İstanbul Tarihi Yarımada Peyzaj Düzenlemelerinde Kullanılan Odunsu Bitkiler Üzerine Bir Araştırma

İstanbul tarihi yarımada'da yürütülen bu çalışmada; öncelikle park, meydan, cami bahçesi, saray bahçesi ve botanik bahçesi gibi farklı özelliklerdeki örnek alanlarda mevcut odunsu bitki taksonları tespit edilmiştir. Toplam 7 örnek alanda yürütülen çalışmada, yerinde inceleme, fotoğraflama, örnek toplama ve tespit çalışmaları yapılmıştır. Tespit edilen odunsu bitkilerin bulundukları familyalara göre dağılımları ve cins-tür bazında yoğunlukları SPSS analiz programı ile değerlendirilmiştir. Ayrıca her bir bitki taksonunun bu bölgedeki kullanım yoğunlukları, örnek alanlarda bulunma durumlarına göre belirlenmiştir. Mevcut bitki taksonlarının bulunduğu yerin ekolojik yapısı ile uyumunu belirlemek üzere, Schroeder (1976) tarafından geliştirilen "bitkilerin yayılış alanı formülü"nden yararlanılarak bir değerlendirme yapılmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre; İstanbul tarihi yarımada peyzaj düzenleme alanlarında bitki tür çeşitliliği açısından toplam 189 odunsu takson ile önemli bir değerde olduğu, egzotik bitkilerin kullanımının bu bölgede oldukça yoğun olduğu ve bazı taksonların da ekolojik açıdan bu bölgede kullanımının uygun olmadığı tespit edilmiştir.

A Research on Use of Woody Plants of Istanbul Historical Peninsula Landscape Design Areas

Within this study which is carried out in the historical peninsula of Istanbul, the current woody plant taxa of sample areas such as park, square, mosque garden, palace garden and botanical garden, has been identified. Site inspections, photographing, sample collection and detection studies has been carried out in the selected 7 sample areas. The detected woody plants were evaluated within the SPSS analysis programme; in terms of their distribution by the family names and also genus-species densities. Furtermore, the usage density of each plant taxa in this region has been identified, according to theiroccurece in the sample areas. In order to determine the harmony of the plants within the ecological structure of the area; the "formula of plants deployed area" has been used, which was developed by Schroeder (1976). According to the results obtained from this study, it is identified that the landscape design areas of the historical peninsula in Istanbul, has an important value of plant diversity within total of 189 woody plant taxa. The other important results identified in this study are, the intensively usage of exotic woody plants and also the reality that some of the woody plant taxa used in the landscape designs of this area are not ecologically suitable for this region.

Kaynakça

Atasoy, N., 2002. Hasbahçe- Osmanlı kültüründe bahçe ve çiçek, K. Kitaplığı, İstanbul.

Ayaşlıgil, Y., 1990. Park-bahçe odunsu bitkilerin ekolojisi ve doğal yayılışları, İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri:B, İstanbul.

Ayaşlıgil, Y., 2005. Bitki kullanımı, Basılmamış Ders Notları, İ.Ü. Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, İstanbul.

Avcı M., 2010. Tarihsel Süreçte İstanbul'un Bitki Örtüsü ve Bahçe Kültürü, Acta Botanica. ss.33-40.

Davis, P.H., 1965-1985. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol I-IX, Edinburgh University Press, Edinburgh.

Davis, P.H., Mill, R.R. and Tan, K., 1988. Flora of Turkey and the East Aegean Islands (Supplement), Vol 10, Edinburgh University Press, Edinburgh.

Dirr, M. A., 1998. Manual of Woody Landscape Ornamental Characteristics, Culture, Propagation and Uses, ISBN: 0875637957. Identification,

Evyapan, G. A. 1972. Eski Turk bahc eleri ve özellikle eski İstanbul bahçeleri. Orta Dogu Teknik Universitesi, Ankara.

Fitschen, J., 1994. Gehölzflora mit Früchteschlüssel, ISBN: 3-494-01221-0.

Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T. and Başer, K.H.C., 2000. Flora of Turkey and the East Aegean Islands (Supplement 2), Vol 11, University Press, Edinburgh.

Hillier, 2002. The Hillier Manual of Trees and Shrubs, ISBN: 0715310739.

Kayacık, H., 1980. Orman ve Park Ağaçlarının Gymnospermae (Açık Tohumlar), İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, İ.Ü. Yayın No: 2642, O.F. Yayın No: 281, İstanbul.

Kayacık, H., 1981. Orman ve Park Özel Ağaçlarının Angiospermae (Kapalı Tohumlar), İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, İ.Ü. Yayın No: 2766, O.F. Yayın No: 287, İstanbul.

Kayacık, H., 1982. Orman Park ve Ağaçlarının Angiospermae (Kapalı Tohumlular), İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, İ.Ü. Yayın No: 3013, O.F. Yayın No: 321, İstanbul.

Krussmann, G., 1984. Manual of Cultivated Broad-Leaved Trees & Shrubs, Volume I, A- D, Timber Press, Oregon, ISBN: 0-917304-78-0.

Krussmann, G., 1985a. Manual of Cultivated Broad-Leaved Trees & Shrubs, Volume II, E- PRO, Timber Press, Oregon, ISBN: 0-88192- 005-3.

Krussmann, G., 1985b. Manual of Cultivated Conifers, Timber Press, Oregon, ISBN: 0-88192- 007-X.

Krussmann, G., 1986. Manual of Cultivated Broad-Leaved Trees & Shrubs, Volume III, PRU- Z, Timber Press, Oregon, ISBN: 0-88192-006-1.

Polunin, O.,1969. Flowers of Europe, Oxford University Press, New York, Toronto.

Schroeder, F.G., 1976. Über die Okologie und Herkunft der Gartengehölze, In Hansen, R.u.

URL1, 2015. Google Earth. https://www.google.com/maps

URL2, 2004. Tubives, Türkiye Bitkileri Veri Tabanı, http://turkherb.ibu.edu.tr/, Eskişehir.

URL3, 2009. IPNI, The International Plant Names Index, http://www.ipni.org/ipni/plantnamesearchpage .do

URL4, 2010. RHS, Royal Horticultural Society, Database of Search for Plant Names, http://www.rhs.org.uk/databases/summary.asp

URL5, 2010. Royal Botanic Gardens, Kew and Missouri Botanical Garden Database of plants, www.theplantlist.org

Walter, H., 1968-1974. Vegetation Der Erde, 2Bde., 2-3 Aufl, Stuttgart.

Yaltırık, F., 1991. Bazı Yapraklı Ağaç ve Çalıların Kışın Tanınması (Uygulama Kılavuzu), Ormancılık Eğitim ve Kültür Vakfı, Yayın No: 5, İstanbul.

Yaltırık, F., Efe, A., Uzun, A, 1997. Tarih Boyunca İstanbul'un Egzotik Ağaç ve Çalıları. İsfalt Yayını No: 4, İstanbul.

Kaynak Göster

1014 405

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

İstanbul Tarihi Yarımada Peyzaj Düzenlemelerinde Kullanılan Odunsu Bitkiler Üzerine Bir Araştırma

Doğanay YAYIM YENER

Botanik Bahçelerinde Ziyaretçi Tercihlerinin Belirlenmesi 'Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Örneği

BANU KARAŞAH, Mustafa VAR

Vacsol-Aqua ile Emprenye EdilmişBazı Ağaç Malzemelerin Yüzey Pürüzlülüğü ve Yapışma Direnç Özellikleri

HAKAN KESKİN, H. İsmail KESİK, Fatih TEMEL, Yasemin ÖZTÜRK

Markov Zinciri Modeli Kullanılarak Kahramanmaraş İli İçin Gelecekteki Hidrolojik Kuraklık Olasılıklarının Belirlenmesi

MAHMUT REİS, Hurem DUTAL

Genç Odası Mekânı ve İç Donatı Elemanlarının Tasarım Kriterlerinin Belirlenmesi: ODTÜ Biyoloji ve Gıda Mühendisliği Bölümleri Örneği

KUBULAY ÇAĞATAY, NECMİ KAHRAMAN, KEMAL YILDIRIM

Two New Genus Records for Turkish Helotiales

ILGAZ AKATA, ABDULLAH KAYA, Yasin UZUN

Inter- and Intra-Specific Variation in Anatomical and Morphological Shapes and Biochemical Ratios of Sun, Intermediate and Shade Leaves from Three Deciduous Tree Species

TEMEL SARIYILDIZ

Dizüstü Bilgisayarların Masa Üstünde Kullanımının Kullanıcı Gözünden ve Antropometrik Açıdan Değerlendirilmesi (Karadeniz Teknik Üniversitesi Örneği)

KEMAL ÜÇÜNCÜ, TUTKU ÜÇÜNCÜ

Peyzaj Çalışmalarında Kullanılan Bazı Bitkilerde Klorofil Miktarının Değişimi

MEHMET ÇETİN

Çıplak Köklü Kokulu Ardıç (Juniperus foetidissima Wild.) Fidanlarında Su Potansiyeli Bileşenlerinde Oluşan Dönemsel Değişimler

İbrahim ARSLAN, AYŞE DELİGÖZ