MelikeSOMUNCU(2019). Türkçede Emir Kipinin İşlevleri. İstanbul: Kesit Yayınları, 318 s. ISBN:6057898326

Kaynak Göster