Elektrokimya Öğretiminde Uygulanan Probleme-Dayalı Öğrenme PDÖ ve Senaryoya İlişkin Öğrenci Görüşleri

Araştırma, Analitik Kimya dersinde ‘Elektrokimya’ konusunda geliştirilen ve kullanılan probleme-dayalı öğrenme PDÖ oturumları ve senaryosuna ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemeyi amaçlamıştır. Çalışma Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Kimya Eğitimi’nde okuyan dördüncü sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir N=15 . Senaryo ve PDÖ eğitim oturumlarına ilişkin öğrenci görüşleri yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak alınmıştır. Ek olarak, öğrencilerden söz konusu konuya ilişkin farklı bir senaryo ve öğretim materyali tasarlama önerileri de istenmiştir. 11 açık-uçlı sorudan oluşan yapılandırılmış görüşme formundan elde edilen veriler içerik analiziyle değerlendirilmiştir. Genel olarak öğrenciler PDÖ eğitim oturumları ve senaryoya ilişkin olumlu görüşler belirtmişlerdir. Çalışmada uygulanan senaryonun,günlük hayatla ilişkili etkinliklerle konu içeriğinin arttırılarak genişletilebileceği önerilmiştir

Students’ Opinions about Problem-Based Learning PBL and Scenario Applied in Teaching ‘Electrochemistry’

This research aimed to determine students’ opinions about both problem-based scenario developed and the sessions of problem-based learning PBL used for the topic of ‘Electrochemistry’ in an Analytical Chemistry course. The research was conducted with students who were studying in the fourth year in the Department of Chemistry Education, Secondary Science and Mathematics Education, Faculty of Buca Education, Dokuz Eylul University N=15 . Students’ opinions concerning the scenario and the PBL sessions were gathered by using a structured data collection tool. In addition, the attempt was made to determine whether the students could themselves design a scenario or different learning materials for the relevant topic. The data obtained from the structured data collection tool consisted of answers to 11 open-ended questions which were evaluated by content analysis. Students stated positive opinions related to PBL sessions and problem-based scenario in general. The study proposes that the scope of the applied scenario could be further expanded by increasing content of the topic related to activities associated with daily life.

___

 • Akınoğlu, O., Tandogan, RÖ. 2007. The Effects of Problem- Based Active Learning in Science Education on Students’ Academic Achievement, Attitude and Concept Learning. EURASIA J. Math., Sci Tech. Ed., 3 (1): 71–81.
 • Akpınar, A., Ergin, Ö. 2005. Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımına Yönelik Öğrenci Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (9): 3–14.
 • Akram, M., Surif, JB., Ali, M. 2014. Conceptual Difficulties of Secondary School Students in Electrochemistry. Asian Soc. Sci., 10 (19): 276-281.
 • Allen, D.E., Donham, RS., Bernhardt, S.A. 2011. Problem- based Learning. New dir. teach. learn., 128: 21–29.
 • Arı, A.A., Katrancı, Y. 2014. The opinions of primary mathematics student-teachers on problem-based learning method. Procedia Soc. Behav. Sci., 116: 1826–1831.
 • Barrows, H.S. 1996. Problem-based Learning in Medicine and Beyond: A Brief Overview. New dir. teach. learn., 68: 3–12.
 • Baysal, Z.N. 2017. The problem-based learning process: Reflections of pre-service elementary school teachers. Educ. Res. Rev.,12 (4): 177–188.
 • Belt, S.T., Evans, E.H., McCreedy, T., Overton, T.L., Summerfield, S. 2002. A Problem Based Learning Approach to Analytical and Applied Chemistry. University Chem. Educ., 6 (2): 29–36.
 • Selco, JI., Roberts, J.L.Jr., Wacks, DB. 2003. The Analysis of Seawater: A Laboratory-centered Learning Project in General Chemistry. J. Chem. Educ., 80(1): 54–57.
 • Semerci, İÖ. 2014. Cinayetleri Aydınlatan Kimyasal: Luminol. Tubitak Bilim Genç. http://www.bilimgenc.tubitak.gov. tr/makale/cinayetleri-aydinlatan-kimyasal-luminol(Accessed February 2016)
 • Sencan, H. 2005. Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik. 1.Edition, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Senocak, E.,Taskesenligil, Y., Sozbilir, M. 2007. A Study on Teaching Gases to Prospective Primary Science Teachers through Problem-Based Learning. Res. Sci. Educ., 37(3): 279– 290.
 • Severinghaus, JW., Astrup, P.B. 1985. History of Blood Gas Analysis. I, The Development of Electrochemistry. J Clin Monit., 1(3): 180–192.
 • Strobel, J., Van Barneveld, A. 2009. When is PBL More Effective? A Meta-synthesis of Meta-analyses Comparing PBL to Conventional Classrooms. Interdisciplinary J. PBL, 3 (1): 44–58.
 • Tan, M., Temiz, B.K. 2003. Fen Öğretiminde Bilimsel Süreç Becerilerinin Yeri ve Önemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (13): 89–101.
 • Tarhan, L., Kayalı, H.A., Urek, R.Ö., Acar, B. 2008. Problem- Based Learning in 9th Grade Chemistry Class: Intermolecular Forces. Res. Sci. Educ., 38 (3): 285–300.
 • Tarhan, L., Sesen, B.A. 2013. Problem Based Learning in Acids and Bases: Learning Achievements and Students’ Beliefs. J Balt. Sci. Educ., 12 (5): 565–578.
 • Tarkın, A., Uzuntiryaki-Kondakcı, E. 2017. Implementation of Case-Based Instruction on Electrochemistry at the 11th Grade Level. Chem. Educ. Res. Pract., doi: 10.1039/c7rp00062f
 • Tatar, E. 2007. Effect of Problem Based Learning Approach on Understanding of First Law of Thermodynamics, Doctoral Dissertation, Atatürk University, Erzurum.
 • Tosun, C. 2010. Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Çözeltiler ve Fiziksel Özellikleri Konusunun Anlaşılmasına Etkisi, Doctoral Dissertation, Atatürk University, Erzurum.
 • Tosun, C., Taskesenligil, Y. 2013. The Effect of Problem- Based Learning on Undergraduate Students’ Learning about Solutions and Their Physical Properties and Scientific Processing Skills. Chem.Educ. Res. Pract., 14(1): 36–50.
 • Tunc, T. 2015. Analitik Kimya Dersi “Elektrokimya” Konusunda Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi, Doctoral Dissertation, Dokuz Eylul University, Izmir.
 • Wood, DF. 2003. ABC of learning and teaching in medicine: Problem-based learning. Br. Med. J., 326: 328–330.
 • Ying, Y. 2003. Using Problem-Based Teaching and Problem- Based Learning to Improve the Teaching of Electrochemistry. The China Papers, July: 42–47.
 • Yadav, A., Vinh, M., Shaver, G.M., Meckl, P., Firebaugh, S. 2014. Case-Based Instruction: Improving Students’ Conceptual Understanding through Cases in a Mechanical Engineering Course. J. Res. Sci. Teach., 51 (5): 659–677.
Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi-Cover
 • ISSN: 2146-4987
 • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
 • Başlangıç: 2011
 • Yayıncı: ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ