Son dönem iç ve dış politik gelişmeleri ışığında türk-ermeni ilişkileri

Bu çalışmada özetle son 3 yılda Türk-Ermeni ilişkilerinde yaşanan iç ve dış politik gelişmeler ve bu gelişmelerin iki ülke ilişkilerine yansı- maları incelenecektir. Bu çerçevede ilk olarak konuya genel bir giriş yapıldıktan sonra iki ülke ilişkilerinde özellikle Türkiye’nin ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik atmış olduğu adımlar ve bu adımların bera- berinde getirdiği bir takım yeni düzenlemeler ele alınacaktır. Daha sonra Türk-Ermeni ilişkilerine dair dış politikada öne çıkan konular ve bu konuların Ermeni sorununa etkileri incelenmeye çalışılacaktır.

In this article we will briefly examine the domestic and foreign deve- lopments taking place in the Turkish-Armenian relations for the last three years and their effects on bilateral relations between Turkey and Armenia. Within this framework, after a brief introduction, the steps taken by Turkey for the amelioration of relations with Armenia and recent arrangements emerged as a result of these steps are analyzed. After that, the foreign policy issues of Turkish-Armenian re- lations and their implications on the Armenian question are covered.

___

BOZKUŞ, Yıldız Deveci (2011), Parlamento Kararları Çerçevesinde Soykırım İddialarının Yabancı Basında Yeniden İnşası, Ankara: Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü

DOĞAN Yonca Poyraz (2010), “Ermenistan ile asıl ‘sessiz diplomasi’yi sivil toplum kuruluşları yürütüyor”, Zaman, (21.10.2010).

GARİBOV Mahir (2006), I. Dünya Savaşı’ndan Günümüze Azerbaycan – Ermenistan İlişkileri, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü- sü Tarih (Türkiye Cumhuriyeti Tarihi) Anabilim Dalı Doktora Tezi.

HONGUR Andaç (2010), “Türkiye -Ermenistan Barışına STK Katkısı”, http://www.turkishny.com/other-news/4-other-news/34172turkiye- ermenistan-barna-stk-katks#.Ue6l5cxrMdU, (10.07.2010).

KAYA İbrahim, “Uluslararası Hukuk Açısından Türkiye-Ermenistan Proto- kolleri”, Ermeni Araştırmaları, Sayı:37-38, 2010-2011, Ankara, s.101- 121.

KOHEN Sami (2010), “Protokoller ve... Hava!”, Milliyet, (13 Şubat 2010).

NEYZİ L.-ARAQELYAN, Hranush Kharatyan (2011), “Birbirimizle Konuş- mak: Türkiye ve Ermenistan’da Kişisel Bellek Anlatıları”, “Ermenistan- Türkiye Uzlaşım Sürecine Katkı Olarak Yetişkin Eğitimi ve Sözlü Tarih Çalışması”, DVV International Yayınları.

SERTÇELİK Seyit (2009), Rus ve Ermeni Kaynakları Işığında Ermeni Sorununun Ortaya Çıkış Süreci 1678- 1914, Ankara: TBMM Kültür Sanat Yayınları.

ŞİR Aslan Yavuz (2011), “Fransa Tartışmaları Işığında 2015 Öncesi Ermeni Diasporası Faaliyetleri”, http://www.avim.org.tr/bultentekli.php? ha- berid=42532 (22.12.2011).

ÖZEL Soli, “Azınlık Mallarının İadesi”, Habertürk, (31 Ağustos 2011). http://asbarez.com/78668/turkey-to-allow-worship-in-akhtamar- church/ (25 March 2010).

Diğer Gazeteler

The Armenian Weekly

Bolsohays

Habertürk

Milliyet

Radikal

Zaman

İnternet Siteleri

http://www.aina.org

http://www.asbarez.com

http://www.avim. org.tr

http://www.anadolukultur.org

http://www.armeniandiaspora.com

http://www. bianet.org

http://www.mfa.gov.tr

http://www. news.am

http://www. ntvmsnbc.com

http://www.panarmenian.net

___