Türkiye’de Grupla Psikolojik Danışma Konusunda Yapılan Çalışmalara İlişkin Bir İnceleme

Bu araştırmanın amacı grupla psikolojik danışma alanında yapılan lisansüstü tezlerin ve ULAKBİM Ulusal Veri Tabanında indeksli dergilerde yayımlanmış makalelerin yönelimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Bu amaçla her çalışma; yılı, değişkenleri, araştırma modeli, örneklem grubu ve sayısı, kuramsal yaklaşımı dikkate alınarak incelenmiştir. Araştırma nitel araştırmalar kapsamında kabul edilen doküman incelemesi çalışmasıdır. Araştırmada 79’u lisansüstü, 32’si ULAKBİM Ulusal Veri Tabanında indeksli dergilerde yayımlanan toplamda 111 akademik çalışma incelenmiştir. Doküman incelemesi sonucunda elde edilen verilerin yüzde ve frekansları hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; çalışmaların günümüze doğru hızlandığı, değişken olarak kaygının çalışıldığı, çalışmalarda deneysel desenin kullanıldığı, çalışma gruplarının üniversite öğrencilerinden oluşan ve sayısal olarak 21-40 arası bireyden oluştuğu, son olarak da kuramsal olarak bilişsel davranışçı yaklaşımın temel alındığı sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

Bowen, G. A. (2009). “Document analysis as a qualitative research method” Qualitative Research Journal,9 (2) ss.27-40.

Beck, Judith. (2014). “Bilişsel davranışçı terapi: Temelleri ve ötesi” (Çeviri Editörü. Muzaffer Şahin). Nobel Akademik Yayıncılık. Ankara.

Bengisoy, Ayşe., Özdemir, Melih Burak, Erkıvanç, Fatma., Şahin, Sacide ve Çelik İskifoğlu, Tubanur (2019). “Bilişsel davranışcı terapi kullanılarak yapılan araştırma makalelerinin içerik analizi 1997-2018” Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi Vol. 9 (54), ss. 745-793.

Carroll, Marguerite. R. and Wiggins, James., D.,(2008). “Grupla psikolojik danışmanın öğeleri” (Çeviri Editörü. Süleyman Doğan). Pegem Akademi. Ankara.

Corey, Marianne Schneider., Corey, Gerald., ve Corey, Cindy. (2016). “Psikolojik danışmada gruplar: Süreç ve uygulamalar” (Çeviri Editörü. Ferda Aysan, Seher Balcı Çelik ve Aslı Uz Baş). Nobel Yayıncılık. Ankara.

Creswell, Jehon. W. (2011). “Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research”. Pearson Press. Upper Saddle River

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ksusbd845068, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-8120}, eissn = {2149-2786}, address = {}, publisher = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {19}, pages = {77 - 88}, doi = {}, title = {Türkiye’de Grupla Psikolojik Danışma Konusunda Yapılan Çalışmalara İlişkin Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {Haspolat, Namık Kemal and Özdoğan, Ahmet Çağlar and Yalçın, İlhan} }
APA Haspolat, N. K. , Özdoğan, A. Ç. & Yalçın, İ. (2022). Türkiye’de Grupla Psikolojik Danışma Konusunda Yapılan Çalışmalara İlişkin Bir İnceleme . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (1) , 77-88 .
MLA Haspolat, N. K. , Özdoğan, A. Ç. , Yalçın, İ. "Türkiye’de Grupla Psikolojik Danışma Konusunda Yapılan Çalışmalara İlişkin Bir İnceleme" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2022 ): 77-88 <
Chicago Haspolat, N. K. , Özdoğan, A. Ç. , Yalçın, İ. "Türkiye’de Grupla Psikolojik Danışma Konusunda Yapılan Çalışmalara İlişkin Bir İnceleme". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2022 ): 77-88
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Grupla Psikolojik Danışma Konusunda Yapılan Çalışmalara İlişkin Bir İnceleme AU - Namık Kemal Haspolat , Ahmet Çağlar Özdoğan , İlhan Yalçın Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 77 EP - 88 VL - 19 IS - 1 SN - 1304-8120-2149-2786 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Türkiye’de Grupla Psikolojik Danışma Konusunda Yapılan Çalışmalara İlişkin Bir İnceleme %A Namık Kemal Haspolat , Ahmet Çağlar Özdoğan , İlhan Yalçın %T Türkiye’de Grupla Psikolojik Danışma Konusunda Yapılan Çalışmalara İlişkin Bir İnceleme %D 2022 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-8120-2149-2786 %V 19 %N 1 %R %U
ISNAD Haspolat, Namık Kemal , Özdoğan, Ahmet Çağlar , Yalçın, İlhan . "Türkiye’de Grupla Psikolojik Danışma Konusunda Yapılan Çalışmalara İlişkin Bir İnceleme". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 1 (Nisan 2022): 77-88 .
AMA Haspolat N. K. , Özdoğan A. Ç. , Yalçın İ. Türkiye’de Grupla Psikolojik Danışma Konusunda Yapılan Çalışmalara İlişkin Bir İnceleme. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2022; 19(1): 77-88.
Vancouver Haspolat N. K. , Özdoğan A. Ç. , Yalçın İ. Türkiye’de Grupla Psikolojik Danışma Konusunda Yapılan Çalışmalara İlişkin Bir İnceleme. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2022; 19(1): 77-88.
IEEE N. K. Haspolat , A. Ç. Özdoğan ve İ. Yalçın , "Türkiye’de Grupla Psikolojik Danışma Konusunda Yapılan Çalışmalara İlişkin Bir İnceleme", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 19, sayı. 1, ss. 77-88, Nis. 2022