Elektronik dergi KBB Forum'un 3 yılı

Ülkemizde KBB süreli yayınları az sayıdadır. Bu dergiler çeşitli sorunlarla uğraşmaktadır. Ancak içlerinden biri olan KBB-Forum olumlu farklılıklar taşımaktadır. Bu derginin geçen üç yılı retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmede derginin çeşitli parametreleri incelenmiş ve basılı dergilerle karşılaştırılarak elektronik dergi olmanın avantajları ve üç yılın getirdikleri incelenmiştir.

Kaynakça

1) ARDIÇ N A, KARA C O, KBB ve Baş Boyun Cerrahisi- İndeks ( 1990-1994). Bilal Ofset, 1995. Denizli.

2) KAZANCIGİL A, SOLOK V, Türk Bilim Tarihi Bibliyografyası (1850-1981), İstanbul Matbaası, 1981. İstanbul.

3) KBB-Forum dergisi 2002-2004 sayıları. www.kbb-forum.net

4) ŞENOCAK F. Kronolojik Otolarengoloji tarihçesi. Hilal Matbaacılık, 1975. İstanbul.

5) TÜBİTAK-Türk Tıp Dizini. Cilt: 1-2-3-4-5 Yıl :1993-1994-1995-1996-1997

6) YILMAZ O, KBB-BBC dergisinin sekiz yılı. KBB-BBC Dergisi. 9:1, 2002, 1-9

Kaynak Göster