Non-Traumatic Pseudocyst of the Spleen: A Case Report

Cerrahi pratikte dalak kistleri nadir görülürler ve çoğu da parazitik kistlerdir (hidatit kist). Parazitik olmayan kistler gerçek ve yalancı kistler (psödokist) olarak sınıfl andırılırlar. Psödokistler genellikle dalaktaki travma ya da kanamaya ikincildirler. Dalaktaki hematomun organizasyonunun son basamağı olduklarına inanılırlar ve operasyon öncesi hidatit kistten güçlükle ayırt edilebilirler. Belirti veren, özellikle 5 cm'den büyük kistlerin tedavi seçeneği cerrahidir. Bu yazıda, 32 ya?ındaki bir erkekteki 12 cm'lik dalak kistini sunuyoruz. Laparotomi ile total splenektomi sonrası yapılan patolojik incelemede dalak psödokisti tanısı konuldu. Ancak, hastanın tıbbi geçmi?inde belirgin bir özellik ve travma öyküsü yoktu

Dalağın Travmatik Olmayan Psödokisti: Bir Olgu Sunumu

Splenic cysts are seen rarely in surgical practice and most of them are parasitic cysts (hydatid cyst). Non-parasitic cysts are classiŞ ed as true and false cysts (pseudocyst). Pseudocysts are usually secondary to trauma or hemorrhage of spleen. They are believed to be the Ş nal stage of organization of an intra-splenic hematoma and are hardly differentiated from hydatid cyst preoperatively. Surgery is the treatment of choice in symptomatic cysts, particularly with a diameter of larger than 5 cm. In this paper, we present a 12 cm splenic cyst of a 32-year-old male. Pathological examination after total splenectomy via laparotomy revealed splenic pseudocyst. However, the medical history of the patient was unremarkable and there wasn’t any history of trauma

Kaynakça

1. Karfi s EA, Roustanis E, Tsimoyiannis EC. Surgical management of nonparasitic splenic cysts. JSLS 2009;13:207–12.

2. Schlittler LA, Dallagasperina VW. Non-parasitic splenic cysts. Rev Col Bras Cir 2010;37:442–6.

3. Szczepanik AB, Meissner AJ. Partial splenectomy in the management of nonparasitic splenic cysts. World J Surg 2009;33:852–6.

4. Cissé M, Konaté I, Ka O. Giant splenic pseudocyst, a rare aetiology of abdominal tumor: a case report. Cases J 2010;3:16.

5. Macheras A, Misiakos EP, Liakakos T. Non-parasitic splenic cysts: a report of three cases. World J Gastroenterol 2005;11:6884–7.

6. Sinha PS, Stoker TA, Aston NO. Traumatic pseudocyst of the spleen. J R Soc Med 1999;92:450–2.

7. Dachman AH, Ros PR, Murari PJ. Nonparasitic splenic cysts: a report of 52 cases with radiologic-pathologic correlation. AJR Am J Roentgenol 1986;147:537–42.

8. Özdogan M, Baykal A, Keksek M. Hydatid cyst of the spleen: treatment options. Int Surg 2001;86:122–6.

9. Matsutani T, Uchida E, Yokoyama T. Laparoscopic unroofi ng of a large pseudocyst of the spleen: report of a case. J Nippon Med Sch 2009;76:319–22.

10. Fisher JC, Gurung B, Cowles RA. Recurrence aft er laparoscopic excision of nonparasitic splenic cysts. J Pediatr Surg 2008;43:1644–8.

Kaynak Göster