Seven Years Old Girl with Primary Peritoneal Hidatid Cyst

Kist hidatik endemik bölgelerde ekinokoklar tarafından oluşan parazitik bir enfeksiyondur. Sıklıkla karaciğer ve akciğerde yerleşir. Primer peritoneal yerleşimi oldukça enderdir. Acil servise karın ağrısı, bulantı ve ateş şikayetleri ile gelen yedi yaşındaki kız çocukta acil şartlarında yapılan eksplorasyon sonucunda appendektomi sırasında saptanıp çıkarılan kitlenin patolojik incelenmesinde, appendisit ile birlikte kist hidatik saptanmıştır. Pelvik ve peritoneal hidatik kist oldukça nadirdir. Sıklıkla primer karaciğerdeki kistin perforasyonu sonucu oluşan bulaş yoluyla oluşur. Sonuç olarak özellikle hayvancılığın yaygın olduğu endemik bölgelerde batın içi kitle nedeni ile başvuran hastalarda ayırıcı tanıda düşünülmelidir ve operasyon sırasında, perforasyon sonucu oluşabilecek anaflaksi ve bulaşı önlemek için hazırlıklı bir şekilde operasyona girilmelidir

Yedi Yaşındaki Kız Çocukta Primer Peritoneal Kist Hidatik

Hydatid disease is a parasitic infection caused by ekinococcus at endemic areas. It often locates in liver and lung. Primary peritoneal placement is quite rare. It was detected as a result of the exploration of 7-years-old girl with acute abdominal pain, nausea and fever. Pelvic and peritoneal hydatid disease is quite rare. It often occurs as a result of primary liver cyst perforation through transmission. Especially in endemic areas where the animal husbandry is common, should be considered in the differential diagnosis of patients with intra-abdominal mass and during the operation to prevent transmission and anaphylaxis, must be prepared before the operation

Kaynakça

Lewall DB. Hydatid disease: biology, pathology, imaging and classification. Clinical Radiology 1998;53(12):863-874.

Tampakoudis P, Assiamkopoulos E, Zarfakas, et al. Pelvic echinococcus mimicking multicystic ovary. Ultrasound Obstet Gynecol 2003;22:196-198.

Doğanay M, Tonguç E, Üstünyurt E, Türker Tuğ M, Bilge Ü, Mollamamutoğlu L. Hydatid Cyst in the Differential Diagnosis of Pelvic Mass. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2004;14(4):220-3.

Beggs I. The radiology of hydatid disease. The American Journal of Roentgenology 1985;145(3):639-648.

Parray FQ, Gagloo MA, Bhat AH, Chowdri NA, Noor MM. Peritoneal hydatidosis. The Internet Journal of Surgery 2007;9(2).

Tarcoveanu E, Dimofte G, Bradea C, Crumpei F, Anton R, Moldovanu R. Multiple peritoneal hydatid disease after rupture of a multivesicular hepatic hydatid cyst: case report. J Gastrointestin Liver Dis 2006;15:301e5.

Salvaggi FP, Fabiano G, Santacroce S, Tragicante A. A retrovesical echinococcal cyst: unusual case of acute urinary retention. Eur Urol 1978;4:60e2.

Kaynak Göster

  • ISSN: 2146-2631
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

2.8b 1.8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Functional and Economic Analysis of Plate-Screw and Percutaneous Pinning in Radius Distal End Fractures

Hüseyin AŞKAR, Uğur Erdem IŞIKAN, ALİ BİLGE, Ali LEVENT, MEHMET AKİF ALTAY

Gastrointestinal Bezoara Bağlı Gelişen Akut İntestinal Obstrüksiyon Olgularının İrdelenmesi: Beş Yıllık Deneyim

Deniz Necdet TİHAN, Evren DİLEKTAŞLI, Gözde DOĞAN

Successful Anesthetic Management of a Kyphoscoliotic Hurler Syndrome Patient with Sugammadex in Ventriculoperitoneal Shunt Surgery

AHMET ŞEN, BÜLENT ÖZDEMİR, BAŞAR ERDİVANLI, VANER KÖKSAL

Çocuk Hastalarda Böbrek Taşı Tedavisinde Retrograd İntrarenal Cerrahi - Mini-Perkütan Nefrolitotomi Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Tek Merkezli Retropektif Çalışma

AHMET NİHAT KARAKOYUNLU, HAKKI UĞUR ÖZOK, SERCAN SARI, Mehmet Çağlar ÇAKICI, Emre HEPŞEN, Hikmet TOPALOĞLU, Aykut BUĞRA ŞENTÜRK, Hamit ERSOY

In-vitro Activities of Daptomycin in Combination with Rifampicin and Gentamicin Against VRE Strains

Gülseren AKTAŞ, Şengül DERBENTLİ

Seven Years Old Girl with Primary Peritoneal Hidatid Cyst

Tolga ÖNDER, Volkan ONAY, TURGUT ANUK, Şahin KAHRAMANCA

Yenidoğan İşitme Taraması Sonuçlarımız

Oğuz OĞUZHAN, Ali Osman ÖZBEY, Yusuf YILDIRIM, Mücahit ALTINIŞIK

Pleomorphic Adenoma of the Breast: A Rare Case Report

Beyhan MOLLAMEHMETOĞLU, Burcu Kemal OKATAN, Çiğdem ŞİVİLOĞLU, Neslihan KAYAOĞLU

Evaluation of Neutrophil/Lymphocyte Ratio Changes Between Pre- and Post-menopausal Life for Cardiovascular Risk Prediction

AHMET KARAKURT, Cennet YILDIZ

Smart Klemp ile Sünnet Tekniği

Kürşat ÇEÇEN, Aslan DEMİR, Mert Ali KARADAĞ, Ramazan KOCAASLAN, Mehmet USLU