Betonarme Binalarda Kat Yüksekliğinin Yapı Performansına Etkisi

Bu çalışma, son yıllarda geliştirilen ve deprem yönetmeliklerinde yer almaya başlayan yapıların deprem performanslarının belirlenmesi ile ilgili yöntemlerin, kat yüksekliği farklı betonarme binalara uygulanmasını konu edinmiştir. Farklı kat yükseklikleri ve farklı kat adetlerine sahip beşer tip örnek betonarme yapı modellenmiştir. Kat yüksekliği olarak 2.5 m, 2.75 m,3.0 m, 3.25 m ve 3.50 m seçilmiştir. Her bir kat yüksekliğine göre seçilen yapının 5 veya 7 katlı olması durumunda analizler yapılmıştır. Kat yüksekliği arttıkça yapı taban kesme kuvveti azalmış, tepe yer değiştirme değeri ise artmıştır. Ayrıca kat yüksekliği artıkça yapının periyot değeri de artmıştır. Çalışma ile ideal kat yüksekliğinin ne olması gerektiği ile ilgili bilgiler verilmiştir. Elde edilen sonuçlar karşılaştırılarak öneriler yapılmıştır.

The Effect of Storey Height on the Earthquake Performance of RC Buildings

This study is about those methods for determining of earthquake performances of constructions, which have recently been developed and take gradually part in the earthquake regulations, are practiced on reinforced-concrete constructions with different storey height. In this study five type sample reinforced-concrete constructions with different storey height and number were patterned. The storey height was chosen as 2,5 m, 2,75 m, 3.0 m, 3,25 m, 3,50 m. The analyses were performed in the case of being 5 or 7 storey of chosen construction according to each storey height. As long as the storey height increases, the construction base shear force decreases and top displacement value increases. Besides, according to the increase of storey height, the construction’s period value increases. With this study the information was given about the ideal storey height. The obtained results were compared and suggestions were offered.

Kaynakça

Ağcakoca, M. 2006. Burulma modu etkin olan yapıların deprem etkisi altındaki davranışı, Lisans Üstü Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2006.

Aydınoğlu, MN. 2007. A response spectrum-based nonlinear assessment tool for practice: incremental response spectrum analysis (IRSA), ISET Journal of Earthquake Technol., 44(1): 169-192.

Chopra, AK., Goel, RK. 2002. A modal pushover analysis procedure for estimating seismic demands for buildings, Earthquake Eng. Str. Dyn., 31(3): 561–582.

Doğangün, A. 2013. Betonarme yapıların hesap ve tasarımı: DBYBHY-2007 TS500-2000 ve Deprem yonetmeligi2007’ye uygun. Birsen yayınevi.

Doran, B., Akbaş, B., Sayım, İ., Fahjan, Y., Alacalı, SN. 2011. Uzun periyotlu bir yapıda yapısal sağlık izlemesi ve deprem performansının belirlenmesi. 1. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı. 11-14 Ekim.ODTÜ. Ankara 2011.

Fajfar, P. 1999. Capacity spectrum method based on inelastic demand spectra. Earthquake Eng. Struc. Dyn. 28(9): 979-993.

Freeman, SA. 1998. The capacity spectrum method as a tool for seismic design. In Proceedings Of The 11th European Conference On Earthquake Engineering (pp. 6-11).

Işık, E. 2013. Bitlis ili yapı stoğunun birinci kademe ( sokak tarama yöntemi ile) değerlendirilmesi. SDÜ, Fen Bil. Enst. Derg., 17(1):173-178.

Işık, E. 2015. Size effects of columns on buckling. 5th International Science Technology and Engineering Conference ( ISTE-C 2015 ), September 2015, St. Petersburg, Russia.

Işık, E. 2010, Bitlis Şehri deprem performans analizi, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi.

Ilki, A., Celep, Z. 2011. Betonarme yapıların deprem güvenliği. 1. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı. Ankara. Turkey. October

İnel, M. 2008. 2007 Deprem yönetmeliğinde mevcut binaların performanslarının değerlendirilmesi, İmo Denizli Şubesi, Kurs Notları.

Jianmeng, M., Changhai, Z., Lili, X. 2008. An improved modal pushover analysis procedure for estimating seismic demands of structures. Earthquake Eng. Vib., 7(1): 25-31.

Kutanis, M. 2007. Yapı ve deprem mühendisliğinde performans yaklaşımı-1. İMO, Sakarya Bülten.

Kutanis, M., Boru, OE. 2014. The need for upgrading the seismic performance objectives. Earthquakes Struct.. 7(4): 401-414.

Özer, E. 2007. Performansa dayalı tasarım ve değerlendirme. ITU. Lectures Notes

SeismoStruct v6.5. 2016. A Computer Program For Static And Dynamic Nonlinear Analysis Of Framed Structures. Seismosoft,

Sucuoğlu, H. 2007. Kentsel yapı stoklarında deprem risklerinin sokaktan tarama yöntemi ile belirlenmesi, Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İstanbul, 267-284.

Şengezer, B. 1999. 13 Mart 1992 Erzincan depremi hasar analizi ve Türkiye’de deprem sorunu. YT Ü. Basın Yayın Merkezi.

Kaynak Göster