1920’lerin Başında Türkiye’deki Sovyet–Batı Mücadelesinde Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti

Mevcut araştırma, yeni yayınlanmış arşiv belgeleri ve ilgili literatürü esas alarak 1920’lerin başında Sovyet ve Batı mücaedelesinde USSC’nin Karadeniz bölgesinde Sovyet ve Türkiye ilişkilerinin kurulmasında yeri ve önemini açıklanmaktadır. USSC ve Türkiye arasında repatriasyon anlaşması (1921) ve siyasi anlaşma (1922) ile ilgili ilişkilerin geliştirilmesi analiz edilmiş Boğaziçi ve Çanakkale üzerindeki görüşmeler ele alınmıştır. Türklerin Yunanistana karşı sürdürdükleri savaşta Sovyetler tarafından verilen mali ve silah yardımı açıklanmıştır. Türkiye’nin diğer ülkeler ve özellikle İngiltere’ye askeri gemilerin geçiş hakkını sağlamasının arkasında yatan faktörler irdelenmiştirr. Ankara’da USSC’nin yetkili temsilciliğinin kurulmamamasının sebepleri de açıklanmıştır.

On basis of published documents and worked literatures a place and a role of Ukrainian SSR in organization of Soviet-Turkish relations and Soviet-Western contra-resist in Black Sea region in beginning of 1920’s are determined. A process of diplomatic negotiations between Soviet Ukraine and Turkey for signing of repatriation treaty (1921) and political agreements (1922), content its contracts for Bospor and Dardanelly straits are analysed. A party of Ukrainian SSR in making of Soviet financial and military-technical help to Turks in their war against Greece is explained. Motives of Turkish consent on leaving opened of Bospor and Dardanelly straits for military naves, in particular, of Great Britain are set. Reasons of Ukranian SSR’s embassy was not organized in Ankara are indicated.

Kaynak Göster