Turist/ziyaretçilerin Ekoturizmden Beklentileri: Ballıca Mağarası Tabiat Parkı ve Kaz Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Örneği

Bu araştırmanın amacı Ballıca Mağarası Tabiat Parkı ve Kaz Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasını ziyaret eden turist/ziyaretçilerin ziyaret amaçlarını ve ziyaretten memnuniyet düzeylerini belirleyerek ekoturistlik alanlardan beklentilerini incelemektir. Araştırmanın ana materyalini 2019 yılı yaz aylarında 150 turist/ziyaretçi ile yapılan anketlerden elde edilen veriler oluşturmaktadır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, alanı ziyaret eden turist/ziyaretçilerin %76,7’sinin il dışından geldiği ve %72,7’sinin yalnızca Ballıca Mağarası Tabiat Parkı’nı ziyaret ettiği tespit edilmiştir. Turist/ziyaretçilerin %50’si alanları doğa gözlemciliği yapmak ve inceleme yapmak amacıyla alanları ziyaret etmektedirler. Ziyaretçilerin Tokat ilindeki ekoturistik alandan beklentileri, yöresel misafirhanelerin, lokantaların hizmet vermesi, geleneksel mimariye sahip evlere ziyaret-konaklama ve gerek yöreye ait taze ürünler ve ev yapımı ürünleri tatmaktır. Ziyaretçiler, alanlardaki doğal güzelliklerin korunmuş olması (%54,7), sakin ve güvenli bir ortam olması (%27,3) ve ulaşımın kolay olmasını (%11,3) alanların güçlü yönü olarak nitelendirmektedirler. Tanıtımın ve reklamın yeterli olmaması (%71,9) ve turizm çeşitlendirmesinin az olmasını (%11,3) ise alanların zayıf yönü olarak değerlendirmektedirler. Bu çalışma sonuçları son yıllarda daha popüler hale gelen ekoturizm faaliyetine katılan ziyaretçilere ait bilgileri sunması yönüyle, yöre halkının ve turizm sektöründeki işverenlerin pazarlama stratejilerine yön vermelerinde bir kaynak niteliği taşıyabilir.

Kaynakça

Akpınar Külekçi, E., ve Sezen, I. (2018). Bir Ekoturizm Aktivitesi Olarak Mağara Turizmi; Erzurum İli Elmalı Mağarası Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 3(1): 66-75.

Anonim, 2020a. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Ballıca Mağarası Tabiat Parkı, http://ballicamagarasi.tabiat.gov.tr/ (Erişim tarihi:03.06.2020)

Anonim, (2020b). Tokat Kaz Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Kuş Cenneti – Tokat https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/tokat/turizmaktiviteleri/tokat-kaz-golu--yaban--hayati--gelistirme--sahasi-kus--cenneti (Erişim tarihi:03.06.2020)

Arslan, Y. (2005.) Erdek ve Çevresinin Ekoturizm Açısından Değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(13): 29-53.

Civelek, M., Dalgın, T., Çeken, H. ve Ekiztepe B. (2013). Menemen Yöresinde Agro - Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi, uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 3(2):1-7.

ÇSGB, (2019). Turizm Sektörü Ulusal İstihdam Stratejisi, http://www.uis.gov.tr/media/1489/turizm.pdf Erişim Tarihi:29.05.2020. Evren, S. ve Kozak, N. (2012). Eskişehir’in Çekici Faktörlerinin Günübirlik Ziyaretçilerin Bakış Açılarıyla Değerlendirilmesi, Natolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 23(2): 220– 232.

Gürbüz, A. (2005). Kastamonu’ya Gelen Yerli Turist Kastamonu’ya Gelen Yerli Turist Profilini Belirlemeye Yönelik Bir Uygulama, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi 2:76-92.

Kervankıran, I.ve Özdemir, M.A. (2013). Turizm Yönüyle Gelişmekte Olan Afyonkarahisar İlinde Turist Algısı Üzerine Bir Araştırma, Marmara Coğrafya Dergisi, 27: 117-142.

Kısa Ovalı, P. (2007). Kitle Turizmi ve Ekolojik Turizmin Kavram, Mimari ve Çevresel Etkiler Bakımından Karşılaştırılması, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi E-Dergisi, 2(2):64-79.

Kızılaslan, N. ve Özyurt, Ç. (2012). Sürdürülebilir Kırsal Kalkınmada Ekoturizmin Önemi: Tokat İli Örneği. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 1: 50-62 .

Kızılaslan, N. ve Ünal, T. (2014). Tokat İlinin Ekoturizm/Kırsal Turizm Potansiyeli ve SWOT Analizi, Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi 9: 45-61.

Morgül, Ş., (2014). Kırklareli İlinde Eko Turizm Olanakları, Electronic Journal of Vocational Colleges, 4(4): 27-38.

Nayir, O. (2009). Isparta Yöresi Korunan Doğal Alanlarında Ekoturizm Talep ve Eğilimlerinin Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 108s.

Şahin, B. ve Şahin, S. (2009). Ekoturizmin Alanı Olarak Kazdağları ve Darıdere Örneği 10. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı. 21–24 Ekim. Mersin. Detay Yayıncılık. Ankara.

Şahin, İ.F.. (2009). Erzincan İli Turizm Potansiyeli ve İldeki Ekoturizm Uygulamaları, Doğu Coğrafya Dergisi, 14(22): 69-88. Sevindi, C. (2014). Ekoturizm ve Kuş Gözlemciliği Açısından Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti (Arpaçay-Kars). Türk Coğrafya Dergisi, (61): 63-76.

Taş, S. (2012). Trabzon ve Ekoturizm: Yerli Ziyaretçilerin Yöreyi Değerlendirmesine Yönelik Bir Araştırma, Yüksek lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, , Balıkesir. 177s.

Turoğlu, H. ve Özdemir, H. (2011). Bartın İlinin Ekoturizm Potansiyelinin Belirlenmesi. Doğu Coğrafya Dergisi, 10(13): 97-116 . Ulusan, Y. ve Batman, O. (2010). Alternatif Turizm Çeşitlerinin Konya Turizmine Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23:.243-260.

Yavuz, M. (2011). Afyonkarahisar-Sandıklı İlçesi Akdağ Tabiat Parkı’nın Ekoturizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Afyon, 202s.

Yeşil P., Yeşil, M, ve Yılmaz, H. (2008). Jeolojik Miras Alanlarının Alternatif Turizm Kapsamında Değerlendirilmesi: Ballıca Mağarası Örneği Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 39 (2): 241-248.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ksusbd749864, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-8120}, eissn = {2149-2786}, address = {}, publisher = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {19}, pages = {203 - 211}, doi = {10.33437/ksusbd.749864}, title = {Turist/ziyaretçilerin Ekoturizmden Beklentileri: Ballıca Mağarası Tabiat Parkı ve Kaz Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Örneği}, key = {cite}, author = {Akbay, Cuma and Aytop, Yeşim and Aygın, Etem} }
APA Akbay, C. , Aytop, Y. & Aygın, E. (2022). Turist/ziyaretçilerin Ekoturizmden Beklentileri: Ballıca Mağarası Tabiat Parkı ve Kaz Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Örneği . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (1) , 203-211 . DOI: 10.33437/ksusbd.749864
MLA Akbay, C. , Aytop, Y. , Aygın, E. "Turist/ziyaretçilerin Ekoturizmden Beklentileri: Ballıca Mağarası Tabiat Parkı ve Kaz Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Örneği" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2022 ): 203-211 <
Chicago Akbay, C. , Aytop, Y. , Aygın, E. "Turist/ziyaretçilerin Ekoturizmden Beklentileri: Ballıca Mağarası Tabiat Parkı ve Kaz Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Örneği". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2022 ): 203-211
RIS TY - JOUR T1 - Turist/ziyaretçilerin Ekoturizmden Beklentileri: Ballıca Mağarası Tabiat Parkı ve Kaz Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Örneği AU - Cuma Akbay , Yeşim Aytop , Etem Aygın Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.33437/ksusbd.749864 DO - 10.33437/ksusbd.749864 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 203 EP - 211 VL - 19 IS - 1 SN - 1304-8120-2149-2786 M3 - doi: 10.33437/ksusbd.749864 UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Turist/ziyaretçilerin Ekoturizmden Beklentileri: Ballıca Mağarası Tabiat Parkı ve Kaz Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Örneği %A Cuma Akbay , Yeşim Aytop , Etem Aygın %T Turist/ziyaretçilerin Ekoturizmden Beklentileri: Ballıca Mağarası Tabiat Parkı ve Kaz Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Örneği %D 2022 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-8120-2149-2786 %V 19 %N 1 %R doi: 10.33437/ksusbd.749864 %U 10.33437/ksusbd.749864
ISNAD Akbay, Cuma , Aytop, Yeşim , Aygın, Etem . "Turist/ziyaretçilerin Ekoturizmden Beklentileri: Ballıca Mağarası Tabiat Parkı ve Kaz Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Örneği". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 1 (Nisan 2022): 203-211 .
AMA Akbay C. , Aytop Y. , Aygın E. Turist/ziyaretçilerin Ekoturizmden Beklentileri: Ballıca Mağarası Tabiat Parkı ve Kaz Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2022; 19(1): 203-211.
Vancouver Akbay C. , Aytop Y. , Aygın E. Turist/ziyaretçilerin Ekoturizmden Beklentileri: Ballıca Mağarası Tabiat Parkı ve Kaz Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2022; 19(1): 203-211.
IEEE C. Akbay , Y. Aytop ve E. Aygın , "Turist/ziyaretçilerin Ekoturizmden Beklentileri: Ballıca Mağarası Tabiat Parkı ve Kaz Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Örneği", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 19, sayı. 1, ss. 203-211, Nis. 2022, doi:10.33437/ksusbd.749864
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • ISSN: 1304-8120
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

25.7b15.6b