Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesinin Kültür ve Edebiyat Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi

Öz Bu çalışmanın amacı Kahramanmaraş Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’ni, kültürel turizm, özel ilgi turizmi ve edebiyat turizmi çerçevesinde teorik olarak değerlendirerek literatüre katkıda bulunmaktır. Edebiyat müzelerinin turizm endüstrisindeki yeri ve önemi vurgulanırken Kahramanmaraş Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi ön plana çıkarılmaya çalışılmıştır. 2019 yılında hizmete açılan müzenin tarihi ve içeriği ile ilgili bilgiler verilmiştir. Müzenin diğer edebiyat müzelerinden farklı olan yönlerine değinilerek önemi vurgulanmaya çalışılmıştır. Dünyanın farklı bölgelerindeki edebiyat müzeleri ile karşılaştırma yapılarak bakış açısının genişletilmesi hedeflenmiştir. Son olarak edebiyat müzesinin destinasyon çekim unsuru olarak turizm politikalarında kullanılmak üzere karar vericilere bir takım önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

Adıgüzel, Ferah Burgul. (2017), “Edebiyat Müzeleri ve Müzede Edebiyat Eğitimi”. Milli Egitim (214), ss. 85–104.

Akıncı, Zeki ve Murad Kasalak. (2016), “Sürdürülebilir Turizm Yönetimi Açısından Özel İlgi Turizminin Yeri Ve Önemi”. Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 1(1), ss. 161–82.

Bohman, Stefan. (2020), “What is a Literary museum?” International Commitee for Literary Museums. (http://network.icom.museum/iclm/what-we-do/what-is-a-literary-museum/). 09.01.2020.

Brotherton, Bob ve Bülent Himmetoğlu. (1997), “Beyond Destinations-Special Interest Tourism”. Anatolia 8(3), pp. 11–30.

Busby, Graham ve Julia Klug. (2001), “Movie-induced tourism: The challenge of measurement and other issues”. Journal of Vacation Marketing 7(4), pp. 316–32.

Çevik, Samet. (2018), “Kurgusal Mekânlarda Edebi̇yat Turi̇zmi Deneyi̇mi̇: Masumi̇yet Müzesi̇ Örneği̇”. SDÜ ART-E Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi 11(22), ss. 303–37.

Doğan, Ayhan. (2004), “Maraş’ta Misyonerlik Faaliyetleri (XIX. Yüzyılın İkinci Yarısı ve XX. Yüzyılın Başlarında)”. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11, ss. 271–85.

Gil, Sergio Moreno ve J. R. Brent Ritchie. (2009), “Understanding the Museum Image Formation Process: A Comparison of Residents and Tourists”. Journal of Travel Research 47(4), pp. 480–93.

Greene, Frederick D. (1916), Leavening The Levant. Boston, New York.

Hacıoğlu, Necdet ve Cevdet Avcıkurt, (Ed.) (2008), Turistik Ürün Çeşitlendirmesi. Ankara: Nobel Yayın.

Herbert, David. (2001), “Literary Places, Tourism And The Heritage Experience”. Annals of Tourism Research 28(2), pp. 312–33.

Hoppen, Anne, Lorraine Brown, ve Alan Fyall. (2014), “Literary tourism: Opportunities and challenges for the marketing and branding of destinations?” Journal of Destination Marketing and Management 3(1), pp. 37–47.

İnan, Faysal. (2013), “Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi”. Türk Kütüphaneciliği 3, ss. 534–36.

Jansen-Verbeke, Myriam ve Johan Van Rekom. (1996), “Scanning museum visitors: Urban Tourism Marketing”. Annals of Tourism Research 23(2), pp. 364–75.

Jolliffe, Lee ve Ronnie Smith. (2001), “Heritage, Tourism and Museums: the case of the North Atlantic islands of Skye, Scotland and Prince Edward Island, Canada”. International Journal of Heritage Studies 7(2), pp. 149–72.

Kahramanmaras. (2020), “Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi”. http://kahramanmaras.bel.tr/yedi-guzel-adam-edebiyat-muzesi. 02.01.2020

Kervankıran, İsmail. (2014), “Dünyada Değişen Müze Algısı Ekseninde Türkiye’deki Müze Turizmine Bakış”. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 9, ss. 345–69.

Kozak, Nazmi, Meryem A. Kozak, ve Metin Kozak. (2015), Genel Turizm. 18. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.

McKercher, Bob ve Andrew Chan. (2005), “How special is special interest tourism?” Journal of Travel Research 44(1), pp. 21–31.

Moreno-Mendoza, Héctor, Agustín Santana-Talavera, ve José Boza-Chirino. (2019), “Perception of governance, value and satisfaction in museums from the point of view of visitors. Preservation-use and management model”. Journal of Cultural Heritage.

Read, S. E. (1980), A Prime Force In The Expansion of Tourism In The Next Decade: Special Interest Travel. Washington: George Washington University Press.

Richards, Greg. (2018), “Cultural tourism: A review of recent research and trends”. Journal of Hospitality and Tourism Management 36, pp. 12–21.

Saçılık, Melehat ve Aytaç Toptaş. (2017), “Kültür turizmi ve etkileri konusunda turizm öğrencilerinin algılarının belirlenmesi”. Turizm Akademik Dergisi 4(2), ss. 107–19.

Silberberg, Ted. (1995). “Cultural tourism and business opportunities for museums and heritage sites”. Tourism Management 16(5), pp. 361–65.

Siu, Noel Yee Man, Tracy Jun Feng Zhang, Ping Dong, ve Ho Yan Kwan. 2013. “New service bonds and customer value in customer relationship management: The case of museum visitors”. Tourism Management 36, pp. 293–303.

Smith, Karen A. (2003), “Literary enthusiasts as visitors and volunteers”. International Journal of Tourism Research 5(2), pp. 83–95.

Stylianou-Lambert, Theopisti. (2011), “Gazing from home: Cultural tourism and art museums”. Annals of Tourism Research 38(2), pp. 403–21.

Tırıl, Alpay. (2018), “Bir Özel İlgi Turizmi Olarak Edebiyat Turizmi Ve Türkiye’nin Edebiyat Turizmi Potansiyeli”. International Journal of Social And Humanities Sciences 2(2), pp. 161–84.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ksusbd677931, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-8120}, eissn = {2149-2786}, address = {}, publisher = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {18}, pages = {645 - 658}, doi = {10.33437/ksusbd.677931}, title = {Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesinin Kültür ve Edebiyat Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Polat, Mehmet} }
APA Polat, M . (2021). Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesinin Kültür ve Edebiyat Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (1) , 645-658 . DOI: 10.33437/ksusbd.677931
MLA Polat, M . "Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesinin Kültür ve Edebiyat Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2021 ): 645-658 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksusbd/issue/62056/677931>
Chicago Polat, M . "Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesinin Kültür ve Edebiyat Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2021 ): 645-658
RIS TY - JOUR T1 - Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesinin Kültür ve Edebiyat Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi AU - Mehmet Polat Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.33437/ksusbd.677931 DO - 10.33437/ksusbd.677931 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 645 EP - 658 VL - 18 IS - 1 SN - 1304-8120-2149-2786 M3 - doi: 10.33437/ksusbd.677931 UR - https://doi.org/10.33437/ksusbd.677931 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesinin Kültür ve Edebiyat Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi %A Mehmet Polat %T Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesinin Kültür ve Edebiyat Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi %D 2021 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-8120-2149-2786 %V 18 %N 1 %R doi: 10.33437/ksusbd.677931 %U 10.33437/ksusbd.677931
ISNAD Polat, Mehmet . "Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesinin Kültür ve Edebiyat Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 1 (Nisan 2021): 645-658 . https://doi.org/10.33437/ksusbd.677931
AMA Polat M . Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesinin Kültür ve Edebiyat Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 18(1): 645-658.
Vancouver Polat M . Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesinin Kültür ve Edebiyat Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 18(1): 645-658.
IEEE M. Polat , "Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesinin Kültür ve Edebiyat Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 18, sayı. 1, ss. 645-658, Nis. 2021, doi:10.33437/ksusbd.677931