Samet vurgun şiirinde mitopetik karakterler

Bu makalede Azerbaycan’ın ünlü şairi Samet Vurgun’un yaratıcılığında mitolojiden kaynaklanan izler araştırırlır. Samet Vurgun şiirindeki karakterlerin mitolojik statüsü yorumlanıyor. Sonuçta şöyle kanaate gelinmişdir ki, Samet Vurgun mitolojiden kaynaklanan mevzulara ve karakterlere yaratıcı şekilde yanaşmıştır. Onun eserlerinde bu mevzular ve karakterler yeni mazmun kesb ediyor.

Myto–poetik images in Samad vurgun's lyrıc

In this article of mythology in Samad Vurgun’s poetry are investigated. Mythological status of the images in Samad Vurgun’s poems is interpreted as well. As a result of the article we can said that Samad Vurgun figuratively approached to images and topics derived from mythology. These topics gained new contents in his works.

Kaynakça

ACALOV, A. (2005). Esatirler, efsaneler, rivayatler. Bakü: Şark – Garp Yayınları.

Aristotel. (2006). Poetika. / Çevirme ve şerhler: A.Aslanov. Bakü: Şark – Garp Yayınları.

BEYDİLİ, C. (2007). Türk mitolojik karakterler sistemi: Struktur ve funksıya. Bakü: Mütercim Yayınları.

Köroğlu. (1965). / Neşre hazırlayanı: M.N.Təhmasib. Azerneşr Yayınları.

NERİMANOĞLU, K.V. (2006). Benim Fuzulim. Bakü: Çinar – Çap Yayınları.

ŞÜKÜROV, A. (1995). Mitoloji. 3. cılt. Bakü: İlm Yayınları.

VURGUN S. (1985). Eserleri. Yedi ciltdə. 1 cilt. Bakü: İlm Yayınları.

VURGUN S. (1985). Eserleri. Yedi ciltdə. 2 cilt. Bakü: İlm Yayınları.

VURGUN S. (2005). Seçilmiş Eserləri. 5 ciltde. 3. cilt. Bakü: Şark – Garp Yayınları.

VURGUN S. (1987). Eserleri. Yedi ciltde. 4. cilt. Bakü: İlm Yayınları.

YAKOV Q. (2006). Mitin mantıkı. / Rus dilıinden çevireni: A.Talıbzade. Bakü: Kitap Alemi Yayınevi.

Kaynak Göster