1939 Erzincan depreminin Tokat'taki yansımaları

Bu çalışmada, 1939 Erzincan depreminin Tokat ve ilçelerindeki yansımaları konu edilmiştir. 1939 tarihinde meydana gelen Erzincan depremi Tokat ve ilçelerinde de etkili olmuş, can ve mal kaybına sebep olmuştu. Deprem üzerine Hükümet başta Erzincan olmak üzere deprem felaketinin yaşandığı Tokat’a da yardım elini uzatmış ve yaraların sarılmasına yardımcı olmuştu.

The reflections of 1939 earthquake of Erzincan in Tokat county

In this study, the reflections of 1939 Earthquake of Erzincan in Tokat County have been examined. 1939 Earthquake of Erzincan affected Tokat County and caused loss of life and property. After the earthquake, Government tried to aid and to relief the effect of earthquake in affected areas as well as Tokat.

Kaynakça

Başbakanlık Osmanlı Arşivi,

Y.PRK.UM., 21/37; DH.MKT., 2585/86; DH. MKT, 454/18; DH.EUM.EMN., 73/5; 75/46; 76/30; 79/32; DH.İ.UM.EK., 90/36.

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030.10..119.837.16/7; 030.10..119.840.10; 030.10..119.840.14; 030.10..119.843.5; 030.01..121.768.2; 030.10..119.844.13; 030.10..119.843.7; 030.10..119.844.10; 030.10..118.827.34; 030.10..178.234.5; 030.10..119.844.3; 030.10..119.844.5; 30.18.1.2..89.129.18; 490.01..1586.473.1/33; 490.01..1586.473.1; 490.01..1585.468.1; 490.01..1585.469.2.

İnternet Adresleri

http://erbaa.blogcu.com/(10 Mart 2010)

http://www.bayindirlik.gov.tr/turkce/bakanlikbasin.php?ID=123 (1 Haziran 2010)

http://www.deprem.gov.tr/lab_htm/rapor/kastamonu_depremsellik.pdf, s.1- 13 (8 Mayıs 2010)

http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/(1 Haziran 2010)

http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/default.htm. (1 Haziran 2010) Kitaplar

ACUNSAL Ferit, Gerçeklerin Diliyle Tokat, Tanin Basımevi, İstanbul 1947.

CİNLİOĞLU Halis, Osmanlılar Zamanında Tokat, İkinci Kısım, Tokat 1950.

FİNKEL Caroline F.-N. N. AMBRASEYS; Türkiye’de ve Komşu Bölgelerde Sismik Etkinlikler: Bir Tarihsel İnceleme,1500–1800, Çeviren: M. Umur Koçak, TÜBİTAK Yayınları, Ankara 2006.

TBMM Kavanin Mecmuası, Devre:6, İçtima:1, Cilt:21, TBMM Matbaası, Ankara 1940.

Gazeteler

Cumhuriyet, 28.12.1939; 2-3.1.1940; 4.1.1940 tarihli sayılar.

Ulus, 28.12.1939; 29.12.1939; 30.12.1939; 2-3.1.1940; 4.1.1940; 1.1.1940; 2.1.1940; 4.1.1940; 6.1.1940; 8.1.1940; 11.1.1940; 13.1.1940; 15.1.1940; 25.1.1940; 26.1.1940; 5.2.1940; 7.2.1940; 9.2.1940; 22.2.1940; 25.2.1940; 26.2.1940; 5.3.1940; 9.3.1940; 13.3.1940; 19.4.1940; 20.4.1940 tarihli sayılar.

Makaleler

ATAY Falih Rıfkı, “Dersten İstifade Edeceğiz”, Ulus, 6.1.1940.

BAYDAR Nasuhi, “Beton’un Zulmü... Müteahhit Hilekârsa Müthiş Oluyor”, Ulus, 6.1.1940.

KÜÇÜKA Necibali, “Cemiyetin Vazifesi”, Ulus, 16.1.1940.

Kaynak Göster