Mağcan Cumabayev'in Şiirinde Mekân

20. yüzyıl başı Kazak edeb yatında daha z yade toplumsal ş rler yle tanınan Mağcan Cumabayev , eserler nde Türkçülük lkes n savunarak hayatının sonuna kadar m llet n n hür ve huzurlu yaşaması uğruna mücadele etm şt r. Türk stan coğrafyasının farklı yerler n ş rler ne taşıyarak, mekâna kend ben n yansıtmıştır. Manzum eserler nde m llet n tar h n mekân unsurlarıyla canlandırır. Tasv r ett ğ mekânın özell kler n hem gerçekç hem de gözlemc bakımdan yansıtır. Bu çalışmada, şa r n ş rler n n özell kler nden kısaca bahsed ld kten sonra ele aldığımız ş rler mekân özell kler bakımından ncelenmeye çalışılmıştır. Bununla b rl kte Cumabayev' n ş rler nde ele alınan mekânların çağrışım özell kler ve sembol k anlamları üzer nde durulmuştur

The Place in Magzhan Zhumabayev's Poetry

Magzhan Zhumabayev (1893—1938) whom is known in Kazakh literature of the early 20th century by his social poetry, until the end of his life, fought for the principle of Turkizm, free and peaceüıl life. Moving his poetry to different parts of Turkestan geography, poet reflected his own me to the place. Poet revitalizes the nation's history in the poetic works with place element. It depicted the features of both place and also reflects the realistic observer care. In this study, we discussed poetry after briefly outlined the features of the poet's works and studied them in terms of spatial features. However, the association properties venues discussed in Zhumabayev poems focused on the characteristics of places and symbolic meaning

Kaynakça

Aktaş, Ş. (2009). Şiir tahliller , Teori – Uygulama. 1. Baskı. Ankara: Akçağ Yayınları.

Cumabayev, M. (1989). Şığarmaları. Almatı: Jazuşı.

Cumabayev, M. (1993). Mağcan Cumabayev' in Şiirler . Aktaran: Ferhat Tamir. Ankara: TDAE.

Cumabayev, M. (2013a). Şığarmaları. Almatı: Jazuşı.

Cumabayev, M. (2013a). Şığarmaları. Almatı: Jazuşı.

Zhıyenbayev, Y. (2016). Kazak Şa r Mağcan Cumabayev' in Şiirlerinde Yapı ve Tema . Yayımlanmamış doktora tezi , Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Kaynak Göster