Valeh Hacılar'ın Türklük bilimine katkıları ve yeni kitabı: Heste Hasan

Tiflis Devlet Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Akademik, Prof. Dr. Valeh Hacılar, Türk halk bilimi, Türk halk edebiyatı, Türk mitolojisi, Türk dili, Türk tarihi, sözlük bilimi ve dil öğretimi alanlarında 24 kitabı, 250 makale ve bildirisi bulunan Türk bilim adamıdır. Valeh Hacılar, seçkin ve saygın bilim adamı olmasının yanı sıra Gürcistan ve Azerbaycan Türkleri arasında lider kişiliği, devlet adamlılığı ve şair kimliğiyle de tanınmaktadır. Bu makalede Valeh Hacılar’ın hayatı, eserleri, Türklük bilimine katkıları ve son kitabı (Heste Hasan Heyatı, Şeirlerinden Seçmeler (Tiflis, 2009)) hakkında bilgi verilmektedir.
Anahtar Kelimeler:

Gürcistan

Contributions of Valeh Hacılar to Turkology and his recent work: Heste Hasan

Academician, Prof. Dr. Valeh Hacılar is a Turkish scientist teaching at Tbilisi State University and who has 24 books, 250 articles and reports on Turkish folklore, Turkish folk literature, Turkish mythology, Turkish, Turkish history and Linguistics. Besides being popular and respectable, Valeh Hajilar is also known for his leadership, public activity and as a poet. There is information about Valeh Hacılar’s life, his works, his contributions to Turkology and his new book ( Khasta Hasan’s life, selections from his poems (Tbilisi, 2009)).
Keywords:

Georgia,

Kaynakça

AĞACANGIZI, Gültekin (2006), Gürcüstan Metbuatında Azerbaycan Edebiyyatı Meseleleri, Bakü.

AHUNDOV, Ehliman - FERZELİYEV, Tehmasib - ABBASOV, İsrafil (1985,1986), Azerbaycan Âşıkları ve El Şairleri I-II, İstanbul,Yayıma Hazırlayanlar: Saim SAKAOĞLU, Ali Berat ALPTEKİN, Esma ŞİMŞEK.

ALYILMAZ, Cengiz (1997), Borçalılı Şair Vilayet RÜSTEMZADE, Kardaş Edebiyatlar Dergisi, S. 41, İzmir, 8-11.

ALYILMAZ, Semra (2002), Borçalı (Gürcistan) Karapapakları’nın (Terekemeleri’nin) Tarihine Dair, Yeni Türkiye, S. 43, Ankara, 288-291.

ALYILMAZ, Semra (2003), Borçalılı Bilim Adamı, Eğitimci, Şair Valeh Hacılar Hayatı- SanatıŞiirleri, Ankara.

CEFERZÂDE, Ezize (2006), Azerbaycan'ın Âşık ve Şair Kadınları, Ankara, Yayıma Hazırlayan: Dr. Cengiz ALYILMAZ.

HACIYEV, Abbas (1980), Tiflis Edebî Mühiti, Bakü.

HEKİMOV, Mürsel İ. (1999), Azerbaycan Âşıg Şe’r Şekilleri ve Gaynagları, Bakü.

HÜMMET, Rafig (2007), Edebî Gürcistan, Tiflis.

İSABALIGIZI, Tinatin (1999), Borçalı Âşıg Mühiti, Bakü.

KARAHAN, Leyla (2004), Semra Alyılmaz, Borçalılı Bilim Adamı, Eğitimci, Şair Valeh Hacılar Hayatı, Sanatı, Şiirleri, Devran Yayıncılık, Ankara, 2003, VI+277 s., Türk Kültürü, S. 493-494, Ankara, 632-634.

MİŞİYEV, Adil (1987), Azerbaycan Yazıçıları ve Tiflis Edebî-İctimaî Mühiti (1820-1905), Tiflis.

Kaynak Göster