Desmoid tumor invading residual thyroid tissue

Desmoid tümörler (Fibromatozis) etyolojileri tam olarak anlaşılamamış nadir yumuşak doku tümörleridir. Ekstraabdominal desmoid tümörler en çok ekstremiteleri veya göğüs duvarını tutarlar fakat rezidü tiroid dokusunu tutan desmoid tümörler çok nadirdir. Bu tümörler sert, lastik kıvamındadır ve çevre dokulara aşırı derecede infitrasyon gösterirler. Uzun süreli takip sonuçlarını bildiren çalışmalarda uzak yayılım yaptığı bildirilmemişse de, rezeksiyon sonrası güçlü bir nüksetme eğilimi vardır. Bu nedenle, eğer mümkünse negatif cerrahi sınırı sağlayacak şekilde geniş radikal rezeksiyon yapılmasının tedavinin başarısı için şart olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte özellikle nüks veya boyundaki vital yapıları tutmuş tümörler küratif cerrahiye engel olabilir. Rezeke edilemeyen veya rezeksiyon sonrası pozitif marjin saptanan hastalarda radyoterapi tümör kontrol için fayda sağlayabilir. Baş ve boyuna nadir yerleşimli bu tümörlerin rezidü tiroid dokusuna invaze olmuş çok nadir bir formunu yayınlamayı amaçladık.

Rezidü tiroid dokusuna invaze desmoid tümör

Desmoid tumors (Fibromatosis) are rare soft tissue tumors whose etiology is not completely understood. Extraabdominal desmoid tumors involve mainly the extremities or the chest wall, hovewer, desmoid tumors invading residual thyroid tissue are very rare. These tumors are firm, rubbery, and have a remarkable tendency to infiltrate into surrounding structures. Although distant spread has not been documented in long-term follow-up studies, these tumors have a strong propensity to recur locally after resection. Wide radical resection with negative margins whenever possible has been considered essential to successful management. However, curative resection may be a challenge, particularly for recurrent tumors or those invading vital structures of the neck. Radiotherapy may be beneficial for tumor control in patients with unresectable tumors; those with positive margins after resection. Our objective was to report a very rare form of this head and neck area located tumor invading residual thyroid tissue.

Kaynakça

1) Dalen BP, Bergh PM, Gunterberg BU. Desmoid tumors: a clinical review of 30 patients with more than 20 years' follow-up. Acta Orthop Scand 2003; 74: 455- 459. [ Abstract ]

2) Lessow AS, Song P, Komısar A. Unusual fibromatosis of the head and neck. Otolaryngol Head Neck Surg. 2004 Mar;130(3):366-9. [ Abstract ]

3) Collins BJ, Fischer AC, Tufaro AP. Desmoid tumors of the head and neck: a review. Ann Plast Surg 2005;54:103–108. [ Abstract ]

4) Siegel NS, Bradford CR. Fibromatosis of the head and neck: a challenging lesion. Otolaryngol Head Neck Surg 2000;123:269-75. [ Abstract ]

5) Hoos A, Lewis JJ, Urist MJ, Shaha AR, Hawkins WG, Shah JP, Brennan MF. Desmoid tumors of the head and neck: a clinical study of a rare entity. Head Neck. 2000;22:814. [ Abstract ]

6) Fletcher CD: Myofibroblastic tumours: an update. Verh Dtsch Ges Pathol 1998; 82: 75- 82. [ Abstract ]

7) Weiss SW, Goldblum JR. Fibromatosis. In: Weiss SW, Goldblum JR, eds. Enzinger and Weiss's soft tissue tumors. St Louis, Mo: Mosby Inc, 2001; 309-346.

8) Budzynski A, Wysocki A. Retroperitoneal desmoid tumor. Przegl Lek 1996; 53: 506- 507. [ Abstract ]

9) Wilkins SA Jr, Waldron CA, Mathews WH, Droulias CA. Aggressive fibromatosis of the head and neck. Am J Surg 1975; 130: 412- 415. [ Abstract ]

10) Abdelkader M, Riad M, Williams A. Aggressive fibromatosis of the head and neck (desmoid tumours). J Laryngol Otol 2001;115:772-6. [ Abstract ]

Kaynak Göster