İŞYERİ NEZAKETSİZLİĞİ ÜZERİNE BİR YAZIN İNCELEMESİ A Literature Review on Workplace Incivility

Bu çalışmanın amacı, örgütlerde son derece yaygın olan ve giderek artan araştırmalara sahip olan işyeri nezaketsizliği konusunu yazın açısından incelemek ve araştırmacılara işyeri nezaketsizliği konusu ile ilgili bir yazın sunmaktır. Bu derleme sayesinde konuyla ilgili gelişmeler takip edilebilmekte, işyeri nezaketsizliğinin hangi kavramlar ile birlikte incelendiği görülebilmekte ve gelecekte bu konuda araştırma yapacaklar için bir rehber niteliği taşıması beklenmektedir. Bu itibarla, çalışmada önce işyeri nezaketsizliği kavramı ele alınmış, ardından işyeri nezaketsizliği ile ilgili ulaşılabilen 23 çalışma incelenmiştir. Sonuç olarak; bu çalışmaların hangi tarihte kimler tarafından yapıldığı, amacı, yöntemi ve sonuçları raporlanmıştır

Sonbahar Autumn 2016, Ek Sayı Additional Number 1, 153-171

The aim of this study is to provide a reference for researchers on the concept of workplace incivility and to examine the concept of workplace incivility in terms of literature, which is extremely common in the organizations and increasingly having to searches. By means of this review, developments about workplace incivility and related subjects that examined together can be observed and can be helpful for researchers who want to make research in later times about workplace incivility. As such, first been handled the concept of workplace incivility in the study, then 23 studies were examined which can be accessed related to workplace incivility. As a result; these studies were done by whom at what time, purpose, method, and the results were reported

Kaynakça

ANDERSSON, L. M.- PEARSON, C.M. 1999: "Tit for Tat? The Spiraling Effect of Incivility in The Workplace", Academy of Management Review, 24(3): 452-471.

BLAU, G.- ANDERSSON, L. 2005: "Testing a Measure of Instigated Workplace Incivility", Journal of Occupational & Organizational Psychology, 78(4): 595-614.

CAMERON, A.F. - WEBSTER, J. 2011: "Relational Outcomes of Multicommunicating: Integrating Incivility and Social Exchange Perspectives", Organization Science, 22: 754-771.

CAZA, B.- CORTINA, L.M. 2007: "From Insult to Injury: Explaining the Impact of Incivility", Basic and Applied Social Psychology, 29(4): 335- 350.

CİNGÖZ, A.- KAPLAN, A. 2015: "The Effect of Workplace Incivility on Job Satisfaction and Organizational Trust: A Study of Industrial Enterprises in Turkey", The 2015 WEI International Academic Conference Proceeding, West East Institute: 12-15.

CORTINA, L.M.- KABAT-FARR, D.-LESKINEN, E.A.- HUERTA, M.- MAGLEY, V.J. 2013: "Selective Incivility as Modern Discrimination in Organizations Evidence and Impact", Journal of Management, 39: 1579- 1605.

CORTINA, L.M.-MAGLEY, V.J. 2009: "Patterns and Profiles of Response to Incivility in the Workplace", Journal of Occupational Health Psychology, 14: 272-288.

CORTINA, L.M.-MAGLEY, V.J.-WILLIAMS, J.H.- LANGHOUT, R.D. 2001: "Incivility in the Workplace: Incidence and Impact", Journal of Occupational Health Psychology, 6: 64-80.

GÖKÇE, A.T. 2010: Mobbing: İş Yerinde Yıldırma Nedenleri ve Başa Çıkma Yöntemleri, Öğreti Akademi, Ankara.

GUDYKUNST, W.B. 1997: "Cultural Variability in Communication", Communication Research, 24(4): 327-348.

KANTEN, M. 2014: "İşyeri Nezaketsizliğinin Sosyal Kaytarma Davranışı ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Duygusal Tükenmenin Aracılık Rolü", Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1): 11-26.

KIRK, M.-SCHUTTE, N.- HINE, D.W. 2009: "The Role of Emotional SelfEfficacy, Emotional Intelligence, and Affect in Workplace Incivility and Workplace Satisfaction", Research on Emotion in Organizations, 5: 211-225.

KÖSE, S.- İSPİRLİ, D.- ERYILMAZ, İ. 2014: "Düzenleyici Odaklar ve İşyeri Nezaketsizliği İlişkisinde Örgütsel İklimin Düzenleyici Etkisi: Keşfedici Bir Araştırma", 2.Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı, Melikşah Üniversitesi: 241-249.

LASCHINGER, S.H.K.- LEITER, M.- DAY, A.- GILIN, D. 2009: "Workplace Empowerment, Incivility And Burnout: Impact on Staff Nurse Recruitment and Retention Outcomes", Journal of Nursing Management, 17(3): 302-311.

LEWIS, P.S.-MALECHA, A. 2011: "The Impact of Workplace Incivility on the Work Enviroment, Manager Skill and Productivity", The Journal of Nursing Administration, 41(1): 41-47.

LIM, S.-CORTINA, L.M.-MAGLEY, V.J. 2008: "Personal and Workgroup Incivility: Impact on Work and Health Outcomes", Journal of Applied Psychology, 93: 95-107.

LOI, N.M.-LOH, J.M.I.- HINE, D.W. 2015: "Don't Rock the Boat: The Moderating Role of Gender in the Relationship between Workplace Incivility and Work Withdrawal", Journal of Management Development, 34(2): 169-186.

MEIER, L.L.- SEMMER, N.K. 2012: "Lack of Reciprocity, Narcissism, Anger and Instigated Workplace Incivility: A Moderated Mediation Model", European Journal of Work and Organizational Psychology, 22(4): 461-475.

MILAM, A.C.-SPITZMUELLER, C.-PENNEY, L.M. 2009: "Investigating Individual Differences Among Targets of Workplace Incivility", Journal of Occupational Health Psychology, 14(1): 58-69.

MINER, K.N.-CORTINA L.M. 2016: "Observed Workplace Incivility toward Women, Perceptions of Interpersonal Injustice, and Observer Occupational Well-Being: Differential Effects for Gender of the Observer", Frontiers in Psychology, 7(1): 1-12.

MINER, K.N.- SETTLES, I.H.-PRATT-HYATT, J.S.-BRADY, C.C. 2012: "Experiencing Incivility in Organizations: The Buffering Effects of Emotional and Organizational Support", Journal of Applied Social Psychology, 42(2): 340-372.

PEARSON, C. - PORATH, C. 2009: "The Cost of Bad Behavior: How İncivility is Damaging Your Business and What to Do About it", Penguin, New York.

PENNEY, L.M.-SPECTOR, P.E. 2005: "Job Stress, Incivility, and Counterproductive Work Behavior (CWB): The Moderating Role of Negative Affectivity", Journal of Organizational Behavior, 26: 777-796.

POLATCI, S.-ÖZÇALIK, F. 2013: "Yapısal ve Psikolojik Güçlendirmenin İşyeri Nezaketsizliği ve Tükenmişliğe Etkisi", Hacettepe Üniversitesi İşletme Bilimi Dergisi, 1(1): 17-34.

PORATH, C. L.- PEARSON, C.M. 2012: "Emotional and Behavioral Responses to Workplace Incivility and the Impact of Hierarchical Status", Journal of Applied Social Psychology, 42(1): 326-357.

PORATH, C. L.- PEARSON, C.M. 2013: "The Price of Incivility", Harvard Business Review, 91(1-2): 115-121.

SMITH, L.-ANDRUSYSZYN, M.A.- K LASCHINGER, S.H. 2010: "Effects of Workplace Incivility and Empowerment on Newlygraduated Nurses' Organizational Commitment", Journal of Nursing Management, 18(8): 1004-1015.

TAŞTAN, S.B. 2014: "İşyeri Nezaketsizliğini Öngören Örgütsel ve Durumsal Önceller İle Çalışanların Davranışsal Sonuçları Arasındaki İlişkinin Ve Sosyo - Psikolojik Kaynakların Rolünün İncelenmesi: Sağlık Kurumlarında Yapılan Bir Araştırma, 'İş, Güç'" Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 16(3): 60-75.

ZURBRUGG, L.-MINER, K.N. 2016: "Gender, Sexual Orientation, and Workplace Incivility: Who is Most Targeted and Who is Most Harmed?", Frontiers in Psychology, 7(1): 1-12.

Kaynak Göster

1073 348

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN EĞİTİMİNDE OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Emel BÜYÜKKAYNAK, Zeynep OK, Oktay ASLAN

ORTAOKUL 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEME BECERİSİ FARKINDALIKLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (KARS İLİ ÖRNEĞİ)

Berna KARAHAN ÜRÜN

BORLUK VADİSİ ERKEN DEMİR ÇAĞI MEZARI

Mustafa KARAGEÇİ

İSLÂM'DA ÂHİRET İNANCININ TEMELLERİ ÜZERİNE

Hüseyin DOĞAN

COĞRAFİ İŞARET ÖRNEĞİ OLARAK KARS KAŞAR PEYNİRİNİN ÜRETİMİ VE DAĞILIMI

Mucip DEMİR

ŞANLIURFA PROVINCE CENTRAL DISTRICT TEKTEK MOUNTAINS YEAR 2015 SURFACE SURVEY

Bahattin ÇELİK, Akın BİNGÖL

KARS YÖRESİNDE BEBEK VE ÇOCUKLARA HİTAP ETME İFADELERİ: SOSYAL VE ANLAMSAL DEĞİŞİMLERE PEDAGOJİK BİR YAKLAŞIM1

Turgay HAN, Gencer ELKILIÇ, Nilüfer AYBİRDİ, Tazegül ATALAY DEMİR, Turan ÖZgür GÜNGÖR

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMELİĞİ İLE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Barış YANARDAĞ, Ali Osman ENGİN

KREDİ KARTLARINA GETİRİLEN TAKSİT SINIRLANDIRMASININ TÜKETİCİNİN HARCAMA DÜZEYİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA (TRABZON-GÜMÜŞHANE-BAYBURT ÖRNEĞİ)

Kurtuluş MERDAN, M. Selahattin OKUROĞLU

SARIKAMIŞ HAREKÂTI SONRASI TÜRK ORDUSUNDA GÖRÜLEN SALGIN HASTALIKLAR VE YAŞANAN KAYIPLAR

SÜLEYMAN TEKİR