Karadeniz Bölgesindeki bazı güncel sorunlar

Jeostratejik öneme sahip olan Karadeniz, tarih boyunca birçok mücadeleye sahne olmuştur. Sovyetler Birliği’nin yıkılmasıyla Karadeniz’in kıyısında yeni devletlerin ortaya çıkması, bölgedeki dengeleri değiştirirken, Gürcistan ve ardından da Ukrayna’da meydana gelen Batı destekli renkli devrimler, hem yeni bir mücadeleye, hem de bölgede yeni sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Dondurulmuş sorunlar, sınır sorunları, dinî alandaki mücadele, yayılmacılık politikaları, Karadeniz ülkelerinin çeşitli örgütler çerçevesinde entegrasyon çabalarının başarısızlığı bu sorunların başında gelmektedir. Bu makalede bölgedeki sorunların yanı sıra tarih boyunca bölge için verilen mücadele ve Karadeniz’in önemi üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler:

Türkiye, Karadeniz Bölgesi, ABD

Some actual problems of the Black Sea Region

The Black Sea region, which has a strategic importance, have been faced with many conflicts during the history. The stability in the region has changed after the Soviet Union had collapsed which led to the establishment of new states along the Black Sea. The vivid revolutions, supported by the West, took place first in Georgia and then in Ukraine, have not only started a new struggle, but also caused many issues to appear in the region. Frozen conflicts, problems in the boundaries, the struggles in the religious area, expansionist politics are the reasons of why the states in the Black Sea have failed in their attempts of integration along several organizations. This paper will talk about the issues in the region as well as the the struggle given for the region during the history and the importance of the Black Sea region.
Keywords:

Turkey, Black Sea Region, USA,

Kaynakça

AKTAN, G., “Karadeniz, Karadeniz”, Stratejik Analiz, S. 72, Nisan 2006, s. 37-41.

BELOV, A., “Problemı Tuzlı Bolşe Net?”, Russkaya Pravda, 13 Ocak 2004.

GAMOVA, S., “Pridnestrovye Otkrılo Sezon Referendumov v SNG”, Nezavisimaya Gazeta, 19 Eylül 2006.

GAMOVA, S., “Referendum Dlya Vnutrennego Polyzovaniya”, Nezavisimaya Gazeta, 13 Kasım 2006.

KAMALOV, İ., Moskova’nın Rövanşı: Putin Dönemi Rus Dış Politikası, Yeditepe Yayınları, İstanbul 2008.

KAMALOV, İ., “Osmanlı Öncesi Avrupa’daki Türk Hâkimiyeti: Altın Orda”, Avrasya Fatihi Tatarlar, Kaknüs Yayınları, İstanbul 2007, s. 79-100.

KAMALOV, İ.,“Kafkaslar: Soğuk Savaşın Yeni “Ortadoğusu””, Taraf, 26 Ağustos 2008.

KANBOLAT, H., “Karadeniz’in Değişen Jeopolitiği”, Stratejik Analiz, S. 72, Nisan 2006, s. 24-36.

KRILOV, A., “İstoriya Odnogo Raskola”, Nezavisimaya Gazeta, 4 Şubat 2009.

KURAT, A. N., IV-XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz’in Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri, TTK, Ankara 1972.

“Mejdunarodnıy Sud OON Postavil Toçku v Spore Rumıniyi i Ukrayinı”, Nezavisimaya Gazeta, 3 Şubat 2009.

Nienhüyzen, F., “Boryba za Krım”, 25 Temmuz 2005, www.inosmi.ru/221150.html

“Rossiya Priznala Nezavisimosty Abhaziyi i Yujnoy Osetiyi”, Nezavisimaya Gazeta, 26 Ağustos 2008.

YAZKOVA, A., “Rumıniya i Moldova: Vmeste ili Porozny”, Mejdunarodnıye Protsessı, S. 3 (18), Eylül-Aralık 2008, http://www.intertrends.ru/thirteen/012.htm

Kaynak Göster