Bartın İli Kavak Zararlılarına Yeni Katkılar

2009-2011 yılları arasında gerçekleştirilen bu çalışmada daha önce Bartın'da kavak ağaçlarında (Populus spp.) tespit edilen zararlı böcek türleri ile ilgili bulgulara yeni katkılar sağlanmaya çalışılmıştır. Çalışmamızda 4 takıma mensup 5 familyadan 7 tür tespit edilmiş olup, tespit edilen 7 türün (Saperda populnea, Melonophila picta, Amphipyra berbera, Scoliopteryx libatrix, Pristiphora conjugata, Lygaeonematus compressicornis, Mordwilkoja vagabunda) tamamı Bartın için yeni kayıtlar niteliğindedir. Amphipyra berbera ise kavak zararlısı olarak ilk kez tespit edilmiştir.

The New Contributions to Poplar Pests of Bartın

The study was conducted in Bartın between 2009 and 2011. This study contributes to the data on poplar tree pest species in Bartın In the study a total of 7 species belonging to 5 families of 4 orders were identified. All the determined 7 species Saperda populnea, Melonophila picta, Amphipyra berbera, Scoliopteryx libatrix, Pristiphora conjugata, Lygaeonematus compressicornis, Mordwilkoja vagabunda) are new records for Bartın. Of those, Amphipyra berbera was identified as a pest on poplar for the first time.

Kaynakça

Çanakçıoğlu H. 1993. Orman Entomolojisi (Özel Bölüm), İ. Ü. Yayın No: 3623, Orman Fak. Yayın No: 412, İstanbul.

Güler N., Can P. 1994. Orta ve Güneydoğu Anadolu'da kullanılan kavak klonlarında görülen zararlılar. T.C. Orman Bakanlığı Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçları Araşt. Müd.Tek. Bült.No:166, İzmit, 24s.

Sekendiz O. 1974. Türkiye Hayvansal Kavak Zararlıları Üzerinde Araştırmalar. Karadeniz Teknik Üniversitesi Genel Yayın No: 62, Orman Fakültesi Yayın No: 3. Çağlayan Basımevi, Cağaloğlu, İstanbul, 196 s.

Selek F. 1998. İzmit ve Adapazarı yöresinde kavaklarda zarar yapan lepidoptera türleri. T.C. Orman Bakanlığı Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçları Araşt. Müd. Çeşitli Yayınlar Serisi No:13, İzmit, 45s.

Sönmezyıldız H., 2006. Bartın Yöresinde Fidanlarda ve Süs Bitkilerinde Zarar Yapan Böcekler. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Bartın.

Şimşek Z. 2005. Kızılırmak (Çankırı)'da Sarılekeli Kavak Süslüböceği (Melanophila picta (Pall.) (Coleoptera: Buprestidae)'nin Biyolojisi ve Mücadelesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 8, Bartın.

Toper A., 1995. Bartın Yöresinde Kavaklarda Zarar Yapan Böcekler. Z.K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Mühendislik Tezi, Bartın.

Tozlu G. 2001. Sarıkamış (Kars)'ta Titrek Kavak (Populus tremula L.)'ta zarar yapan böcek türlerinin tespiti ve bunlardan bazı önemli türlerin biyolojisi üzerinde çalışmalar. Türk Entomoloji Dergisi, 25 (2): 133-146.

URL 1, http://ukmoths.org.uk/show.php?id=184 (Erişim Tarihi: 01.06.2010)

Yıldız N. 1975. Saperda populnea L.'nin Türkiye'deki Yayılışı, Biyolojisi, Zararları, Koruma ve Savaş Metodları Üzerine Araştırmalar. T.C. Orman Bakanlığı Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçları Araşt. Müd. No:10, İzmit.

Yıldız Y., Toper Kaygın A. 2010. A New Record for Turkey Aphid Fauna : Mordwilkoja vagabunda (Walsh, 1863) (Homoptera, Aphididae: Pemphigini), Journal of the Entomological Research Society Vol.12,No 2, pp. 97-102

Kaynak Göster

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1303-2399
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2001

7.4b5.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Orman Yangınları ve Orman Amenajman Planları

İSMAİL BAYSAL, ERTUĞRUL BİLGİLİ, Emin Zeki BASKENT

Genç Odası Mekânı ve İç Donatı Elemanlarının Tasarım Kriterlerinin Belirlenmesi: ODTÜ Biyoloji ve Gıda Mühendisliği Bölümleri Örneği

KUBULAY ÇAĞATAY, NECMİ KAHRAMAN, KEMAL YILDIRIM

Türkiye'de Hükümetlerin Orman Kaynakları Yönetimi ve İşletmeciliğine Yönelik Bazı Uygulamalarının İrdelenmesi (1961-2012 Dönemi)

Ahmet Köksal COŞKUN, Atakan Öztürk, MUSTAFA FEHMİ TÜRKER

Karbon Nanotüp İle Güçlendirilen Ahşap Polimer Nanokompozitlerin Uzun Süreli Su Alma Davranışlarının Belirlenmesi

ALPEREN KAYMAKCI

A Morphological and Anatomical Study on Endemic Campanula davisii Turrill ( Campanulaceae ) in Turkey

EMİNE ALÇITEPE

Pulp and Paper Production from Bitter Orange (Citrus aurantium L.) Woods with Soda-AQ Method

AHMET TUTUŞ, Mustafa ÇİÇEKLER, Nazmiye KUCUKBEY

Cordyceps militaris, The First Record From Family Cordycipitaceae in Turkey

ILGAZ AKATA, ŞANLI KABAKTEPE, HASAN AKGÜL

Vacsol-Aqua ile Emprenye EdilmişBazı Ağaç Malzemelerin Yüzey Pürüzlülüğü ve Yapışma Direnç Özellikleri

HAKAN KESKİN, H. İsmail KESİK, Fatih TEMEL, Yasemin ÖZTÜRK

Milli Parkların Koruma Yapısının Ekolojik Duyarlılık Analizi İle Ortaya Konması: Altındere Vadisi Milli Parkı Örneği

ERTAN DÜZGÜNEŞ, ÖNER DEMİREL

Effect of Pleurotus ostreatus White-rot fungi on Chemical Properties of Beech (Fagus orientalis) Wood Chips

SAİM ATEŞ, Damla Didem AKYILDIZ, ÇAĞRI OLGUN