoplastide kıkırdağı inceltmek ve çentiklenmeyi sağlamak için törpü kullandık ve sonuçlarımız tatminkardı.

Our two years experience and results of otoplasty

Objective: A great number of surgical techniques have been described to improve the cosmetic outcome and reduce the complication rates of prominent ear. Our aim is to share our experience and results of our otoplasty technique, in which the anterior cartilage is scored using a rasp and supported with mattress sutures fixation. Methods: Otoplasty was performed on thirty-two ears of 16 male patients with ages over 18 years except one 8 year-old-boy. All operations were performed under local anesthesia as only the child was operated under general anesthesia. In all cases, a sand-watch shaped postauricular skin was excised followed by a 0.5 cm cartilage incision in order to reach the anterior side. The cartilage was scored superficially using a rasp in subperichondrial plane to make it more flexible. The cartilage was shaped to form the antihelix and mattress sutures were used to fix the cartilage. Tight dressing was applied after skin suturisation. Results: As postoperative complications (%9,3), hematoma in one ear, suture extrusion from the skin in one ear and asymmetry between two ears of a patient were seen. Hematoma was treated by needle aspiration as asymmetric ear and suture deformities were reoperated. Rest of the patients was satisfied with results. No anterior skin necrosis, infection and visible irregularity of the anterior surface of the cartilage was noted. Conclusion: Otoplasty is a very satisfactory operation for both the patient and the doctor. As the aim of the operation is to produce symmetric ears with smooth contour, for this reason combined techniques must be used instead of an only technique. We used a rasp in otoplasty to make cartilage thin and to provide scoring, and our results were satisfactory.

Kaynakça

1) Adamson PA, Strecker HD. Otoplasty techniques. Facial Plast Surg 1995; 11: 284-300. [ Özet ]

2) Bradbury ET, Hewison J, Timmons MJ. Psychological and social outcome of prominent ear correction in children. Br J Plast Surg 1992; 45: 97-100. [ Özet ]

3) Adamson PA, McGraw BL, Tropper GJ. Otoplasty: Critical review of clinical results. Laryngoscope 1991; 101: 883-888. [ Özet ]

4) Vuyk HD. Cartilage-sparing otoplasty: a review with long-term results. J Laryngol Otol 1997; 111: 424-30. [ Özet ]

5) Campbell AC. Otoplasty. Facial Plast.Surg 2005; 21(4): 310-316. [ Özet ]

6) Janis JE, Rohrich RJ, Gutowski KA. Otoplasty. Plast Reconstr Surg 2005; 115(4): 60-72. [ Özet ].

7) Furnas DW. Correction of prominent ears by concha-mastoid sutures. Plast Reconstr Surg 1968; 42: 189-193. [ Özet ]

8) Rubino C, Farace F, Figus A, Marsa DR. Anterior scoring of the upper helical cartilage as refirement in aesthetic otoplasty. Aesthetic Plast Surg 2005; 29(2): 88-93. [ Özet ]

9) Stucker FJ, Vora NM, Lian TS. Otoplasty: an analysis of technique over a 33 –year period. Laryngoscope 2003; 113(6): 952-956. [ Özet ]

10) Mustarde JC. The treatment of prominent ears by buried mattress sutures: a ten year survey. Plast Reconstr Surg 1967; 39: 382-6. [ Özet ]

11) Chongchet V. A method of antihelix reconstruction. Br J Plast Surg 1963; 16; 268-272. [ Özet ]

12) Stenström SJ. A “natural” technique for correction of congenitally prominent ears. Plast Reconstr Surg 1963; 32; 509. [ Özet ]

13) Burres S. The anterior-posterior otoplasty. Arch Otolaryol Head Neck Surg 1998; 124: 181-185. [ Özet ]

14) Small A. Prevention of meatal stenosis in conchal setback otoplasty. Laryngoscope 1975; 85: 1782-1784. [ Özet ]

15) Beasley NJP, Jones NS. Otoplasty: the problem of the deep conchal bowl. J Laryngol Otol 1996; 110: 864-868. [ Özet ]

16) Calder CJ, Naasan A. Morbidity of otoplasty: a review of 562 consecutive cases. Br J Plast Surg 1994; 47: 170-174. [ Özet ]

17) Weerda H, Siegert R. Complications in otoplastic surgery and their treatment. Facial Plast Surg 1994; 10: 287-297. [ Özet ]

Kaynak Göster