RUSYA FEDERASYONU'NDA IRKÇI TUTUMLAR VE IRKÇILIK

"Biz ve onlar" ayrımından hareket ile oluşturulan kimlik ile birlikte gelen ötekileştirmeye, ırkçılık politikalarını ve tutumunu toplum içerisinde besleyen durumlar ortaya çıkarabilmektedir. Nitekim Rusya Federasyonunda "onlar" algısının, Soğuk Savaşasın sona erişi ve Sovyetler Birliğinin çöküşü ile birlikte pek de farklı bir anlam kazanmadığı görülür. Tarihi perspektiften bakıldığında ise Rusya Federasyonu'nunda "onlar" fikrinin değişmediği ve özellikle Kuzey Kafkasyalı halklarına bakışın aynı olduğu görülmektedir. Rusya Federasyon'unda ırkçı grupların şiddete başvurarak gerçekleştirildikleri eylemler dikkat çekicidir. Bu eylemlerin hedef kitleleri ülkede yaşayan diğer etnik ve dini gruplar olmaktadır. Ülkede neo-nazi yanlısı ırkçı grupların varlığını yanı sıra siyasi alanda da aşırı ırkçı söylemleri ve nefret mesajları öne çıkan siyasi oluşumlar da dikkat çekmektedir. Bu çalışmada Rusya Federasyonunda ortaya çıkan ırkçı söylemler ile yüklü şiddet eylemleri incelenecektir.

Racist Attitudes and Racism in the Russian Federation

Identity, which create by difference of "us and them", emerge with marginalising can be cause increasing racism policies and attitudes in society. In conjunction with end of the Cold War and collopse of Sovet Unions, Russian Federation's "them" perspective hasn't much changed. In historical perspective, not only show a marked improvement "them" perceiving, and also it can be still the same approach to Northern Caucauses Nations in Russian Federation. Violent actions of racist groups can be strikingly remarkable in Russia. The target of this violence action is the other ethnic and religious groups living in country. Besides the presence of pro-neo-Nazi racist groups, there are political formations which draw attention with extreme racist and hate messages, in political area. Hence this study will examine the racist and violent actions, occurring in the Russian Federation.

Kaynakça

BALIBAR, E. (1995). Irkçılık ve Milliyetçilik, Irk, Ulus, Sınıf: Belirsiz Kimlikler, (Ed.). E. Balibar ve I.Wallerstein, (Çev. Nazlı Ökten), İstanbul: Metis Ya- yınlar

BERNASCONI, R. (2011). Irk Kavramını Kim İcat Etti?, (Çev:Zeynep Direk). İstanbul: Metis Yayınları.

BLAMIRES, C. JACKSON P. (ed). (2006). World Fascism: A Historical Encyc- lopedia, Vol:1.

FRIEDRICKSON, G. (2002). Racism: A Short History, Princeton University Press.

HEYWOOD, A. (2010). Siyasi ideolojiler, (Çev.). Ahmet Kemal Bayram, vd.) Ankara: Adres Yayınevi, Ankara

KILLEEN, T. (2012). "Rising Radical Nationalism and Xenopobia among Russian Youth", Clough Journal, Spring.(38-49).

KJÖLSTAD, H. (2009). "White Russia-Xenophobia, Extreme Nationalism Andrace Radicalism as Threats to Society", FOI, Swedish Defence Research Agency, Stockholm.

KOROBKOV, A. (2004). "Sovyet Sonrası Göç Hareketlerinin Oluşumunda Etnik ve Mesleki Etkenler", (Der.), Erhan Büyükakıncı, Değişen Dünya- da Rusya ve Ukrayna, Phoneix Yayınları, Ankara.

KUCHINS C. ZEVELEV A. (2012). "Russian Foreign Policy: Continuity in Change", The Washington Quarterly, CSIS, Winter.

LAITIN, D. (1998). Identity in Formation: The Russian Speaking Population in Near Abroad, Cornell University Press, USA.

LAURELLE, M. (2009). In the Name of the Nation: Nationalism and Politics in Contemporary Russia, New York: Palgrave Macmillan.

LAURELLE, M. (2008). Russia's Central Asia Policy and the Role of Russian Nationalism, Central Asia Istitute and Silkroad Studies Programme, Washington.

ÖZCAN S. (2012). Rusya ve Polonya'da Din, Kimlik, Siyaset, Küre Yayınları, İstanbul.

ÖZCAN Ö., AKINHAY O. (2002). Çeçenistan Yok Sayılan Ülke, Everest Yay. 2002 İstanbul.

PARLAND, T. (2005). The Extreme Nationalist Threat in Russia: The Growing İnfluence of Western Rights Ideas, Taylor & Francis Group, New York.

PRICE, R.J. (2007). "Russian Nationalism: Creating a Civic İdentity", Uni- versity of Glasgow. eprints.gla.ac.uk/3726/1/price3726.pdf

PRIZEL, I. (2000). "Nationalism in Postcommunist Russia: From Resignation to Anger", (Ed) Sorin Antohi, Vladimir Tismaneanu, Between Past and Future: The Revolutions of 1989 and Their Aftermath. England. Central Europen University Press

RIASANOVSKY, N. V., Seinberg, M. D. (2011). Rusya Tarihi, İnkılap Yayınları, İstanbul.

RUTLAND, P. (2010). "The Presence of Absence: Ethnicity Policy in Russia", Annual Conference Of The American Political Science Association, Washington DC, September Vol:2/5, 2010, http://papers.ssrn.com/

SOLOVEY, T., SOLOVEY, V. (2010). "Russkiy Natsionalizm Pri Putine - Medvedeve". (Ed.) V. Pribylovski, Russkiy Natsionalizm Mezhdu Vlast'yu i Oppozitsiyey, Panorama Center, Moskova. http://scilla.ru/

ŞENEL, A. (2005). Siyasi Düşünceler Tarihi, Bilim ve Sanat Yay., İstanbul.

TARASOV, A. (2012). "Menyayushchiyesya skinkhedy. Opyt nablyudeniya za subkul'turoy", http://scepsis.net/library/id_605.html, 12.11.2012

TARASOV, A. (2012). "Natsi-skiny v sovremennoy Rossii", http://scepsis.net/

TAŞ, Mehmet. (1999). Avrupa'da Irkçılık, İstanbul: İmge Yayınevi,1. Basım.

TUMINEZ, A. (2000) Russian Nationalism since 1856: Ideology and the Making of Foreign Policy. USA Rowman & Littlefield Publishers.

VERKHOVSKY, A (2000). "Political Commentary: Ultra-Nationalist in Russia at the Onset of Putin's Rule", Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity, Vol:28,No:4.

VERKHOVSKY, A (2007). "The Rise of nationalisim in Putin's Russia", Helsinki Monitor 18:2.

VERKHOVSKY, A (2014). "The Ultra-Right Shrugged: Xenophobia and Radical National- ism in Russia, and Efforts to Counteract Them in 2013". (erişim): http:// www.sova-center.ru

WINANT,H.. (1997)."Irkçı Oluşum ve Hegemonya:Küresel ve Yerel Gelişme- ler". (Haz.). Sallie Westwood, Ali Rattansi, Irkçılık, Modernite ve Kimlik, İstanbul: Sarman Yayınları.323-351.

"Nikolai Levichev elected as Fair Russia leader", http://www.interfax.co. uk/

SOVA CENTER (2010). "Xenophobia, Freedom of Conscience and Anti- Extremism in Russia in 2010", Moskova, (erişim) www.sova-center.ru.

SOVA CENTER (2011). "Xenophobia, Freedom of Conscience and Anti-Extremism in Russia in 2011", SOVA CENTER Moskova, (erişim) www.sova-center. ru.

SOVA CENTER (2012). "Racism and Xenophabia in 2012, with preliminary Results for the Year", SOVA CENTER Moskova, (erişim) www.sova-center.ru.

"Kak vy otnosites' k ideye «Rossiya - dlya russkikh»?", http://www.levada. ru/press/2011020407.html

"Rusya'da artan milliyetçilik" (2011). (Erişim): http://tr.euronews.com/

"Rus dazlaklar, ırkçılık karşıtı Rusları da öldürüyor" (2008). http://arsiv. sabah.com.tr/2008/

"Rus dazlaklar mahkemeye çıkartıldı; tamamı üniversite öğrencisi ırkçı grup 11 cinayetle suçlanıyor" (2012). http://haberrus.com/yasam/

"Rus dazlaklar 20 cinayetten suçlu" (2012). http://www.bbc.co.uk/turkish/

"Putin outlines new strategy for North Caucasus" (2010). http://en.rian.ru/

http://constitution.kremlin.ru

Kaynak Göster